Uw zoekacties: Waterschap De Brede Watering van Zuid-Beveland 1959-1979 en ...
x3100 Waterschap De Brede Watering van Zuid-Beveland 1959-1979 en Waterschap Noord- en Zuid-Beveland 1979-1995, (1911) 1959-1995 (2000) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3100 Waterschap De Brede Watering van Zuid-Beveland 1959-1979 en Waterschap Noord- en Zuid-Beveland 1979-1995, (1911) 1959-1995 (2000) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Totstandkoming
2. Taken en bestuur
3. Activiteiten
4. Opheffing
5. Lotgevallen van het archief
6. Verantwoording van de inventarisatie
sluiten
3100 Waterschap De Brede Watering van Zuid-Beveland 1959-1979 en Waterschap Noord- en Zuid-Beveland 1979-1995, (1911) 1959-1995 (2000)
Inleiding
6. Verantwoording van de inventarisatie
Organisatie: Zeeuws Archief
Bij de inventarisatie rees de vraag of het project betrekking had op één archief of twee archieven (van het waterschap De brede watering van Zuid-Beveland en van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland). Gekozen is voor het standpunt dat het gaat om één archief. In 1980 is het waterschap De brede watering van Zuid-Beveland niet opgeheven. Het is blijven bestaan, zij het uitgebreid met het gebied van het opgeheven waterschap Noord-Beveland, onder de naam Noord- en Zuid-Beveland.
Voorts is het archief van het waterschap De brede watering van Zuid-Beveland niet afgesloten bij deze reorganisatie. De lopende archiefvorming is voortgezet.
De inventarisatie is in hoofdlijnen gebaseerd op het ordeningsschema van J.L. van der Gouw. De indeling met rubrieken is, voor zover de overzichtelijkheid dat wenselijk maakte, aangevuld met een onderverdeling.
Bij het beschrijven van archiefbescheiden is gestreefd naar een uniform taalgebruik. Voorbeelden daarvan zijn benamingen als waterkering en afwatering, die in de archief-bescheiden soms ook worden vermeld als zeewering en waterafvoer.
In overeenstemming met de praktijk wordt met de benaming "gemaal" een afwateringsgemaal bedoeld. Een rioolwaterpersgemaal wordt als zodanig vermeld.
De selectie is heeft plaatsgevonden op basis van de Lijst van voor vernietiging/bewaring in aanmerking komende archiefbescheiden van waterschappen van na 1935. Informatie van technische aard is bij gebleken behoefte bewaard, ook wanneer de selectielijst dat niet voorschrijft.
Tussen (publiekrechtelijke) ontheffingen en vergunningen enzovoorts bestaat weliswaar een juridisch verschil, maar in de praktijk hebben zij een gelijke werking.
Daarom zijn zij bij elkaar gevoegd en in één digitaal gegevensbestand nader toegankelijk gemaakt.
Van de 315 m¹ (inclusief het archief van ongeveer 100 m¹ van de technische dienst) die het archief oorspronkelijk besloeg, is omstreeks 44 m¹ te bewaren archiefbescheiden overgebleven. De materiële staat van de bewaarde archiefstukken is goed.
7. Aanwijzingen voor de onderzoekers
Inventaris
1. Stukken van algemene aard
2. Stukken van bijzondere aard
3. Gedeponeerde archieven
4. Documentatie
Kenmerken
Datering:
(1911) 1959-1995 (2000)
Andere namen:
- 01.01.1959 - 31.12.1979: Waterschap De Brede Watering van Zuid-Beveland
- 01.01.1980 - 31.12.1995: Waterschap Noord- en Zuid-Beveland 1979-1995, (1911) 1959-1995 (2000)
Ressort:
Zuid-Beveland (1959-1979), Noord- en Zuid-Beveland (1980-1995)
Instelling:
1-1-1959
Opheffing:
31-12-1995, opgegaan in Waterschap Zeeuwse Eilanden (WZE)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Jaar bewerking:
2005
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS