Uw zoekacties: Classis Edam van de Nederlands-Hervormde Kerk
x123 Classis Edam van de Nederlands-Hervormde Kerk ( Noord-Hollands Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

123 Classis Edam van de Nederlands-Hervormde Kerk ( Noord-Hollands Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Geschiedenis
2. Financiën
3. Weduwenbeurs
4. Taak en bevoegdheden
123 Classis Edam van de Nederlands-Hervormde Kerk
Inleiding
4. Taak en bevoegdheden
Organisatie: Noord-Hollands Archief
In het algemeen kan worden gesteld, dat de classes hadden te waken voor de zuiverheid van de leer: "de ware Gereformeerde religie", de handel en wandel van de predikanten en de andere kerkelijke functionarissen en de orde en rust bij de kerkelijke gemeenten. Bij de classis kwamen studenten om preparatoir examen af te leggen en proponenten om bij de gemeenten, waar een predikantsvacature was, te mogen prediken. Zij namen soms ook peremptoire examens af (peremptoir examen: laatste examen, door de proponenten af te leggen, naar hun rechtzinnigheid enz.). De classes keurden beroepen van predikanten goed of af en ontsloegen de predikanten voor een beroep naar een andere standplaats. Verder zorgden de classes voor het uitoefenen van de kerkvisitatie, door hiervoor afgevaardigden uit hun midden aan te wijzen; hetzelfde geschiedde ten aanzien van de vergaderingen van de synoden. Het voorafgaande houdt uiteraard ook in, dat zij te maken kregen met geschillen van velerlei aard en daarin beslissingen moesten nemen.
Voor wat de classis Edam betreft zijn dit onder andere geschillen over predikanten, schoolmeesters, enz., die hun ambt niet volgens de gestelde instructies waarnamen. Geschillen van andere aard kwamen uiteraard ook aan de orde, zoals bijvoorbeeld de mate van zelfstandigheid van diaconieën ten opzichte van de kerkenraden. Bij de kerkvisitatie ging het zowel om orde en rust op geestelijk als op materieel gebied. Wat het laatste betreft onder andere: toestand van de kerken en pastorieën en het op behoorlijke wijze bijhouden van doop-, trouw- en begraafboeken. Vanaf 1824 werd de kerkvisitatie zo geregeld, dat de gecommitteerden het ene jaar een persoonlijk bezoek aan de gemeenten brachten, terwijl het andere jaar volstaan werd met schriftelijke vragenlijsten. Ook ten aanzien van het onderwijs hadden de classes een belangrijke taak. Zij moesten er vooral op toezien, dat de schoolmeesters de schoolordonnanties nauwgezet nakwamen. Tijdens de vergadering van de classis van 20 juli 1598 ondertekenden de schoolmeesters van de plaatsen, ressorterend onder de classis, de door de Staten van Holland uitgevaardigde schoolordonnantie, teneinde de daarin gestelde bepalingen na te komen.
5. Archief en inventarisatie
6. Geraadpleegde bronnen en literatuur
Kenmerken
Datering:
1572-2006
Omvang in meters:
12,60
Periode documenten:
1572-2006
Openbaarheid:
gedeeltelijk openbaar
Opheffing openbaarheidsbeperking:
toestemming archiefvormer
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv. nrs. 1-342. Stukken jonger dan 50 jaar zijn niet openbaar.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS