Uw zoekacties: Notariële akten van notarissen te Heemstede (Nieuw Notarieel...
x186.10 Notariële akten van notarissen te Heemstede (Nieuw Notarieel Archief Heemstede) ( Noord-Hollands Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

186.10 Notariële akten van notarissen te Heemstede (Nieuw Notarieel Archief Heemstede) ( Noord-Hollands Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Wettelijke regeling
2. Het notarieel protocol
3. Overbrenging notariële archieven
4. Verantwoording van de inventarisatie
sluiten
186.10 Notariële akten van notarissen te Heemstede (Nieuw Notarieel Archief Heemstede)
Inleiding
4. Verantwoording van de inventarisatie
Organisatie: Noord-Hollands Archief
De inventaris omvat de archieven van notarissen van de arrondissementen Alkmaar, Amsterdam en Haarlem voorzover deze niet aan een gemeentelijke of streekarchiefdienst in bewaring zijn gegeven en zich bij het rijksarchief bevinden.
Bij de her-inventarisatie is een ander systeem gevolgd dan in de beide voorlopige inventarissen die onderling ook weer verschilden.
De archieven van de notarissen zijn in de eerste plaats per standplaats ingedeeld, waarbij de standplaatsen in alfabetische volgorde zijn gebracht. Resideerden er gelijktijdig in één plaats meerdere notarissen dan zijn 'notariskantoren' gereconstrueerd, die door middel van een Romeins cijfer zijn aangeduid. Binnen de plaats c.q. het notariskantoor zijn de bescheiden chronologisch gerangschikt. Hierbij is de volgorde per notaris steeds: a. repertoria, b. protestregisters en c. minuutakten. Deze opzet maakt het mogelijk nieuwe aanvullingen zonder wijziging in de nummering te kunnen verwerken. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk voor iedere notarisplaats een zelfstandige deelinventaris is ontstaan, met een apart toegangsnummer. Deze toegangsnummers zijn iedere keer in de titel van de deelinventaris vermeld.
Tijdens de inventarisatie werden van verscheidene notarissen akten aangetroffen uit de laatste maanden van 1842. Deze zijn steeds teruggebracht naar het archief daterend van vóór 1843. Op dezelfde inventaris is men aangewezen indien een notaris zijn repertorium reeds vóór 1843 begon.
Veranderde een notaris van standplaats dan ging hij meestal in hetzelfde repertorium verder, gesteld dat dit nog niet 'vol' was. In zo'n geval is het, afhankelijk van het aantal daar doorgebrachte jaren, óf bij de eerste óf bij de tweede standplaats opgeborgen, wat uit verwijzingen blijkt. Slechts in enkele gevallen ontbreken de repertoria geheel.
Opmerking: als ingang op de notariële archieven, voorzover het testamenten betreft, kunnen dienen de zgn. 'Testamentenklappers'(register VI), 19e eeuw-ca. 1925, gedeponeerd bij het archief Successie vanaf 1818.
5. Zoekinstructies
6. Protestregister
Inventaris
1. Jan Dólleman
2. Frederik Hendrik Dólleman
3. Willem Hendrik Smit
4. Cornelis Jan Boerlage
5. J.A. de la Hayze
Kenmerken
Datering:
1843-1925
Periode documenten:
1843-1925
Omvang:
15,00
Openbaarheid:
gedeeltelijk openbaar
Opheffing openbaarheidsbeperking:
toestemming directeur
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris in band 186.10 inv. nrs. 1, 3-234. Alleen toegankelijk via door de notaris gemaakte repertoria (registers waarin per jaar de akten chronologisch werden doorgenummerd en een korte beschrijving werd gegeven van de inhoud van de akten). Repertoria (inv. nrs. 1, 32, 61 en 87) zijn alleen op microfiches te raadplegen. Akten van testament of codicil, jonger dan 94 jaar, zijn volgens besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 07-08-1996 niet openbaar. Opheffing van de beperking op de openbaarheid hetzij overeenkomstig artikel 839 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering hetzij door degene die een schriftelijk bewijs overlegt waaruit blijkt dat de testateur is overleden. Akten van testament of codicil uit de periode 1916-1925 zijn nog bij de notarisbewaarder. Inlichtingen over de vindplaats worden verstrekt door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Postbus 16020, 2500 BA Den Haag, tel. 070-3307111. In 2003 is het Protocollenregister 1916-2003 verschenen, waarin alle notarissen vanaf 1916 zijn opgenomen. Het Protocollenregister is ook digitaal doorzoekbaar via de website: http://www.notaris.nl/het-opvolgersarchief.
Inv. nrs. 62 en 87 zijn protestregisters (betreft weigeringen tot uitbetaling van wissels) over resp. de volgende perioden 1894 en 1898-1923.
Gemeente:
Heemstede
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS