Uw zoekacties: Familie Schorer, 1547-1983 (1991)

157 Familie Schorer, 1547-1983 (1991) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

beacon
 
 
Inleiding
1. Historisch overzicht
2. De archieven
3. Inventarisatie
4. Aanwijzingen voor de onderzoeker
5. Bijlagen
Inventaris
1. Stukken van genealogische aard
1.3. Andere geslachten
Alfabetisch geordend op de eerst vermelde familienaam.
63 'Geslacht-register van de familie-Branches van de Heer Johan de Jonge, heer van Oosterlant' enz. met voorin genealogie De Jonge teruggaand tot 1163 volgens een opstel van Cornelis de Jonge van Ellemeet, [1759]. 1 deel
157 Familie Schorer, 1547-1983 (1991)
Inventaris
1. Stukken van genealogische aard
1.3. Andere geslachten
63
'Geslacht-register van de familie-Branches van de Heer Johan de Jonge, heer van Oosterlant' enz. met voorin genealogie De Jonge teruggaand tot 1163 volgens een opstel van Cornelis de Jonge van Ellemeet, [1759]. 1 deel
Datering:
[1759]
Vorm:
1 deel
NB:
De genealogische gegevens voorin-voor zover vóór c. 1600-hebben geen waarde. Vgl. W. Wijnants van Resandt, Geschiedenis en genealogie van het geslacht De Jonge uit Zierikzee, 1924 en archief Familie De Jonge van Ellemeet, inv.nrs 88-91. Blijkens zijn notitie heeft dit in 1759 toebehoord aan mr Daniël Radermacher. Achterin genealogieën Ockers en Steengracht. Daniël voornoemd was 1e gehuwd met Suzanna Libertina Boogaert, een afstammelinge van Elisabeth de Jonge, gehuwd met Herbert van Beaumont
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Organisatie: Zeeuws Archief

Kenmerken

Datering:
1547-1983 (1991)
Andere namen:
Radermacher, Radermacher Schorer
Omvang:
7 meter
Openbaarheid:
Gedeeltelijk beperkt (50 jaar)
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
1983, 2015
Titel publicatie:
G.F. Sandberg, Inventaris van het archief van de familie Schorer 1577-1983. Inventarisreeks Rijksarchief in Zeeland 1 (Middelburg 1983)
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland