Uw zoekacties: Katholieke Pedagogische Akademie Beverwijk (Bisschoppelijke ...
x314 Katholieke Pedagogische Akademie Beverwijk (Bisschoppelijke Kweekschool Beverwijk) ( Noord-Hollands Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

314 Katholieke Pedagogische Akademie Beverwijk (Bisschoppelijke Kweekschool Beverwijk) ( Noord-Hollands Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van de archiefvormende instanties
2. Geschiedenis van de archieven
sluiten
314 Katholieke Pedagogische Akademie Beverwijk (Bisschoppelijke Kweekschool Beverwijk)
Inleiding
2. Geschiedenis van de archieven
Organisatie: Noord-Hollands Archief
De in deze inventaris beschreven archieven zijn in 1985 door bemiddeling van de archivaris van het bisdom Haarlem aan het Rijksarchief in Noord-Holland in bewaring gegeven. Tot dan toe werden ze, tenminste sedert het eind van de jaren twintig, in de zogenaamde bestuurskamer van de Katholieke Pedagogische Akademie aan de Baanstraat in Beverwijk bewaard. * 
Over de zorg voor de verschillende archieven in de periode dat ze gevormd werden, zijn niet veel instructies aangetroffen. Blijkens de statuten van de Vereniging tot Bevordering van Bijzonder Katholiek Onderwijs in het Bisdom Haarlem dd. 1869 waren de voorzitter en secretaris primair met de afdoening van de stukken belast, en de secretaris voorts met de zorg voor de administratie; de secretaris moest alle stukken zorgvuldig bewaren. *  Na de oprichting van de Kweekschool in Hoorn in 1897 hield de secretaris van de Vereniging, behalve het Verenigingsarchief, ook het Schoolarchief goeddeels bij: weliswaar werd alle inkomende correspondentie van meet af aan gericht aan de regent *  , maar deze zond de correspondentie ter afdoening aan de secretaris van de Vereniging door, die de stukken vervolgens in het Verenigingsarchief bewaarde. Sinds de jaren dertig is, zonder dat hierover nadere instructies in de archieven zijn aangetroffen, de regent in de praktijk in toenemende mate zelfstandig archiefvormer geworden.
De oudste stukken die in de hier beschreven archieven werden aangetroffen, dateren van het jaar van oprichting van de Vereniging. Het zijn de Verenigingsstatuten en het huishoudelijk reglement van 1869. *  Weliswaar is in de rubriek Documentatie een ouder stuk opgenomen *  , maar voor de datering van de archieven in strikte zin is dit van geen betekenis. Voor de datering van het Verenigingsarchief c.a. is daarom 1869 als beginjaar aangehouden.
Het archief van de Vereniging, respectievelijk haar rechtsopvolger, de Stichting Katholieke Instellingen voor Onderwijs en Vorming te Beverwijk, is overgedragen tot 1981, het jaar waarin de Stichting met anderen fuseerde tot de Stichting Katholieke Instellingen voor Onderwijs en Vorming te Alkmaar. Het archief van de Katholieke Pedagogische Akademie Beverwijk is overgedragen tot 1984, het jaar waarin de school met de Katholieke Pedagogische Akademie en de R.-K. Opleidingsschool voor het Kleuteronderwijs, beide gevestigd te Bergen, fuseerde tot de Katholieke PABO 'De Viaan' in Bergen. Voor de datering van de in deze inventaris beschreven archieven is daarom 1984 als eindjaar aangehouden. Aan de aanwezigheid van een enkel stuk uit 1985 in de rubriek Documentatie *  , is bij de bepaling van de einddatering van de archieven dus voorbijgegaan.
De archieven in deze inventaris beschreven, zijn oorspronkelijk kennelijk wel met enige systematiek gevormd, maar van deze oorspronkelijke systematiek waren op de datum van overbrenging nog slechts weinig restanten over. Zowel in het Verenigings- als in het Schoolarchief werden sporen van nummering en hernummering aangetroffen, gedeeltelijk briefnummers, gedeeltelijk volgnummers, maar de corresponderende toegangen ontbraken in alle gevallen. De enige eigentijdse toegang die tijdens de inventarisatie is aangetroffen, is een klapper in het archief van de Vereniging op de ingekomen en de minuten van uitgaande stukken betreffende de leerschool over de jaren 1906-1937. *  Deze bleek als toegang echter haar waarde verloren te hebben, omdat de stukken waarnaar wordt verwezen zonder uitzondering in de archieven ontbraken.
Was van de oorspronkelijke orde van de archieven ten tijde van de overbrenging weinig meer over, geheel ongeordend waren de archieven evenmin. In de jaren vijftig en zestig namelijk had de Vereniging een administrateur in dienst genomen voor de behandeling van haar correspondentie en gedeeltelijk ook die van de school (m.n. voor wat betreft het onroerend-goedbeheer). * 
Het moet deze administrateur zijn geweest, die de archieven, waarschijnlijk niet zozeer op basis van een vooropgezet plan, maar veeleer uit pragmatische overwegingen, met terugwerkende kracht goeddeels tot onderwerpsdossiers had herordend. Helaas was de correspondentie uit Verenigings- en Schoolarchief door deze herordening wel grondig met elkaar vermengd geraakt.
Uit de laatste decennia, van eind jaren zestig tot begin jaren tachtig, werden enkele chronologische series van ingekomen en minuten van uitgaande stukken aangetroffen-voorzover in het Schoolarchief aanwezig voorzien van briefnummers-maar in alle gevallen ook nu weer zonder toegang.
Een 'verhuislijst' van de hand van de laatste directeur van de Katholieke Pedagogische Akademie Beverwijk, T.J.M. Ettema, waarin hij ten tijde van de overbrenging naar het Rijksarchief in Noord-Holland, de stukken per genummerde doos summier had beschreven, heeft tot aan de totstandkoming van de onderhavige inventaris als plaatsingslijst gefunctioneerd. * 
De in deze inventaris beschreven archieven waren ten tijde van de overdracht helaas niet meer compleet. Tijdens de inventarisatie kwam vast te staan dat in het Verenigingsarchief in elk geval de volgende stukken ontbreken: de notulen daterend van voor 1900 alsmede die-de notulen van twee vergaderingen uitgezonderd-uit de periode 1906-1958 *  ; de jaarverslagen na 1918 *  ; de financiële administratie uit het tweede kwart van de twintigste eeuw. *  Opvallend is voorts dat stukken betreffende de Sint-Cassianusschool voor g.l.o. en de Sint-Willibrordusschool voor ulo nagenoeg geheel ontbreken. * 
Ook het Schoolarchief bleek verre van compleet. Belangrijkste hiaat hierin zijn de notulen van de lerarenvergadering van eind 19e en begin 20e eeuw, alsmede die uit de periode 1936-1964 *  , terwijl van de financiële administratie alleen enkele stukken uit de jaren dertig bewaard zijn gebleven *  .
De afwezigheid van eigentijdse toegangen op de series ingekomen en minuten van uitgaande stukken in beide archieven kwam reeds ter sprake. Waarschijnlijk heeft de verplichte ontruiming van de schoolgebouwen in de oorlogsjaren *  de verliezen in de archieven die daar bewaard werden mede in de hand gewerkt. Opvallend in alle in deze inventaris beschreven archieven is het zo goed als ontbreken van stukken uit de periode 1935-1950.
3. Verantwoording van de inventarisatie
4. Aanwijzingen voor de gebruiker
5. Bijlagen
Kenmerken
Datering:
1869-1998
Periode documenten:
(1796) 1869-1998 (2009)
Omvang:
19,05
Openbaarheid:
gedeeltelijk openbaar
Opheffing openbaarheidsbeperking:
toestemming directeur
Vestiging voor raadplegen:
Haarlem, Jansstraat
Gebruiksinformatie:
Inventaris in band 314 inv. nrs. 1-382. Bij de volgende inv. nrs. zijn beperkende bepalingen ten aanzien van de openbaarheid gesteld. Inv. nr. 5 vanaf 2023, inv. nrs. 132-135 vanaf 2026, inv. nr. 147 vanaf 2026, inv. nr. 148 vanaf 2032, inv. nr. 164 vanaf 2020, inv. nr. 211 vanaf 2028, inv. nr. 212 vanaf 2024, inv. nr. 213 vanaf 2031, inv. nr. 214 vanaf 2035, inv. nr. 215 vanaf 2019, inv. nr. 216 vanaf 2033, inv. nr. 217 vanaf 2021, inv. nrs. 226-230 vanaf 2033, inv. nr. 238 vanaf 2034 en inv. nr. 242 vanaf 2029. Lijst van voorzitters, secretarissen en penningmeesters van de Vereniging tot Bevordering van Katholiek Bijzonder Onderwijs in het Bisdom Haarlem, 1869-1972; lijst van voorzitters, secretarissen en penningmeesters van de Stichting Katholieke Instellingen voor Onderwijs en Vorming te Beverwijk, 1972-1981 en lijst van regenten en directeuren van de R.-K. Kweekschool voor Onderwijzers te Hoorn, sinds 1906 Bisschoppelijke Kweekschool Beverwijk, sinds 1966 Hogere Pedagogische School Sint Jozef en sinds 1968 Katholieke Pedagogische Akademie Beverwijk, 1987-1984, in de inventaris.
Gemeente:
Beverwijk
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS