Uw zoekacties: NV Aalsmeersche Maatschappij voor Groententeelt te Aalsmeer
x2292 NV Aalsmeersche Maatschappij voor Groententeelt te Aalsmeer ( Noord-Hollands Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

2292 NV Aalsmeersche Maatschappij voor Groententeelt te Aalsmeer ( Noord-Hollands Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Geschiedenis
2292 NV Aalsmeersche Maatschappij voor Groententeelt te Aalsmeer
Inleiding
1. Geschiedenis
Organisatie: Noord-Hollands Archief
Aan het begin van 1889 is in Aalsmeer de NV Aalsmeersche Maatschappij voor Groententeelt opgericht. De Maatschappij is aangegaan voor een periode van tien jaren, aanvangende op 15 april 1889, de dag dat koninklijke goedkeuring op de statuten is verleend. Het beginkapitaal van fl. 2500,00 bestond uit 250 aandelen op naam van elk fl. 10,00.
De Maatschappij stelde zich tot doel "het tot stand brengen van eenen groententuin, deze te exploiteeren en het verrichten van alles, wat in verband of ter uitvoering daarvan nuttig en noodig zal worden geacht". Op 4 februari 1889 werd daarom besloten om van het bestuur van de Oosteinderpoelpolder percelen bouw- en weiland tussen het stoomgemaal en de ringvaart van de Hornmeerpolder aan te kopen.
Een Raad van Commissarissen, van niet meer dan zeven leden, werd belast met het bestuur. Daarnaast was er nog een Commissie van bijstand, waarvan de leden door de Raad van Commissarissen werden benoemd. Deze commissie stond de Raad van Commissarissen met advies bij en daarnaast hield zij toezicht op de groentetuin en de werkzaamheden. De Maatschappij had een tuinbaas in dienst die belast was met het beheer en de bewerking van de tuin. De groenten werden per schuit naar Amsterdam vervoerd en aldaar op de markt verkocht. * 
Van het begin af aan ging het de Maatschappij financieel niet voor de wind. Dit leidde er uiteindelijk toe dat de aandeelhouders op 12 oktober 1892 besloten om het telen van groenten te stoppen, maar desondanks de Maatschappij niet op te heffen. Volgens de commissaris en tevens boomkweker, heer G.W. Keessen, zou het winstgevender zijn om het laaggelegen land met tenen te beplanten. Het telen van twijgen van wilgen of andere taaie rechtscheutige houtsoorten was minder arbeidsintensief en dus goedkoper.
Na heel veel discussie in de vergaderingen van aandeelhouders werd uiteindelijk op 20 november 1892 besloten tot de zgn. tenencultuur over te gaan. Er was wel een extra investering van de aandeelhouders nodig; per aandeel in het eerste jaar fl. 2,50 en in het tweede jaar fl. 2,00. Om extra geld in het laatje te krijgen, werden bovendien alle roerende goederen op de tuin verkocht. Tenslotte werd besloten om 800 aandelen van elk fl. 2,50 uit te geven.
De aandeelhouders kwamen pas weer in vergadering bijeen op 27 oktober 1896. De zgn. tenencultuur rendeerde kennelijk in die tussenliggende jaren. De overdracht door de heer G.W. Keessen aan de Maatschappij van 80 aandelen van wijlen oud-commissaris P. Ledeboer, die door Keessen op een openbare verkoop goedkoop gekocht waren, droeg waarschijnlijk ook enigszins bij aan de rooskleuriger cijfers. Door het toepassen van baggerbemesting was de toestand van de grond zelfs verbeterd. De balans opmakend bleek dat er in de slechte financiële situatie - weliswaar heel langzaam - toch wel een lichte verbetering te zien was, al was de Maatschappij nog lang niet uit de min.
Het optimisme was van korte duur, toen bleek dat het nadelig saldo over 1898 toch weer iets groter was geworden. Het was ondoenlijk om de neerwaartse spiraal te stoppen; de Maatschappij had daarbij de tijdgeest tegen. De Aalsmeerse bevolking had zich in de loop van de tijd vooral met de intensieve tuinbouw en bomenteelt beziggehouden. In de 19de eeuw kwam hierin een kentering. Zo was van 1850 tot circa 1885 de aardbeienteelt zeer succesvol. Na 1880 nam de bloementeelt een zo hoge vlucht, dat aan het eind van de 19de eeuw de groenteteelt grotendeels verdrongen was.
In het voorjaar van 1899 bleek tot overmaat van ramp dat de periode van tien jaren, voor welke de koninklijke goedkeuring op de statuten was verleend, op 15 april was verstreken. Voor die tijd was wel verlenging aangevraagd, maar afgewezen omdat de aanvraag te laat was binnengekomen. De aandeelhouders stonden nu voor de keuze om opnieuw de exploitatie te beginnen en koninklijke goedkeuring aan te vragen of de Maatschappij te liquideren. Gelet op de ervaring van de exploitatie van de afgelopen jaren besloten de aandeelhouders in de vergadering van 10 mei 1899 met algemene stemmen om de Maatschappij op te heffen. De uitvoering van het besluit werd opgedragen aan de Raad van Commissarissen, die daarbij de vrije hand kreeg. * 
2. Het archief
3. Citeerinstructie
Kenmerken
Datering:
1889-1899
Omvang in meters:
0,05
Periode documenten:
1889-1899
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris in band 001.13 inv. nrs. 1-5. Het archief is fragmentarisch.
Gemeente:
Aalsmeer
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS