Uw zoekacties: Algemeen Weduwen- en Wezenfonds van Gemeenteambtenaren, Midd...
x1190 Algemeen Weduwen- en Wezenfonds van Gemeenteambtenaren, Middelburg, (1861) 1940-1963 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

1190 Algemeen Weduwen- en Wezenfonds van Gemeenteambtenaren, Middelburg, (1861) 1940-1963 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Het Algemeen Weduwen- en Wezenfonds van Gemeenteambtenaren van de Gemeente Middelburg werd opgericht om aan de weduwen of wezen van door het gemeentebestuur aangestelde ambtenaren en bedienden die aan dat fonds hebben deelgenomen, gedurende de periode van weduwe zijn en in het geval van wezen tot hun achttiende levensjaar een jaarlijks toelage te verstrekken. Het is niet geheel duidelijk wanneer het fonds precies is opgericht, de oudste reglementen dateren van 1861. Een deel van het archief is verloren gegaan tijdens de brand als gevolg van het bombardement van Middelburg op 17 mei 1940.
De verplichting om bij te dragen tot het algemeen weduwen- en wezenfonds nam haar aanvang op de eerste dag van de maand dat de ambtenaar in dienst trad. De verplichting hield op zodra er eervol ontslag was verleend aan de ambtenaar of wanneer het overlijden plaats had gevonden. De leden konden overigens ten allen tijde voor de deelneming aan het fonds bedanken. De bijdrage was afhankelijk van de inkomensklasse.
Het fonds werd bestuurd door een commissie van zeven leden, die bestond uit de gemeentesecretaris (voorzitter), de gemeenteontvanger (administrateur) en een lid uit vijf verschillende klassen van deelhebbenden. Deze laatste groep werd benoemd door burgemeester en wethouders, waarbij een keuze werd gemaakt uit verschillende afdelingen en uit een voor elke vacature dienovereenkomstig door de commissie voor te dragen dubbeltal.
De gewone vergaderingen werden tweemaal per jaar gehouden in het gemeentehuis. De vierde maandag van januari werden de aanslagen van de deelnemers voor het komend jaar voorlopig vastgelegd, de daarbij horende legger werd opgemaakt en de begroting opgesteld. In maart werd rekening en verantwoording van het afgelopen dienstjaar gedaan door de administrateur (gemeenteontvanger) ten overstaan van de burgemeester en de commissie van bestuur. Wanneer de jaarrekening een batig slot had, werden deze gelden belegd.
Vanaf oktober 1913 konden er geen nieuwe leden meer tot het fonds toetreden, men liet het fonds langzaam doodbloeden. In 1956 werd de laatste contribuant 65 jaar. In 1983 werd het fonds definitief opgeheven omdat de laatste weduwe die pensioen ten laste van het fonds ontving in 1982 was overleden en het fonds dus geen betalingverplichtingen meer had. Het kapitaal van het fonds werd eigendom van de gemeente.
In het archief van de Dienst Gemeentesecretarie van de Gemeente Middelburg bevinden zich ook stukken betreffende het Algemeen Weduwen- en Wezenfonds van Gemeenteambtenaren. Het gaat om:
- inv.nr 8815: Stukken betreffende de benoeming van het bestuur (1941-1949), wijziging van de reglementen (1950-1983) en een staat van de leden;
- inv.nr 8816: Stukken betreffende de controle van de jaarrekeningen (1962-1983).
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Algemeen Weduwen- en Wezenfonds van Gemeenteambtenaren Middelburg (AWWM), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, AWWM, inv.nr(s) ...
Inventaris
Kenmerken
Vestigingsplaats:
Middelburg
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Omvang:
0,2 meter
Jaar bewerking:
2010
Collectie:
Gemeente Middelburg
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS