Uw zoekacties: Al te Kleinpolder, 1841-1948
x3211 Al te Kleinpolder, 1841-1948 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3211 Al te Kleinpolder, 1841-1948 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Op 29 maart 1670 werd door de Staten van Zeeland octrooi verleend aan de ambachtsheren van Kats om 22 gemeten schorren te bedijken. Dit stukje grond aan de oostkant van Noord-Beveland kreeg in de vorige eeuw de stroomaanval van het Engelse vaarwater te verduren. Bij de calamiteus-verklaring van de Leendert Abrahampolder (K.B. van 5 februari 1883) werd een waterschap opgericht, waartoe ook Al te Kleinpolder behoorde. Omstreeks 1900 gaat men reeds voor het behoud van het poldertje vrezen, er vonden verschillende oeverafschuivingen plaats. De peilrapporten zijn er om te bewijzen dat de stroom zich steeds meer naar de dijk verlegde. De gevolgen van de oever- en dijkval van 10 januari 1939 waren zo ruïneus, dat van het herstel van de schade, wegens de hoge kosten werd afgezien en de achterliggende gronden werden prijsgegeven. In de winter van 1943/44 werd het poldertje verscheiden malen overstroomd, zodat men om opheffing verzocht. Op 1 mei 1947 werd geacht de opheffing te zijn ingegaan, vastgesteld bij het besluit van de Staten van Zeeland van 29 juli 1947 en goedgekeurd bij K.B. van 6 november 1947 nr. 19. In maart 1948 werd op aanschrijving van het Provinciaal bestuur het archief van de opgeheven polder door de ontvangergriffier aan het Rijksarchief in Zeeland overgedragen en aldaar geïnventariseerd. In maart 1970 werd het archief door het Rijksarchief overgedragen aan het waterschap Noord-Beveland. Een nieuwe inventaris was noodzakelijk in verband met de bij te voegen stukken en het maken van een kaartenlijst.
Literatuur. M.P. de Bruin. Inventaris van het archief van de Al te Kleinpolder. Gebundelde inventarissen, deel I, 1962, blz. 13-17.
Inventaris
6 Staten met opgave der kosten voor onderhoud, aanleg en vernieuwing van de werken bestemd tot waterkering en oeververdediging, 1874/75-1944/45. 1 pak
sluiten
3211 Al te Kleinpolder, 1841-1948
Inventaris
6 Staten met opgave der kosten voor onderhoud, aanleg en vernieuwing van de werken bestemd tot waterkering en oeververdediging, 1874/75-1944/45. 1 pak
Datering:
1874/75-1944/45
NB:
De staten van 1896/97 en 1905/06 ontbreken. Met bijlagen
Organisatie: Zeeuws Archief
Kaartenlijst
Kenmerken
Eiland:
Noord-Beveland
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1970
Titel publicatie:
J.P.B. Zuurdeeg, Gebundelde inventarissen van de oude archieven van het Waterschap Noord-Beveland. Deel I: Polders en waterschappen (z.p. 1970) 15-20
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS