Uw zoekacties: Opzichter van Fortificatiën te Vlissingen, 1878-1911 (1924)
x173.2 Opzichter van Fortificatiën te Vlissingen, 1878-1911 (1924) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

173.2 Opzichter van Fortificatiën te Vlissingen, 1878-1911 (1924) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Tot de reorganisatie van de genie in 1878 was er in Vlissingen een Eerstaanwezend Ingenieur der Genie (EAI) aangesteld. Met ingang van 1 mei 1878 werd het zelfstandig eerstaanwezendschap te Vlissingen opgeheven. De EAI te Vlissingen, kapitein R. Sturms, werd benoemd tot EAI van Breda. Zijn ambtsgebied omvatte vanaf dat moment Dordrecht, Breda, Bergen op Zoom, Middelburg, Vlissingen, Terneuzen en Ellewoutsdijk (Fort Bath ressorteerde tussen 1867 en 1875 onder de 2de Geniestelling te 's-Hertogenbosch).
De meeste taken die de EAI te Vlissingen tot 22 juli 1878 uitvoerde werden overgenomen door de Opzichter van Fortificatiën (OvF) te Vlissingen, opzichter 1ste klasse W. Ort. Tot de opheffing van het eerstaanwezendschap te Vlissingen was dit een functionaris die niet zelfstandig archief vormde (archief EAI Vlissingen, inv.nr 56, agendanr 48, indelingsstaat naar standplaatsen, mei 1875). Wanneer echter het eerstaanwezendschap op 22 juli 1878 daadwerkelijk is beëindigd wordt hij vanaf dat moment, als hoogst aanwezige genieambtenaar, wel een zelfstandig archiefvormer. Hij ressorteerde onder de EAI te Dordrecht, later onder de EAI te Bergen op Zoom. Deze EAI's ressorteerden aanvankelijk onder de 5de Verdedigingsstelling te Dordrecht, vanaf 1883 onder het 3de Geniecommandement en vanaf 1923 onder het 1ste Geniecommandement, beide te Breda (zie bijlage 2).
De OvF te Vlissingen was, evenals daarvoor de EAI, belast met het onderhoud, beheer, toezicht en de aanleg van de fortificaties en andere militaire gebouwen in en rond zijn standplaats. Voor de bouw en aanleg van diverse militaire objecten diende de OvF een concept-bestek van aanbesteding te vervaardigen.
Het archief van de EAI te Bergen op Zoom bevat vele stukken betreffende genie-aangelegenheden in Zeeland, niet alleen betreffende Zeeuwse vestingen maar in de twintigste eeuw ook over de bouw van marechausseekazernes en luchtwachttorens (Brabants Historisch Informatie Centrum, Dienst der Genie in Noord-Brabant 1735-1979 [toegang 109], inv.nrs 24-145).
Het opzichtersschap van fortificatiën te Vlissingen was een vredesfunctie. Aan deze functie was ook een oorlogs- (of mobilisatie-)functie gekoppeld. Omdat de vestingwerken in Vlissingen aan het eind van de negentiende eeuw van minder militair-strategisch belang waren kreeg de Opzichter van Fortificatiën in oorlogstijd een taak bij de inundatie van de vesting Holland langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Aanvankelijk was hij chef van het 5de inundatiestation Kijkuit, vanaf 1907 reserve-chef van het 2de inundatiestation Naarden. Stukken betreffende de uitoefening van deze functie, voornamelijk over de jaarlijkse oefeningen, diende hij afzonderlijk op te bergen (inv.nr 51).
Het archief van de Opzichter van Fortificatiën te Vlissingen werd, samen met enkele andere geniearchieven, door de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief op 22 november 1990 overgedragen aan het Rijksarchief in Zeeland (Aanwinst 1991.2).
Bij bronverwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende vermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Opzichter van Fortificatiën te Vlissingen (OvF Vlissingen), inv.nr(s) ..., daarna afgekort tot: ZA, OvF Vlissingen, inv.nr(s) ...
1. Bijlagen
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1878-1911 (1924)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
1,1 meter
Jaar bewerking:
1993
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS