Uw zoekacties: Familie Brouwer, 1654-1854
x1753 Familie Brouwer, 1654-1854 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

1753 Familie Brouwer, 1654-1854 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Hendrik Brouwer (Middelburg, 24 januari 1769 - Middelburg, 24 november 1837) ging in 1784 in de leer bij een wijnkoper en legde in 1791 de eed als vrije wijnkoper af. Hij werd in 1806 hoofdman van de Sociëteit der Vrije Wijnkopers te Middelburg. Hij was in 1803 schepen en in 1810 lid van de municipale raad, in de periode 1816-1835 was hij lid van de gemeenteraad van Middelburg. Hij bekleedde meerdere bestuursfuncties, waaronder die van directeur van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, lid van het bestuur van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, commissaris over de Korenbeurs en de binnengraanmarkt, commissaris van de Wisselbank, commissaris voor de handel van thee uit Canton en eerste commissaris over de brand.
In 1798 huwde Brouwer met Johanna Jacoba Teijssen (1772-1849). De enige dochter van dit echtpaar trad in het huwelijk met Dionisius Constantinus de Pré. *  En via deze laatste is een belangrijk deel van Brouwer's stukken in het archief van de De Pré-Theunissen Stichting terechtgekomen.
Hendrik Brouwer was blijkens zijn uitgebreide aantekeningen zeer geïnteresseerd in geschiedenis en genealogie. Bovendien was hij vaardig met de tekenpen.
Het hierna beschreven archief wordt gevormd door drie handschriften en de daarin aangetroffen losse stukken. Een eerste handschrift werd in 1974 geschonken aan de Gemeente Middelburg (inv.nr 15). Uit het archief van de Stichting De Pré-Theunissen, een liefdadigheidsinstelling, dook in 1978 een tweede handschrift op, dat dankzij bemiddeling van de heer A.J. Witte, secretaris van de Afdeling Zeeland van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV), door het Gemeentearchief Middelburg kon worden verworven (GAM Aanwinst 1978.35, thans inv.nr 1). Via Gedeputeerde Staten van Zeeland werd tenslotte in 1979 een geslachtsregister van de familie Gijse, eveneens afkomstig uit het archief van voornoemde stichting, ten geschenke ontvangen (GAM Aanwinst 1979.33, thans inv.nr 16).
Hoewel de meeste stukken afkomstig zijn van Brouwer zijn enkele aantekeningen van de hand van D.C. de Pré of diens verwanten. Het archief bevat hoofdzakelijk gegevens m.b.t. Zeeuwse families (zoals Brouwer en Gijse), maar ook enige families uit andere delen van ons land (als Teijssen en De Pré) zijn beschreven (zie verder inv.nr 1). De archivalia zijn zoveel mogelijk per familie en per persoon gerangschikt.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Familie Brouwer, inv.nr(s) ...
1. Bronnen
2. Bijlage: Stamboom Brouwer
Inventaris
1. Brouwer
1 'Genealogie van de familie van Brouwer. Beschreven in een journaal op de regterbladzijden van fo.7 waar in behalven de evenementen tot een geslagtboek behorende ook nog vermeld worden de merkwaardige bijzonderheeden relatief deeze familie', familieboek en dagboek door Hendrik Brouwer, (1638) 1769 - 1818 apr. 3. 1 deel (36 x 25,5 cm; 75 f. en 31 p.) i
1753 Familie Brouwer, 1654-1854
Inventaris
1. Brouwer
1 'Genealogie van de familie van Brouwer. Beschreven in een journaal op de regterbladzijden van fo.7 waar in behalven de evenementen tot een geslagtboek behorende ook nog vermeld worden de merkwaardige bijzonderheeden relatief deeze familie', familieboek en dagboek door Hendrik Brouwer, (1638) 1769 - 1818 apr. 3. 1 deel (36 x 25,5 cm; 75 f. en 31 p.)
Datering:
(1638) 1769 - 1818 apr. 3
Vorm:
1 deel (36 x 25,5 cm; 75 f. en 31 p.)
NB:
Aanvankelijk begonnen als genealogie aangeboden aan zijn vader ter gelegenheid van diens zestigste verjaardag. Het bevat genealogische aantekeningen betreffende de familie Brouwer en de door haar leden beklede ambten, en bijzondere gebeurtenissen in Middelburg en omgeving, bekend van horen zeggen en van eigen waarneming, na 26 juli 1802 min of meer voortgezet als dagboek.
Bevat tevens (fragment-)genealogieën van de geslachten De Smit, De Bonte, Hebbereghts en Nortier, Gijse, Bomme, Van den Broecke, Van Duuren, Van Hoornbeek, Teijssen; handtekeningen van in de tekst genoemde personen; afbeeldingen van de wapens van diverse families en van familiegraven in de Oostkerk; portretten en silhouetten van Hendrik Brouwer, Clara Gijse, Bastiaan Bomme, Jan Gijse, Cornelis Gijse, Suzanna Bomme, Servaas Bomme, Jan Bomme, Anna Keermans, Katarina Kornelia Breekpot.
De verzamelde gegevens hebben betrekking op de 17e-19e eeuw, een uitgebreid alfabetisch register sluit het geheel af. Dit document wordt vermeld in: R. Lindeman, Y. Scherf, R.M. Dekker, Egodocumenten van Noord-Nederlanders van de zestiende tot begin negentiende eeuw. Een chronologische lijst (Rotterdam 1993) 170 (nr 345) [online versie].
Trefwoorden:
Namen:

Ga
Organisatie: Zeeuws Archief
2. Gijse
3. Teijssen
4. De Pré
5. Somer
6. Diversen
Kenmerken
Andere namen:
Hendrik Brouwer (1769-1837)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
0,5 meter
Jaar bewerking:
1980
Titel publicatie:
P.W. Sijnke, Inventaris van stukken betreffende de familie Brouwer en aanverwante geslachten 17e-19e eeuw (Collectie Brouwer). Inventarisreeks Gemeentearchief Middelburg (Middelburg 1980)
Collectie:
Gemeente Middelburg
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS