Uw zoekacties: Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging, afdel...
x1050 Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging, afdeling IJmuiden-West ( Noord-Hollands Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1050 Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging, afdeling IJmuiden-West ( Noord-Hollands Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van de archiefvormer
sluiten
1050 Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging, afdeling IJmuiden-West
Inleiding
1. Geschiedenis van de archiefvormer
Organisatie: Noord-Hollands Archief
Op 18 maart 1924 werd de afdeling IJmuiden van de Nederlandsche Christen-Vrouwenbond (NCVB) opgericht. De NCVB zelf was in oktober 1919 opgericht in het verlengde van het Tweede Christelijk Sociaal Congres dat in maart 1919 in Amsterdam gehouden was en waar afzonderlijke vrouwenbijeenkomsten belegd waren. De grondslag van de NCVB was de volgende: de Vereniging stelt zich op de grondslag dat Christus' Koningschap alom moet worden erkend en de oplossing der maatschappelijke vraagstukken bij het licht van de Heilige Schrift als Gods Woord, moet worden gezocht.
De invoering van het passieve kiesrecht voor vrouwen in 1919 werkte stimulerend. Als het doel van de NCVB werd daarom geformuleerd: de Bond bedoelt hoofdzakelijk: voorlichting van de vrouw betreffende maatschappelijke en staatkundige vraagstukken, in overeenstemming met de grondslag. In de NCVB waren hervormde en gereformeerde vrouwen verenigd. Ook behoorden de leden niet tot één bepaalde politieke richting.
De NCVB was verdeeld in afdelingen. De eerste stappen ter oprichting van een afdeling voor IJmuiden werden gezet in de winter van 1923/1924. Oriënterende bezoeken aan potentiële leden leverden voldoende kandidaat-leden op om in maart 1924 tot de oprichting van een afdeling over te gaan. Het bestuur telde 7 leden (later 8) en kwam met uitzondering van de zomer maandelijks bijeen. Het bestuur organiseerde maandelijks een ledenvergadering, waarvoor meestal een spreker of spreekster werd uitgenodigd. Ook werden regelmatig leerzame uitstapjes gemaakt. Met de jaarlijkse begroetingsavond werd na de zomer het seizoen geopend. De jaarlijkse huishoudelijke vergadering was bedoeld voor het bespreken van bondszaken en de jaarlijkse propaganda-avond diende om genodigden voor het lidmaatschap te interesseren.
De afdelingen waren gegroepeerd in gewesten. Het gewestelijk bestuur riep tweemaal per jaar een vergadering van afdelingsvertegenwoordigers bijeen. Regelmatig werden ook Bondsdagen, Regionale Bondsdagen en Gewestelijke Landdagen georganiseerd, waar alle leden toegang hadden.
Het ledental van de afdeling IJmuiden bewoog zich na 1930 tussen de 150 en 200 leden. In 1931 werd voor Beverwijk en Velsen-Noord een nieuwe afdeling opgericht, waardoor 24 leden de afdeling IJmuiden verlieten.
De bouw van de Atlantikwall en de omvorming van IJmuiden tot 'Festung IJmuiden' vanaf eind 1942 bracht de evacuatie van vele IJmuidenaren en een grote terugval in het ledental en de activiteiten van de afdeling IJmuiden teweeg. Na de Duitse bezetting werden de werkzaamheden van de afdeling op de oude voet voortgezet en kwam het ledental snel weer op het vooroorlogse peil. In 1952 werd de afdeling IJmuiden, die toen al enige jaren meer dan 200 leden telde, gesplitst in een afdeling IJmuiden-West en een afdeling IJmuiden-Oost.
In 1996 opende de landelijke NCVB onderhandelingen met de Christelijke Plattelandsvrouwenbond met als doel te fuseren. Deze fusie was op 1 januari 1999 een feit. De nieuwe organisatie heette Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging. Met de fusie kwam formeel een eind aan de NCVB en zijn afdeling IJmuiden-West.
Ook dit onderdeel werd echter voortgezet als deel van de nieuwe organisatie Passage. Men ging op de oude vertrouwde voet verder met maandelijkse bijeenkomsten, waartoe steeds een spreker of spreekster werd uitgenodigd. Door de vergrijzing van het ledenbestand, werd het gaandeweg moeilijker om kandidaat-bestuursleden te vinden. Toen sommige leden van het zittende bestuur de maximale zittingsduur al met enkele jaren hadden overschreden en zich niemand aanmeldde, werd in onderling overleg tijdens de laatste jaarvergadering op 18 februari 2013, besloten om de afdeling IJmuiden(-West) aan het eind van 2013, vlak voor het 90-jarig bestaan, op te heffen. Aan het (bijna) jubileum werd nog wel aandacht besteed.
Een foto van het vaandel van de NCVB, afdeling IJmuiden, is te raadplegen op de Beeldbank Noord-Hollands Archief nr. KNA001007090. Het vaandel zelf (met twee vaandelstokken, houten vaandelstandaard en een kunstlederen foedraal ter bescherming van het vaandel) is opgenomen in de collectie van museale voorwerpen van Velsen, (17e eeuw) 1739-1999, toegangsnummer 1456 inv. nr. 56.
2. Geschiedenis van het archief
3. Verantwoording van de inventarisatie
Inventaris
1. Stukken van algemene aard
3. Documentatie
Kenmerken
Datering:
1924-2013
Periode documenten:
1924-2013
Omvang:
0,80
Openbaarheid:
openbaar
Vestiging voor raadplegen:
Haarlem, Jansstraat
Gebruiksinformatie:
Inventaris in band 701.14 inv. nrs. 1-76. Vóór 1999 luidde de naam: Nederlandse Christen Vrouwenbond (NCVB), afdeling IJmuiden-West. Een foto van het vaandel van de NVCB, afdeling IJmuiden, is te raadplegen op de Beeldbank Noord-Hollands Archief nr. KNA001007090. Het vaandel zelf (met twee vaandelstokken, houten vaandelstandaard en een kunstlederen foedraal ter bescherming van het vaandel) is opgenomen in de collectie museale voorwerpen van Velsen, (17e eeuw) 1739-1999, toegangsnummer 1456 inv. nr. 56.
Gemeente:
Velsen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS