Uw zoekacties: Sector Publieksdienst van de gemeente Haarlem
x5023 Sector Publieksdienst van de gemeente Haarlem ( Noord-Hollands Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

5023 Sector Publieksdienst van de gemeente Haarlem ( Noord-Hollands Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. De geschiedenis van de sector Publieksdienst
2. De geschiedenis van het archief van de sector
3. Verantwoording van de inventarisatie
4. Aanwijzingen voor de gebruiker
5. Staat van afkortingen
sluiten
5023 Sector Publieksdienst van de gemeente Haarlem
Inleiding
5. Staat van afkortingen
Organisatie: Noord-Hollands Archief
Abw=Algemene bijstandswet
AGOB=Adviescommissie Gehandicapten- en Ouderenbeleid
AMA=Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers
APV=Algemene Plaatselijke Verordening
Aware=Abused women's active response emergency, project tegen huiselijk geweld
Awbz=Algemene wet bijzondere ziektekosten
BAB=Buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand, voor huwelijken
BAC-IGB=Beleidsadviescommissie Integraal Gehandicaptenbeleid
BAC-Wvg=Beleidsadviescommissie Wet voorzieningen gehandicapten
BBK=Bureau Beleid, Bedrijfsvoering en Klantenservice, van SoZaWe
Bbz=Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
Beraps=Bestuursrapportages of managementletters
BUK=Bureau Uitvoering en Kwaliteit (afdeling Zorg en Voorzieningen)
CIZ=Centrum Indicatiestelling Zorg (uitvoering Awbz0
CRIB=Centraal Registratie en Informatie Bureau
CWI=Centrum voor Werk en Inkomen
D&F=Bureau Debiteurenbeheer en Fraudebestrijding (van SoZaWe)
DV=Dienstverlening, bureau van afdeling Zorg en Voorzieningen
ESRC=Sector Educatie, Sport, Recreatie en Cultuur
FWI=Fonds Werk en Inkomen of Gemeentefonds (betaald de Abw)
GBA=Gemeentelijke basisadministratie
GGD=Gezondheidsdienst of Gemeentelijke Gezondheidkundige Dienst
GON=Gemeentelijke Opvang Nieuwkomers
GRIP=Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure
GSB=Grotestedenbeleid
Halt=Het Alternatief voor straf
HDK=Hulpverleningsdienst Kennemerland
HFC Haarlem=Haarlemse Football Club
ICT=Informatie en Communicatietechnologie
ID-banen=In- en Doorstroombanen
Ioaw=Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkeloze werknemers
Ioaz=Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
IWI=Inspectie Werk en Inkomen (uitvoering Abw in Haarlem)
JGO=Jeugdgroepoverleg
JIB=Justitie in de Buurt (Bureau Halt, Jeugdzorg en Justitie Haarlem)
JTT=Jeugd Toezicht Team Haarlem, van Politie Kennemerland
JOP=Jongerenontmoetingsplaats (van stichting Welzijnswerk Centrum-Zuid)
K&C=Afdeling Klantenservice en Communicatie
LETS=Lokaal Economisch Transactie Systeem Haarlem
LPG=Liquefied Petroleum Gas
Maraps=Werkplannen en managementrapportages
OPH=Ontwikkelingsprogramma Haarlem
OR=Ondernemingsraad van de sector Publieksdienst
OZB=Onroerend Zaak Belasting
PD=Sector Publieksdienst
PMO=Platform Minima Organisaties
Rea=Wet Reïntegratie arbeidsgehandicapten
RIO=Regionaal Indicatie Orgaan Zuid-Kennemerland (Awbz)
ROC=Regionale Opleidingscentra
RPA ZNH=Regionaal Platform Arbeidsmarkt Zuidelijk Noord-Holland

SMD=Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zuid-Kennemerland
SMT=Sectoraal Managementteam
SNO=Service Niveau Overeenkomst
SoZaWe=Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid
SPAG=Stimuleringsproject Allochtone Groepen
SRBT=Sociaal Recherche Bijstandsteam Kennemerland
TOS=Thuis Oud worden in Schalkwijk
UWV=Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VHT=Afdeling Veiligheid, Handhaving en Toezicht
VIOS=Veilig in en om school
Wik=Wet inkomensvoorziening kunstenaars
Win=Wet inburgering nieuwkomers
Wiw=Wet inschakeling werkzoekenden
Wmo=Wet maatschappelijke ondersteuning
WSG=sector Welzijn, Sociale Zaken en Gezondheid, voorganger van de PD
Wsw=Wet sociale werkvoorziening
Wvg=Wet voorzieningen gehandicapten
Wwb=Wet werk en bijstand
Wwik=Wet werk en inkomen kunstenaars
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1998-2007
Periode documenten:
(1994) 1998-2007 (2009)
Omvang:
15,25
Openbaarheid:
gedeeltelijk openbaar
Opheffing openbaarheidsbeperking:
toestemming gemeentearchivaris
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Kleine Houtweg, raadpleging mogelijk binnen 30 minuten
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv. nrs. 1-775. Bij de volgende inv. nrs. zijn beperkende bepalingen ten aanzien van de openbaarheid gesteld. Inv. nr. 361 openbaar 2074, inv. nr. 362 in 2085, inv. nr. 372 in 2075, inv. nrs. 373-374 in 2076, inv. nr. 375 in 2078, inv. nr. 376 in 2075, inv. nr. 377 in 2078, inv. nr. 533 in 2083, inv. nrs. 534-535 in 2082, inv. nrs. 536-544 in 2083, inv. nr. 545 in 2080, inv. nrs. 766-767 in 2076.
Gemeente:
Haarlem
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS