Uw zoekacties: Vereniging tot Verbetering van het Rundvee in Zeeland, 1913-1978
x429 Vereniging tot Verbetering van het Rundvee in Zeeland, 1913-1978 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

429 Vereniging tot Verbetering van het Rundvee in Zeeland, 1913-1978 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Vereniging tot Verbetering van het Rundvee in Zeeland is op 14 augustus 1912 opgericht met als doel de verbetering van de bouw en de opbrengsten van het Zeeuwse rundvee, de bevordering van een voordelige afzet van de producten die uit de veehouderij worden verkregen en het meewerken aan de verbetering van de gezondheidstoestand van de veestapel.
De vereniging is ontstaan uit de reorganisatie van de afdeling Zeeland van de Vereeniging 'Het Nederlandsch Rundvee-Stamboek' (NRS). In het archief bevindt zich een lijst van de besluiten die door deze voorganger werden genomen tussen 1887-1911. Een reorganisatie van het Nederlandse Rundveestamboek was aangewezen door de totstandkoming van de Provinciale Commissie voor Veeverbetering en de stijgende belangstelling voor veeverbetering die bleek uit het ontstaan van vele plaatselijke controle- en stierenverenigingen. De Vereniging tot Verbetering van het Rundvee in Zeeland werd een overkoepelende instantie die de Provinciale Commissie en de verschillende lokale verenigingen moest samenbrengen en coördineren. Het bestuur van de nieuwe vereniging werd tevens het bestuur van de Provinciale Commissie. De rijks- en provinciale subsidies voor veeverbetering gingen daarna ook naar de nieuwe vereniging daardoor kregen de boeren een grotere invloed op de besteding van deze gelden.
Organisatorisch was de vereniging geografisch opgebouwd uit 7 zogenaamde kringen: Walcheren, Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint Philipsland, Zuid-Beveland, Noord-Beveland, Oost-Zeeuws-Vlaanderen en West-Zeeuws-Vlaanderen. Het bestuur bestond uit elf leden, met minstens één lid uit elk van de zeven kringen. De bestuursleden werden door de algemene vergadering verkozen.
Zowel individuele veefokkers als bestaande stieren- controle- en fokverenigingen konden lid worden van de Verenigingen tot Verbetering van het Rundvee in Zeeland. Er konden lokale commissies van advies opgericht worden. Deze lokale commissies van advies moesten voorlichting geven aan het bestuur met betrekking tot de veefokkerij in hun kring.
De vereniging wilde haar doelstellingen onder meer bereiken door: de belangstelling en kennis voor veeverbetering te verbreiden door cursussen, lezingen, vergaderingen en publicaties, de oprichting van een centraal laboratorium voor melkonderzoek, het bevorderen van de oprichting van fokverenigingen, het bevorderen van het houden van keuringen en tentoonstellingen, meewerken aan de bestrijding van besmettelijke ziekten enzovoort.
Een groot deel van het archief is afkomstig van de Provinciale Commissie voor de Rundveefokkerij. Deze commissie werd tussen 1895-1900 opgericht en ging in 1912 op in de Vereniging tot Verbetering van het Rundvee. Het bestuur van de vereniging werd tevens het bestuur van de commissie. De commissie is desalniettemin als afzonderlijk orgaan binnen de vereniging blijven bestaan. Ze was verantwoordelijk voor de veekeuringen en legden afzonderlijk verantwoording af over hun rekeningen.
De opheffing van de vereniging in 1971 was het gevolg van de oprichting van de Stichting voor de Rundveeverbetering in Zeeland. De Provinciale Commissie voor Rundveefokkerij ging in deze nieuwe stichting op. Daarna werd besloten de oude vereniging te ontbinden omdat haar taken overgenomen waren door de nieuwe stichting alsook door andere nieuwe verenigingen zoals de Stichting gezondheidsdienst voor dieren en KI-verenigingen (kunstmatige inseminatieverenigingen). Het eindsaldo van de rekening werd geschonken aan de nieuwe Stichting voor de Rundveeverbetering in Zeeland.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Vereniging tot Verbetering van het Rundvee in Zeeland (VRZ), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, VRZ, inv.nr(s) ...
Inventaris
4. Documentatie
Kenmerken
Datering:
1913-1978
Andere namen:
Opgericht 1912 als opvolger van de Afdeling Zeeland van de Vereeniging 'Het Nederlandsch Rundvee-Stamboek' (NRS).
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS