Uw zoekacties: Koninklijke Fabriek van Rijtuigen en Spoorwagens J.J. Beijne...
x102 Koninklijke Fabriek van Rijtuigen en Spoorwagens J.J. Beijnes NV te Haarlem ( Noord-Hollands Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

102 Koninklijke Fabriek van Rijtuigen en Spoorwagens J.J. Beijnes NV te Haarlem ( Noord-Hollands Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van het bedrijf
2. Organisatie en structuur van het bedrijf
3. Geschiedenis van het archief
4. Verantwoording van de inventarisatie
sluiten
102 Koninklijke Fabriek van Rijtuigen en Spoorwagens J.J. Beijnes NV te Haarlem
Inleiding
4. Verantwoording van de inventarisatie
Organisatie: Noord-Hollands Archief
De inventarisatie van het archief werd ter hand genomen, met daarbij de veronderstelling dat het weliswaar een onvolledig archief betrof, maar dat de omvang van die onvolledigheid dusdanig was, werd pas in de loop van de inventarisatie duidelijk. Reeds in 1938 had de toenmalige directeur van het Spoorwegmuseum in Utrecht, Henri Asselberghs, auteur van het gedenkboek "Beijnes. Een eeuw van arbeid", meermalen moeten constateren dat vele stukken niet (meer) in het archief aanwezig waren. Een reden waarom hij voor de totstandkoming van het boek vooral op andere bronnen moest steunen. Gedurende de inventarisatie bleek dat er in 1983 zelf stukken waarvan Asselberghs gewag maakte, ontbraken. Doch ook over de jaren 1938-1963 bleken vele stukken spoorloos. Dit is te verklaren doordat er stukken in de loop der tijd (zoals ook voor 1938 het geval was) voor vernietiging in aanmerking kwamen, stukken anderszins verloren gingen door omstandigheden die niet meer te achterhalen zijn (oorlogsomstandigheden, verhuizing, onachtzaamheid), stukken bij de opheffing van het bedrijf zijn vernietigd, stukken bij die gelegenheid aan derden zijn geschonken en bij de opheffing stukken zijn overgedragen aan de zusterbedrijven Werkspoor Utrecht en Amsterdam, namens het moederbedrijf VMF als rechthebbenden de belangen van Beijnes behartigend, doch alwaar de stukken in het ongerede zijn geraakt.
Een blik in de inventaris zal duidelijk maken dat er inderdaad sprake is van een onvolledig archief. Zo ontbreken directieverslagen en agenda's, series ingekomen en minuten van uitgaande brieven en facturen, afgezien van enige registers van uitgaande brieven uit de periode 1880-1905. Ook van de stukken betreffende de fabricage en levering (verkoop) is slechts een fractie bewaard. Afgezien van de periodes 1872-1878, 1898-1918 en 1952-1963 zijn met betrekking hiertoe, gegevens alleen van financiële aard, te vinden in de verkoopboeken. In de rubriek fabricage en verkoop is een zie ook verwijzing aangebracht, zodat de ontbrekende, respectievelijk aanvullende gegevens kunnen worden achterhaald. Van de financiële administratie ontbreekt relatief weinig, afgezien van enige lacunes, waarbij vooral de periode van het begin van de 20ste eeuw tot 1918 en die van 1953-1963 opvallen.
Het aantal strekkende meters archief bedraagt ca. 11 meter, hetgeen voor een bedrijf dat 125 jaar heeft bestaan zeer gering genoemd kan worden. Omdat het archief zo incompleet en fragmentarisch bleek, werd besloten geen stukken daaruit te vernietigen, behalve dubbelen en kladberekeningen waarvan oorsprong en doel en daarmee het historisch belang in het geheel niet vastgesteld konden worden. Bij de aanvang werd geen enkele oude, bestaande ordening aangetroffen, afgezien van de ten dele bewaarde serie brievenboeken en series van financieel-administratieve aard, welke een lettercodering en/of nummering bezaten. Van de overige stukken werd een rubrieksgewijze indeling gemaakt, waarbij voor zover mogelijk en doenlijk van algemeen naar bijzonder is gewerkt. Een opzet die in de rubrieken en sub-rubrieken is voortgezet.
5. Het citeren van stukken
6. Geraadpleegde literatuur
7. Bijlagen
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1838-1963
Periode documenten:
1838-1963 (1969)
Omvang:
12,25
Openbaarheid:
gedeeltelijk openbaar
Opheffing openbaarheidsbeperking:
toestemming directeur
Vestiging voor raadplegen:
Haarlem, Jansstraat
Gebruiksinformatie:
Inventaris in band 102 inv. nrs. 1-578. Stukken jonger dan 75 jaar zijn niet openbaar. Lijst van leidinggevende functionarissen, 1838-1963, in de inventaris.
Gemeente:
Haarlem
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS