Uw zoekacties: Notariële akten van notarissen te Heemstede (Nieuw Notarieel...
x186.10 Notariële akten van notarissen te Heemstede (Nieuw Notarieel Archief Heemstede) ( Noord-Hollands Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

186.10 Notariële akten van notarissen te Heemstede (Nieuw Notarieel Archief Heemstede) ( Noord-Hollands Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Wettelijke regeling
sluiten
186.10 Notariële akten van notarissen te Heemstede (Nieuw Notarieel Archief Heemstede)
Inleiding
1. Wettelijke regeling
Organisatie: Noord-Hollands Archief
Ingevolge de inlijving van Nederland bij het Franse keizerrijk, eind 1810, werden diverse Franse wetten op het notariaat hier te lande van kracht. Nieuw was met name de thans voor het hele rijk uniform gereglementeerde organisatie en structuur van het notariaat. Deze Franse wetgeving bleef van kracht tot 1842, in welk jaar de wet op het notarisambt van 9 juli 1842 (Stbl. 20) met ingang van 16 oktober 1842 in werking werd gesteld.
De wet van 1842 bouwde voort op de Franse wetgeving. Bepaald werd, dat de notarissen openbare ambtenaren waren, die door de Koning voor het leven werden aangesteld en hun ambt uitoefenden binnen de grenzen van het arrondissement, waarin hun standplaats was gevestigd. Ingevolge de wet van 6 juli 1830 (Stbl. 46) was de provincie Holland (noordelijk gedeelte) verdeeld in drie arrondissementen, t.w. Amsterdam, Alkmaar en Hoorn, die elk weer in kantons waren onderverdeeld. Artikel 81 a van de wet van 28 april 1835 (Stbl. 10) voegde hieraan een vierde arrondissement toe, dat zou bestaan uit kantons van de eerder genoemde arrondissementen. (Deze wet trad per 1 oktober 1838 in werking). Zo ontstond de volgende indeling:
arrondissement Amsterdam, met de kantons Amsterdam (in totaal vier kantons), Nieuwer-Amstel, Weesp en Naarden.
arrondissement Alkmaar, met de kantons Alkmaar, Schagen en Den Helder.
arrondissement Hoorn, met de kantons Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Purmerend en Edam
arrondissement Haarlem, met de kantons Haarlem, Beverwijk en Zaandam
De wet van 9 april 1877 (Stbl. 77) stelde de zetels vast van de arrondissementsrechtbanken en de kantongerechten binnen het ressort van het gerechtshof te Amsterdam. Voor wat Noord-Holland betreft werd de indeling:
arrondissement Amsterdam, met de kantons Amsterdam (in totaal vier kantons) en Hilversum.
arrondissement Alkmaar, met de kantons Alkmaar, Schagen, Den Helder, Hoorn en Medemblik.
arrondissement Haarlem, met de kantons Haarlem, Zaandam, Purmerend en Haarlemmermeer
De wet trad op 15 mei 1877 in werking. Deze veranderingen in de rechterlijke indeling zijn van belang, omdat de hierboven genoemde wet op het notarisambt van 1842 in art. 4 bepaalde, dat aan iedere notaris bij het besluit van zijn benoeming een standplaats zou worden toegewezen, en wel zodanig, dat er in elk kanton ten minste twee notarissen gevestigd zouden zijn. Bij algemene maatregel van bestuur zou het maximum van het aantal notarissen, die per arrondissement konden worden aangesteld, geregeld worden. Bij de volgende K.B.'s zijn deze maxima geregeld: van 20 september 1842 (Stbl. 23), herzien in 1851 (Stbl. 6), 1861 (Stbl. 8), 1875 (Stbl. 15), 1877 (Stbl. 176) en 1892 (Stbl. 228).
In schema gebracht was het maximum aantal notarissen per arrondissement tussen 1842-1877:
Amsterdam 1842: 48; 1851: 60; 1861: 71; 1875: 71
Alkmaar 1842: 13; 1851: 15; 1861: 17; 1875: 17
Hoorn 1842: 18; 1851: 19; 1861: 21; 1875: 22
Haarlem 1842: 15; 1851: 18; 1861: 21; 1875: 21
en na 1877:
Amsterdam 1877: 71; 1892: 98
Alkmaar 1877: 34; 1892: 34
Haarlem 1877: 32; 1892: 36
De stijging van het aantal notarissen in het arrondissement Alkmaar in 1877 is het gevolg van de toevoeging van de kantons Hoorn (uitgebreid met het kanton Enkhuizen) en Medemblik aan dit arrondissement.
Hetzelfde gebeurde met het arrondissement Haarlem, dat nu tevens het kanton Purmerend omvatte. De eerdere stijging in dit arrondissement van 18 naar 21 (1861) is onder meer veroorzaakt door de droogmaking in 1855 van de Haarlemmermeer.
2. Het notarieel protocol
3. Overbrenging notariële archieven
4. Verantwoording van de inventarisatie
5. Zoekinstructies
6. Protestregister
Inventaris
1. Jan Dólleman
2. Frederik Hendrik Dólleman
3. Willem Hendrik Smit
4. Cornelis Jan Boerlage
5. J.A. de la Hayze
Kenmerken
Datering:
1843-1925
Periode documenten:
1843-1925
Omvang:
15,00
Openbaarheid:
gedeeltelijk openbaar
Opheffing openbaarheidsbeperking:
toestemming directeur
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris in band 186.10 inv. nrs. 1, 3-234. Alleen toegankelijk via door de notaris gemaakte repertoria (registers waarin per jaar de akten chronologisch werden doorgenummerd en een korte beschrijving werd gegeven van de inhoud van de akten). Repertoria (inv. nrs. 1, 32, 61 en 87) zijn alleen op microfiches te raadplegen. Akten van testament of codicil, jonger dan 94 jaar, zijn volgens besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 07-08-1996 niet openbaar. Opheffing van de beperking op de openbaarheid hetzij overeenkomstig artikel 839 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering hetzij door degene die een schriftelijk bewijs overlegt waaruit blijkt dat de testateur is overleden. Akten van testament of codicil uit de periode 1916-1925 zijn nog bij de notarisbewaarder. Inlichtingen over de vindplaats worden verstrekt door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Postbus 16020, 2500 BA Den Haag, tel. 070-3307111. In 2003 is het Protocollenregister 1916-2003 verschenen, waarin alle notarissen vanaf 1916 zijn opgenomen. Het Protocollenregister is ook digitaal doorzoekbaar via de website: http://www.notaris.nl/het-opvolgersarchief.
Inv. nrs. 62 en 87 zijn protestregisters (betreft weigeringen tot uitbetaling van wissels) over resp. de volgende perioden 1894 en 1898-1923.
Gemeente:
Heemstede
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS