Uw zoekacties: Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) te Haarlem
x5006 Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) te Haarlem ( Noord-Hollands Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

5006 Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) te Haarlem ( Noord-Hollands Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1 Korte geschiedenis van de Gemeentelijke Sociale Dienst, de GSD
sluiten
5006 Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) te Haarlem
Inleiding
1 Korte geschiedenis van de Gemeentelijke Sociale Dienst, de GSD
Organisatie: Noord-Hollands Archief
In 1854 werd in Haarlem het Burgerlijk Armbestuur in het leven geroepen als uitvloeisel van de eerst Armenwet: de start van arbeidsbemoeiing op het terrein van de sociale dienstverlening.
In 1933 kreeg zij als rechtsopvolger de Dienst Maatschappelijk Hulpbetoon. Reeds in 1943 werd deze dienst vervangen door de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken, sinds 1976 bekend onder de naam Gemeentelijke Sociale Dienst ofwel GSD.
De Sociale Dienst die wordt beschreven in de inventaris is in die vorm ontstaan bij de totstandkoming van de Algemene Bijstandswet die in 1963 is ingevoerd als opvolger van de Armenwet. De dienst bestaat dan uit een zestal afdelingen die zich o.m. bezighouden met de toetsing, uitvoering en administratie van de bijstandswet, de bejaardenzorg en de rijksregelingen alsook met algemeen maatschappelijk werk.
Tijdens de in de inventaris beschreven periode, 1970-1990, bestaat er weinig samenwerking met particuliere instellingen, wel zijn er contacten die leiden tot concrete verwijzingen naar b.v. de kinderbescherming, de reclassering of het Bureau voor Rechtshulp. Deze informatie- en verwijzingsfunctie is weliswaar heel belangrijk, maar de nadruk ligt toch op financiële hulpverlening, begeleiding van cliënten en waar nodig psychosociale hulpverlening.
Tot de hoofdtaken van de dienst in de jaren zeventig en tachtig behoren de uitvoering van sociale wetten en regelingen zoals de WWV, de WBO (wet bejaardenoorden) en de BKR (Beeldend Kunstenaars Regeling). De dienst bestaat uit 6 afdelingen die zich bezighouden met de toetsing, uitvoering en administratie van de diverse wetten en regelingen. In 1981 telt de dienst 204 fulltimers en 44 parttimers die 7160 cliënten bedienen. In 1980 wordt het inzagerecht van cliënten in hun dossiers gerealiseerd, zij het in beperkte vorm.
Kerntaak blijft de uitvoering van de Algemene Bijstandswet (ABW) en de daaruit voortvloeiende verlening van bijstand aan specifieke groepen via rijksgroepsregelingen, zoals bijvoorbeeld de rijksgroepsregeling voor zelfstandigen of die voor oorlogsslachtoffers.
Verder is de dienst verantwoordelijk voor het beheer van het woonwagencentrum in de Waarderpolder en voor de bemiddeling van daklozen.
In 1986 en 1987 vindt een reorganisatie plaats met als uitkomst een platte organisatie ter verbetering van de interne communicatie. Taken worden gekwantificeerd en er komt controle op de behaalde productie.
Daarnaast blijft de externe communicatie met secretarie-afdelingen, gemeentelijke diensten en bedrijven, zoals de afdeling Personeelszaken, het bedrijf van Openbare Werken en de GG & GD, van onverminderd groot belang voor de kwaliteit van de dienstverlening.
2 Het archief en de wijze van bewerking
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1970-1990
Periode documenten:
1970-1990
Omvang:
1,50
Openbaarheid:
gedeeltelijk openbaar
Opheffing openbaarheidsbeperking:
toestemming gemeentearchivaris
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv. nrs. 1-59. Inv. nr. 32 is pas openbaar vanaf 2047.
Gemeente:
Haarlem
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS