Uw zoekacties: Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW), 17...
x26 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW), 1769-1969 (c. 1985) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

26 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW), 1769-1969 (c. 1985) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van het archiefvormend orgaan
2. Geschiedenis van het archief en verantwoording van de inventarisatie
sluiten
26 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW), 1769-1969 (c. 1985)
Inleiding
2. Geschiedenis van het archief en verantwoording van de inventarisatie
Organisatie: Zeeuws Archief
Het bestuur van het genootschap gaf in 1973 het archief in bewaring bij het Rijksarchief in Zeeland, thans Zeeuws Archief. Waren aanvankelijk de bescheiden tot c. 1950 overgedragen, bij nadere overweging bleek het jaar 1969, waarin de viering van het tweehonderdjarig bestaan van het genootschap plaatsvond en het predikaat 'koninklijk' aan het genootschap werd toegekend, een geschikter eindjaar. * 
Het archief heeft te lijden gehad van de plunderingen in Vlissingen in de patriottentijd (1787) en van de brand als gevolg van het bombardement op Middelburg op 17 mei 1940. *  Een aantal ingekomen stukken en antwoorden op prijsvragen waren gevoegd bij de verzameling handschriften van het genootschap. De vergadering van 5 oktober 1904 besloot die verzameling over te brengen naar de Provinciale Bibliotheek. *  Mocht men er niet in slagen de gewenste bescheiden vóór dat jaar in het archief te vinden, dan loont het wellicht de moeite de verzameling handschriften op de Provinciale Bibliotheek en speciaal de daarop vervaardigde ingangen te raadplegen. Dit onderzoek is met name van belang betreffende de niet gepubliceerde antwoorden op prijsvragen. Uit een oogpunt van archivistiek vormen evengenoemde archivalia een deel van het archief. De scheiding valt daarom te betreuren. Waar antwoorden op prijsvragen en beoordelingen daarvan wel zijn aangetroffen in het archief, is dit zoveel mogelijk in de inventaris vermeld (inv.nrs 63-65, 97-99 en 103). Teksten van enige lezingen hebben in de inventaris afzonderlijke nummers (inv.nrs 104-113 en 331).
Tot 1980 werden nog archivalia toegevoegd, waarom de inventaris in dat jaar werd herzien. Ondanks het feit dat het archief niet volledig is bewaard, verschaft het samen met de gedrukte werken en de daarin opgenomen jaarverslagen een behoorlijk beeld van het werk van het genootschap.
Enkele stukken uit het archief van het Genootschap berusten om praktische redenen in het Zeeuws Museum. Dit is in een 'N.B.' bij de beschrijving vermeld. Het betreft de volgende stukken:
- inv.nr 143
- inv.nr 161 (1 band)
- inv.nr 165
- inv.nr 166
- inv.nr 168
- inv.nr 169
Van enkele andere stukken berust het origineel weliswaar in het Zeeuws Museum of bij de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) Archeologie, maar bevindt een fotokopie ervan zich in het archief. Dit is in een 'N.B.' bij de beschrijving vermeld. Het betreft de volgende stukken:
- inv.nr 150a
De stukken inzake de historisch-topografische atlas Zelandia Illustrata hebben voornamelijk betrekking op de oude beschrijvingen (inv.nrs 199-203). De prenten en andere stukken zijn geordend volgens de tussen 1931-1957 in vier delen gedrukte catalogus van W.S. Unger, Catalogus van de historisch-topografische atlas van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen [in de studiezaal van het Zeeuws Archief toegang 294.1 t/m 297.1] Het genootschap besloot in 1977 deze belangrijke verzameling in bruikleen te geven aan het Rijksarchief, thans Zeeuws Archief, waar deze thans te raadplegen is.
3. Aanwijzingen voor de onderzoeker
Inventaris
1. Algemeen
2. Verzamelingen
3. Museum
4. Afdelingen en commissies
5. Studiekringen en werkgroepen
8. Financiën
Kenmerken
Datering:
1769-1969 (c. 1985)
Andere namen:
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, ZGW, KZGdW, KZGW
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Online
Omvang:
14 meter
Jaar bewerking:
1982, 1997
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Thema trefwoorden:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS