Uw zoekacties: Gemeente Wemeldinge, 1583-1969
x4003 Gemeente Wemeldinge, 1583-1969 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

4003 Gemeente Wemeldinge, 1583-1969 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van het archiefvormend orgaan
2. Geschiedenis van het archief
3. Verantwoording van de inventarisatie
sluiten
4003 Gemeente Wemeldinge, 1583-1969
Inleiding
3. Verantwoording van de inventarisatie
Organisatie: Zeeuws Archief
In 1992 verstrekte de Gemeente Kapelle aan het Gemeentearchief Goes de opdracht tot inventarisatie van het archief van de voormalige Gemeente Wemeldinge. Het archief bevond zich in de bewaarplaats van de Gemeente Kapelle.
Gestreefd is naar het samenstellen van een inventaris, die de gebruiker een snelle toegang biedt tot de archivalia die hij of zij wil raadplegen. Daarom is in de rubriek ‘Algemeen’ geen onderscheid gemaakt tussen de diverse gefunctioneerd hebbende bestuursorganen, maar is de conseil municipal opgevat als een voorloper van de gemeenteraad. Hetzelfde geldt voor het college van schout en assessoren en het college van burgemeester en wethouders. Ook is het jaar 1851 niet aangehouden als een caesuur, omdat de nieuwe gemeentelijke organisatie in de praktijk en voor de administratie geen gevolgen had.
In de rubriek ‘Bijzonder’ is voor de onderverdeling in de taken van de organisatie het stramien van de Basis Archiefcode (BAC) van de VNG toegepast, maar ook hierin is geen rekening gehouden met de vormen van archiefordening. Conform de desbetreffende regels hadden de archieven gevormd volgens het Bloemendaals Stelsel en volgens de Code VNG afzonderlijk beschreven moeten worden. Hiervan is afgezien, omdat de administratie deze archieven al had vermengd en omdat vooral het Bloemendaals Stelsel verre van consequent was toegepast, maar vooral voor de gebruiker is het gemakkelijk om slechts in één ‘taakhoofdstuk’ de stukken van zijn gading te zoeken en niet in drie. Bij de vorming van de inventaris is dus bewust afgeweken van diverse archivalische principes, omdat gekozen is voor een gebruiksvriendelijke inventaris. Tijdens de inventarisatieperiode zijn de daarvoor in aanmerking komende stukken conform de voorschriften vernietigd. Verklaringen van vernietiging berusten in het archief van de Gemeente Kapelle.
In deze inventaris is ook het archief van het Burgerlijk Armbestuur beschreven.
Ook is er een rubriek ‘Stukken waarmee het verband niet duidelijk is.’ Het is niet onmogelijk, dat de in deze rubriek vermelde stukken afkomstig zijn van de Goese notaris Lankhorst, die tevens ambachtsheer van Wemeldinge en secretaris/ontvanger van de gemeente is geweest. In de inventaris bevinden zich nog enkele archivalia, die op te vatten zijn als gedeponeerde archiefjes, zoals de gascommissie en enkele commissies in de rubriek ‘Maatschappelijke zorg’. Gelet op de geringe omvang is gekozen voor plaatsing in de diverse rubrieken en niet voor aparte vermelding. Tenslotte moet nog worden vermeld, dat enkele in de inventaris van Stadermann vermelde inventarisnummers bij de bewerking niet zijn aangetroffen.
Goes, augustus 1993
A.J. Barth
4. Aanwijzingen voor onderzoek
5. Literatuur
6. Bijlagen
Inventaris
Kenmerken
Vestigingsplaats:
Wemeldinge
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Gedeeltelijk beperkt (zie inleiding)
Beschrijving:
Deze inventaris vervangt de tussen 1993 en 2015 in gebruik geweest zijnde inventaris, gepubliceerd als: A.J. Barth, Inventaris van het archief van de Gemeente Wemeldinge, 1583-1969. Goese inventarissen 14 (Goes 1993). De nummering uit deze inventaris (1-1734) is vervangen door een nieuwe nummering (1-1914). Zie de inleiding voor een concordantie van de oude naar de nieuwe nummering.
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1993, 2014
Collectie:
Gemeente Kapelle
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS