Uw zoekacties: Familie Schorer, 1547-1983 (1991)
x157 Familie Schorer, 1547-1983 (1991) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

157 Familie Schorer, 1547-1983 (1991) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Historisch overzicht
sluiten
157 Familie Schorer, 1547-1983 (1991)
Inleiding
1. Historisch overzicht
Organisatie: Zeeuws Archief
Lucas Schorer, geboren te Aken in 1581, zoon van burgemeester Gerhard Schorer aldaar, week uit naar Middelburg om zijn geloofsovertuiging. In die stad vestigde hij zich als koopman en trouwde in 1611 met de eveneens uit Aken afkomstige Johanna Radermacher, jongste dochter van Johan Radermacher van wie het in Zeeland gevestigde geslacht van die naam afstamde.
Hun zoon, Johannes Schorer, werd in 1672 burgemeester van de Zeeuwse hoofdstad. Nog zes andere leden van het geslacht Schorer hebben dat ambt bekleed tot het jaar 1907. Een hunner, jhr.mr. Jacob Hendrik (1760-1822), werd de eerste gouverneur des konings in Zeeland in 1814. Hij werd in 1814 benoemd in de ridderschap van Zeeland en verkreeg twee jaren later een akte van bewijs te behoren tot de Nederlandse adel met het predikaat van jonkheer (inv.nrs 1165 en 209). Zijn jongere broer David Izaäk (1764-1828) burgemeester van zijn vaderstad van 1816 tot 1823 en daarna lid van gedeputeerde staten werd in 1819 verheven in de Nederlandse adel met het predikaat van jonkheer (inv.nrs 255-257). Hun vader mr. Johan Guilielmus (1733-1783) was schepen en raad van Middelburg. Het bestuur van die stad stelde hem in 1770 aan tot gecommitteerde raad van Zeeland (lid dagelijks bestuur van het gewest), welk ambt hij tot zijn dood uitoefende. Schorer was bovendien in die periode, zoals gebruikelijk, raad in de admiraliteit van Zeeland (inv.nrs 171-173).
De familie Schorer bleef aanvankelijk alleen in Middelburg gevestigd, evenals het verwante geslacht Radermacher. De bezittingen van de familie en van de aanverwante geslachten lagen verspreid over geheel Zeeland en ook daarbuiten. Zij had onder meer een aandeel in de heerlijkheid Middelharnis (inv.nrs 928-931).
Vermelding verdient dat mr. Frans Reinier Radermacher (1765-1816), de laatste mannelijke afstammeling van zijn geslacht, in 1815 werd verheven in de Nederlandse adel. Toen de familie Radermacher ca. 1865 op uitsterven stond hebben afstammelingen van Maria Elisabeth Radermacher, dochter van mr. Daniel Radermacher en gehuwd met mr. J.A. Schorer (1748-1823), toestemming verkregen de naam Radermacher voor de naam Schorer te plaatsen (inv.nrs 121 en 337). Korte tijd later, in 1868, zijn de broers Johannes Cornelis Marinus Radermacher Schorer, heer van Nieuwerkerke en Jacobus Marinus Radermacher Schorer verheven in de Nederlandse adel met het predikaat van jonkheer (inv.nr 336). Dit voorrecht viel in 1893 eveneens te beurt aan mr. Eduard Pieter Schorer (1837-1909), ook een afstammeling van evengenoemd echtpaar Schorer-Radermacher (inv.nrs 358-359).
De eerder genoemde Jacob Hendrik heeft veel voor zijn stad Middelburg gedaan als pensionaris (1781-1795), later als president van de raad (1803-1808) en als burgemeester (1808-1810) in moeilijke tijd. Zijn enige zoon Johan Cornelis, die in 1825 de ambachtsheerlijkheid Oost- en West-Souburg kocht en op Toornvliet, afkomstig van zijn moeder, woonde, besteedde aandacht aan het armwezen en de verbetering van de landbouw.
De reeds genoemde Eduard Pieter Schorer vervulde naast zijn werkkring als rechter in de Zeeuwse hoofdstad tal van bestuursfuncties en was lid van de gemeenteraad in het laatste kwart van de vorige eeuw en het begin van deze eeuw. Zijn leeftijdgenoot jhr.mr. J.W.M. Schorer, kleinzoon van David Izaäk, werd na zijn burgemeesterschap van Middelburg (1871-1879), commissaris des Konings in Noord-Holland (1879-1897) en vervolgens vice-president van de Raad van State (1897-1903) (inv.nr 344).
Om een inzicht te verkrijgen in het eigen familieverband heeft de familie in de loop der jaren genealogieën samengesteld of verworven.
2. De archieven
3. Inventarisatie
4. Aanwijzingen voor de onderzoeker
5. Bijlagen
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1547-1983 (1991)
Andere namen:
Radermacher, Radermacher Schorer
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Gedeeltelijk beperkt (50 jaar)
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Omvang:
7 meter
Jaar bewerking:
1983, 2015
Titel publicatie:
G.F. Sandberg, Inventaris van het archief van de familie Schorer 1577-1983. Inventarisreeks Rijksarchief in Zeeland 1 (Middelburg 1983)
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS