Uw zoekacties: Gemeentebestuur van Aalsmeer (Gemeente Aalsmeer)
x2316 Gemeentebestuur van Aalsmeer (Gemeente Aalsmeer) ( Noord-Hollands Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

2316 Gemeentebestuur van Aalsmeer (Gemeente Aalsmeer) ( Noord-Hollands Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van Aalsmeer
2. Geschiedenis van de gemeentelijke instellingen
3. Geschiedenis van het archief
4. Huisvesting
5. Verantwoording van de bewerking
2316 Gemeentebestuur van Aalsmeer (Gemeente Aalsmeer)
Inleiding
5. Verantwoording van de bewerking
Organisatie: Noord-Hollands Archief
In 2005 gaf de gemeente Aalsmeer aan Doxis opdracht tot de bewerking en inventarisatie van het semi-statisch secretariearchief over de periode 1946-1985. Met de opdracht werd in april 2005 begonnen.
De bewerking en inventarisatie werden uitgevoerd in overleg met de medewerkers van de Archiefdienst voor Kennemerland, de heer J.V. Suurmond en mevrouw dr. F.W.J. Koorn en de medewerker van de gemeente Aalsmeer, de heer P. Boogaard.
Het te bewerken archief is het secretariearchief over de periode 1946-1985. Het beginjaar vloeit voort uit het feit dat het archief tot en met 1945 reeds geïnventariseerd is. Bij die inventarisatie is gekozen om de cesuur te leggen in 1945 om te kunnen voldoen aan de eisen in de Archiefwet omtrent overbrenging. De einddatum heeft te maken met de saneringsactie van ODRP die in 1985 is aangevangen.
De omvang van het te bewerken archief bedroeg circa 81 strekkende meter dossiers.
Tot het archief behoren tevens de bouwvergunningen, hinderwetvergunningen, grafvergunningen, het bevolkingsregister en de registers van de burgerlijke stand. De gemeente Aalsmeer heeft aangegeven deze bestanden nog niet te willen overdragen. Deze bestanden zijn derhalve niet meegenomen bij de inventarisatie. Het openbare gedeelte van de registers van de burgerlijke stand en het bevolkingsregister is wel overgedragen.
De rubrieksindeling van deze inventaris is gebaseerd op de in 1979 herziene basisarchiefcode van de V.N.G. Echter de onderwerpen volksgezondheid, volkshuisvesting, onderwijs en volksontwikkeling zijn ter optimalisering van de toegankelijkheid in aparte rubrieken ondergebracht. Stukken betreffende de aankoop van gronden t.b.v. de aanleg, verbetering en reconstructie van wegen zijn te vinden onder de rubriek "Verkeer en vervoer".
De bij inventarisatie aangetroffen archieven van commissies zijn, voor zover het geen raadscommissies waren, opgenomen onder de rubriek waarop ze betrekking hebben. In de rubriek commissies treft u alleen de archieven van de raadscommissies aan.
De permanent te bewaren archiefbescheiden zijn ontdaan van ongerechtigheden als nietjes en paperclips, omgepakt in zuurvrije dossiermappen en omslagen en verpakt in nieuwe, zuurvrije archiefdozen. De zuurvrije etiketten op de omslagen en de dozen vermelden het archief en het inventarisnummer.
De dozen zijn op volgorde van het inventarisnummer in de stellingen geplaatst.
Gedurende de bewerking zijn de archiefbescheiden ook gecontroleerd op eventuele materiële schade door bijvoorbeeld vocht, schimmels of ongedierte. Behalve roestvorming ten gevolge van paperclips en lichte plakbandschade is er geen duidelijk zichtbare schade geconstateerd.
Bij het begin van de bewerking van het archiefblok 1946-1985 bedroeg de totale omvang ca. 81 strekkende meter. Hiervan is na de bewerking 73 meter overgebleven. Deze reductie in omvang is het gevolg van het verwijderen van vernietigbare bescheiden uit het bestand. De selectie vond plaats met behulp van de 'Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, dagtekenende van na 1850', vastgesteld door de ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en van Binnenlandse Zaken, en in werking getreden op 1 december 1983. De voor de geschiedenis en de cultuur van de gemeente en de streek van belang zijnde bescheiden zijn van vernietiging uitgezonderd. De dossiers inzake de subsidiëring van Aalsmeerse verenigingen zijn vanuit cultuur historisch oogpunt bewaard gebleven op verzoek van de gemeente.
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is de openbaarheid van een klein aantal archivalia beperkt. Het gaat hierbij om archiefbescheiden die gegevens van nog levende personen bevatten conform de Archiefwet 95 art 15, lid a. Van de stukken, waarvan de openbaarheid is beperkt, is een lijst opgesteld.
De inventarisnummers waarvan de openbaarheid is beperkt zijn de volgende: 620-628, 1187, 1194, 1212, 1707, 1708, 1752 en 1753. De duur van de openbaarheidsbeperking is vermeld na de betreffende beschrijvingen.
De in bovenstaande lijst genoemde bescheiden kunnen - indien zij jonger zijn dan 75 jaar - uitsluitend geraadpleegd worden na schriftelijke toestemming van de archivaris, waarbij een aantal voorwaarden worden gesteld.
6. Handleiding voor de gebruiker
7. Citeertitel
8. Bijlage: overzicht van Aalsmeerse bestuurders en functionarissen in de periode 1946-1985
Kenmerken
Datering:
1946-1985
Omvang in meters:
64,25
Periode documenten:
(1851) 1946-1985 (2004)
Openbaarheid:
gedeeltelijk openbaar
Opheffing openbaarheidsbeperking:
toestemming archivaris
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv. nrs. 1-2528. Bij een aantal inv. nrs. zijn beperkende bepalingen ten aanzien van de openbaarheid gesteld. Inv. nr. 620 openbaar vanaf 2044, inv. nr. 621 openbaar vanaf 2024, inv. nr. 622 openbaar vanaf 2025, inv. nr. 623 openbaar vanaf 2027, inv. nr. 624 openbaar vanaf 2028, inv. nr. 625 openbaar vanaf 2033, inv. nrs. 626-628 openbaar vanaf 2036, inv. nr. 1187 openbaar vanaf 2034, inv. nr. 1194 openbaar vanaf 2025, inv. nr. 1212 openbaar vanaf 2026, inv. nrs. 1707-1708 openbaar vanaf 2031, inv. nrs. 1752-1753 openbaar vanaf 2025, inv. nr. 2467 openbaar in 2060. Lijst van bestuurders en functionarissen, 1946-1985, in de inventaris.
Uit het archief zijn in het verleden stukken gelicht t.b.v. de volgende archiefdelen: notulen van raadsvergaderingen, 1913-1939, 1941, 1945-1985, agenda's van vergaderingen van het College van Burgemeester en Wethouders, 1917-1985, gemeentebladen, 1934-1941, 1945-1985, begrotingen, 1911-1985, rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1906, 1908-1985, grootboeken van inkomsten en uitgaven (later secretarieregisters), 1930-1937, 1939-1983, kadastrale leggers, 1828-1936. M.u.v. de kadastrale leggers zijn de archiefdelen opgenomen in de inventaris van Series uit het Secretariearchief van Aalsmeer, 1906-1985, band 001.12 inv. nrs. 1-85, 89-567.
Gemeente:
Aalsmeer
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS