Uw zoekacties: Gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Bennebroek, ...
x7023 Gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Bennebroek, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer betreffende de schooltandverzorging te Hoofddorp ( Noord-Hollands Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

7023 Gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Bennebroek, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer betreffende de schooltandverzorging te Hoofddorp ( Noord-Hollands Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Geschiedenis en organisatie van de dienst
7023 Gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Bennebroek, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer betreffende de schooltandverzorging te Hoofddorp
Inleiding
1. Geschiedenis en organisatie van de dienst
Organisatie: Noord-Hollands Archief
In de vergadering van de Commissie van beheer voor het Geneeskundig Schooltoezicht voor de gemeenten Haarlemmermeer, Bennebroek en Haarlemmerliede en Spaarnwoude d.d. 18 oktober 1946 is door de schoolarts de wens uitgesproken een schooltandartsendienst in te stellen. Uit het systematisch onderzoek van de schoolarts bleek namelijk dat er onder de kinderen een grote mate van tandbederf aanwezig was, veroorzaakt door verwaarlozing van het gebit. Door de aanstelling van een schooltandarts zou dit percentage aanzienlijk kunnen dalen.
De schoolarts kreeg de opdracht om dit voorstel in een rapport uiteen te zetten. Het rapport van de schoolarts is besproken tijdens de behandeling van de gemeentebegroting in de raadsvergadering van de gemeente Haarlemmermeer van 13 februari 1947 en heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van een gemeentelijke schooltandartsendienst. Op 15 januari 1948 is de schooltandarts, Dr. E. Cancrinus, begonnen met zijn taak.
Zowel de schoolarts als de burgemeesters van de gemeenten Bennebroek en Haarlemmerliede en Spaarnwoude hebben een aantal malen aangedrongen op een gemeenschappelijke regeling voor de schooltandverzorging omdat deze kleinere gemeenten niet in staat waren zelfstandig een regeling tot schooltandverzorging in te stellen. Na een aantal beraadslagingen hebben de raden van de desbetreffende gemeenten in 1951 de gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Bennebroek, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer betreffende de schooltandverzorging vastgesteld. Als centrumgemeente werd de gemeente Haarlemmermeer aangewezen. De regeling trad op 16 maart 1952 in werking. De schooltandverzorging had tot doel het gezond houden van het blijvend gebit en het geven van onderricht in mondverzorging aan schoolkinderen.
Ter behartiging van de belangen van de gemeenschappelijke regeling werd een commissie van beheer ingesteld. Deze commissie bestond uit de burgemeesters van de aangesloten gemeenten, die zich konden laten vertegenwoordigen door een door hen aan te wijzen wethouder of ambtenaar van hun gemeente. De commissie werd terzijde gestaan door een secretaris-penningmeester. In 1967 heeft de secretaris-penningmeester ontslag genomen. Dit had tot gevolg dat de uitvoering van de administratieve werkzaamheden opnieuw moest worden geregeld. De secretariaatswerkzaamheden werden overgedragen aan de afdeling algemene zaken ter secretarie en de financiële administratie werd ondergebracht bij de centrale boekhouding van de gemeente Haarlemmermeer.
De directeur van financiën, belast met de salarisvaststelling van het personeel van de schooltandverzorgingsdienst, constateerde dat er niet voldoende aandacht werd geschonken aan de uitvoering van de rechtspositieregelingen bij bovengenoemde dienst. Dit was de reden dat in 1973 het College van Burgemeester en Wethouders besloot om de personeelsaangelegenheden onder te brengen bij de afdeling personeelszaken ter secretarie. Alle overige administratieve werkzaamheden werden ondergebracht bij de administrateur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst. De verzorging van de financiële administratie door de centrale boekhouding bleef gehandhaafd.
In de loop der jaren nam de belangstelling van de ouders voor het laten deelnemen van hun kinderen aan de schooltandverzorging af. Dit had tot gevolg dat er in 1979 gesproken werd over eventuele opheffing van de gemeenschappelijke regeling. In verband met de onzekerheid van de regionalisatie jeugdtandverzorging die op dat moment gaande was, is besloten om de opheffing van de gemeenschappelijke regeling nog een aantal jaren uit te stellen. Op 1 september 1983 kwam er een eind aan de door de raden in 1951 ingestelde gemeenschappelijke regeling.
2. Verantwoording van de inventarisatie
3. Bijlage: overzicht van schooltandartsen, schooltandartsassistenten en commissie van beheer
Kenmerken
Datering:
1951-1983
Omvang in meters:
0,50
Periode documenten:
(1946) 1951-1983 (1994)
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Hoofddorp, Raadhuisplein
Gebruiksinformatie:
Inventaris in band 7023 inv. nrs. 1-25. Lijsten van schooltandartsen, 1950-1983, schooltandartsassistenten, 1958-1983, en secretarissen (-penningmeesters) van de Commissie van beheer, 1952-1983, in de inventaris.
Gemeente:
Haarlemmermeer
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS