Uw zoekacties: Onze Lieve Vrouwe Abdij te Middelburg, 1189-1578
x27 Onze Lieve Vrouwe Abdij te Middelburg, 1189-1578 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

27 Onze Lieve Vrouwe Abdij te Middelburg, 1189-1578 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1. Lotgevallen der Abdij
2. Lotgevallen van het archief sinds 1574
3. Inventariseering en beschrijving van het archief
Bijlagen
In de oorspronkelijke, gedrukte inventaris zijn de bijlagen opgenomen na de inleiding.
6. Bijlage VI. Lijst der in de Regestenlijst geciteerde werken met opgave der daarvoor gebruikte verkortingen
27 Onze Lieve Vrouwe Abdij te Middelburg, 1189-1578
Bijlagen
6.
Bijlage VI. Lijst der in de Regestenlijst geciteerde werken met opgave der daarvoor gebruikte verkortingen
Organisatie: Zeeuws Archief
N.B.: In deze digitale versie zijn de hierna vermelde verkortingen bij iedere aanhaling geheel uitgewerkt.
Aanvullingen - Aanvullingen en verbeteringen voor geschriften van James de Fremery. (z.j.)
Abten van Mariënweerd - De abten van Mariënweerd. De "nomina abbatum" enz., uitgegeven door James de Fremery. 1888.
Acta Sanctorum - Acta Sanctorum, quotquot toto orbe coluntur, collegit, digessit, notis illustravit Joannes Bollandus, etc. (Deel I van Junius verscheen in 1695. )
Archief Zeeuwsch genootschap - Archief. Vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen. 8 dln. (Het eerste stuk van deel I verscheen in 1856, het derde van deel VIII in 1900. )
Van den Bergh - Oorkondenboek van Holland en Zeeland, uitgegeven van wege de Koninklijke academie van wetenschappen. Eerste afdeeling: tot het einde van het Hollandsche huis, bewerkt door mr. L. Ph. C. van den Bergh. 2 dln. 1866 en 1873.
Bijdragen - Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde. 31 dln. (Deel X der derde reeks verscheen in 1899. )
Bijdragen bisdom Haarlem - Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem. 25 dln. (Deel I, II, III, VI, VII, VIII en XXV verschenen respectievelijk in 1873, 1874, 1875, 1878, 1879, 1880 en 1900.)
Bijdragen Historisch genootschap - Bijdragen en mededeelingen van het Historisch genootschap (gevestigd te Utrecht). 22 dln. (Deel XXII verscheen in 1901. )
Bullarium - Bullarium Trajectense. Romanorum pontificum diplomata quotquot olim usque ad Urbanum papam VI in veterem episcopatum Trajectensem destinata reperiuntur, collegit et edidit Gisbertus Brom. 2 dln. 1892 en 1896.
Cartularium van Mariënweerd - Cartularium der abdij Mariënweerd, uitgegeven door James de Fremery. 1890.
Ermerins - Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgeheldert en in het licht gebragt door Jacob Ermerins. 8 dln. (Het vierde stukje van deel I verscheen in 1782. )
De Fremery - Supplement op het oorkondenboek van Holland en Zeeland door James de Fremery. 1901.
't Graafschap van Zeeland door Jacob van Grijpskerke uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen in 1882
Kluit - Historia critica comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab antiquissimis inde deducta temporibus auctore Adriano Kluit. 2 dln. (Deel II, dat den codex diplomaticus bevat, verscheen in 1780. )
Van Mieris - Groot charterboek der graaven van Holland, van Zeeland en heeren van Vriesland, beginnende met de eerste en oudste brieven van die landstreken, en eindigende met den dood van onze graavinne, vrouwe Jacoba van Beyere door Frans van Mieris. (Delen II, III en IV, verschenen in 1754, 1755 en 1756. )
Miraeus - Supplementum ad opera diplomatica Auberti Miraei, cura et studiis J.F. Foppens. (Deel IV verscheen in 1748. )
Potthast - Regesta pontificum Romanorum inde ab a. post Christum natum 1198 ad a. 1304, edidit Augustus Potthast. 2 dln. 1874 en 1875.
Tijdschrift Munt- en penningkunde - Tijdschrift van het Nederlandsche genootschap voor munt- en penningkunde onder de zinspreuk "Concordia res parvae crescunt" te Amsterdam. 8 dln. (Deel VII verscheen in 1899. )
Verslagen Oude rechtsbronnen - Vereeniging tot uitgave der bronnen van het oude vaderlandsche recht. Verslagen en mededeelingen. 4 dln. (De eerste aflevering van deel IV verscheen in 1899.)
Kenmerken
Andere namen:
Onze-Lieve-Vrouwe-abdij, O.L. Vrouweabdij, O.L.V. Abdij, OLV Abdij, Sint Nicolaas Abdij, St Nicolaas Abdij, Premonstratenzer of Norbertijner Abdij, Abt van Middelburg
Omvang:
35 strekkende meter standaard archiefberging gevuld met dozen waarin op karton gemonteerde charters
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris, met regestenlijst
Jaar bewerking:
1901
Titel publicatie:
R. Fruin [Th.Az.], Het archief der O.L.V. Abdij te Middelburg ('s-Gravenhage 1901)
Opmerking:
Van dit archief is in mei 1940 het merendeel verloren gegaan. Alleen de charters bleven grotendeels bewaard. De verloren gegane nummers zijn in de inventaris en de regestenlijst als zodanig gemerkt.
Beschrijving:
De Abt van Middelburg, die als brede-geërfde zitting had in de Staten-vergadering, was daar het eerste lid en dankt zijn politieke betekenis aan zijn grondbezit en aan zijn geestelijke functie. Ook in de Staten van Walcheren was de abt eerste lid en door de grafelijkheid was hij in de regel belast met het dijkgraafschap van de Vijf Ambachten.
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS