Uw zoekacties: Waterschap Axeler Ambacht, 1965-1981
x3701 Waterschap Axeler Ambacht, 1965-1981 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3701 Waterschap Axeler Ambacht, 1965-1981 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van de organisatie
2. Geschiedenis van het archief
3. Verantwoording van de inventarisatie
sluiten
3701 Waterschap Axeler Ambacht, 1965-1981
Inleiding
3. Verantwoording van de inventarisatie
Organisatie: Zeeuws Archief
Toen in 1996 het Gemeentearchief Goes de uitnodiging kreeg om het archief te inventariseren, werd de afspraak gemaakt om de schriftelijke neerslag samen te vatten in een beschrijvende inventaris en niet in een dossierinventaris. Het archief zou bovendien geschoond worden. Bescheiden die onmiddellijk voor vernietiging in aanmerking kwamen, zouden daadwerkelijk vernietigd worden en worden vastgelegd in een lijst.
De wens om te komen tot een beschrijvende inventaris heeft er toe geleid, dat enigszins moest worden afgeweken van de waterschapscode. Zoals te doen gebruikelijk is gekozen voor een onderverdeling in de rubrieken "Stukken van algemene aard" en "Stukken betreffende bijzondere onderwerpen". Daartoe moesten de notulen van de diverse bestuursorganen uit hun codeverband worden gehaald en worden geplaatst in de rubriek "Stukken van algemene aard", samen met de registers van ingekomen en verzonden stukken. Bij de onderverdeling in de rubriek "Stukken betreffende bijzondere onderwerpen" is de waterschapscode gevolgd en zoveel mogelijk gerespecteerd.
Alle voor vernietiging in aanmerking komende stukken zijn daadwerkelijk vernietigd. Een verklaring van vernietiging bevindt zich in het archief van het gemeentearchief van Goes. een kopie van de verklaring is aangeboden aan het waterschapsbestuur. Een aantal dossiers is op termijn vernietigbaar. Daarvan is een lijst gemaakt, die met de desbetreffende dossiers is aangeboden aan het waterschap. Weer andere stukken moesten worden teruggebracht naar de archieven van de polderbesturen, waaruit ze om niet meer na te gane redenen waren verwijderd. Ook deze bescheiden zijn teruggezonden aan het waterschap. In enkele gevallen zijn stukken van vernietiging uitgezonderd, zoals doorslagen van provinciale vergunningen aan derden. Dergelijke vergunningen kunnen nog van belang zijn voor de administratie. In de beschrijving van de aankoop van gronden door het waterschap zijn de gevallen van inkomensschade en pachtontbin-ding niet vermeld. De namen van de personen, die daarvoor in aanmerking kwamen en welke namen in de aankoopbes luiten werden vermeld, zijn in een bijlage opgenomen. Het achter de naam voorkomende nummer verwijst naar het inventarisnummer. Een uitgebreide index op plaatsen persoonsnamen sluit de inventaris af. De achter de namen vermelde nummers zijn inventarisnummers.
Voor deze inleiding werd gebruik gemaakt van gegevens uit de Encyclopedie van Zeeland, M.H. Wilderom, Tussen Afsluitdammen en Deltadijken, Zeeuwsch-Vlaanderen, (Middelburg 1970) en inventarisnummer 53 (reglementen voor het waterschap).
Goes, maart 1997
A.J. Barth en mw. JJ. Geene-Heijboer
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1965-1981
Regio:
Midden Zeeuws-Vlaanderen
Toegankelijk:
Inventaris
Inzage:
Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak)
Jaar bewerking:
1997
Titel publicatie:
A.J. Barth, J.J. Geene-Heyboer, ‘Inventaris van het archief van het Waterschap Axeler Ambacht, 1965-1981’ (Goes 1997)
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Let op:
Dit archief is niet ter inzage bij het Zeeuws Archief maar bij Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak).
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS