Uw zoekacties: Familie De Jonge van Zwijnsbergen, 1760 - 1960
x319 Familie De Jonge van Zwijnsbergen, 1760 - 1960 ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

319 Familie De Jonge van Zwijnsbergen, 1760 - 1960 ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
319 Familie De Jonge van Zwijnsbergen, 1760 - 1960
Inleiding
Historisch overzicht
Het geslacht De Jonge van Zwijnsbergen

De oorsprong van het geslacht De Jonge van Zwijnsbergen ligt, zoals die van alle andere takken van het geslacht De Jonge, in de stad Zierikzee. Gedurende vele generaties bekleedde dit geslacht een vooraanstaande positie binnen deze stad. In het kader van deze inventaris zou het evenwel te ver voeren om de hele genealogie van dit geslacht te beschrijven en bovendien bestaat hierover reeds een uitgebreide beschrijving die gepubliceerd is. *  Zoals dan ook de titel van dit hoofdstuk aangeeft, beperkt deze inleiding zich tot de genealogie van het geslacht De Jonge van Zwijnsbergen.
Als stamvader van dit geslacht treedt naar voren Mr. F.A. de Jonge. Hij werd geboren te Zierikzee op 27 september 1765. Hij studeerde rechten te Utrecht *  en bekleedde nadien enkele vooraanstaande funkties binnen zijn geboortestad. Op 27 juni 1789 huwde hij met Anna Maria Emilia Martini, dochter van Mr. Antoni Martini, raadspensionaris van 's-Hertogenbosch en weduwe van Mr. Jacob Frederik Roosendael, met wie zij slechts zeven maanden gehuwd is geweest. *  Na dit huwelijk vestigde Mr. F.A. de Jonge zich te 's-Hertogenbosch, waar hij zich tot Brabander liet naturaliseren. *  Op 5 december 1796 kocht hij huize "Jagtlust" te Helvoirt en vestigde zich daar metterwoon. *  In het zelfde jaar was hij door de Representanten van het volk van Bataafsch Braband benoemd tot lid van het Hof van Justitie. *  In 1806 werd hij benoemd tot Commissaris der Verpondingen in het district Oisterwijk *  en in 1809 was hij in een gelijke funktie werkzaam in het district 's-Hertogenbosch. *  Op 29 maart 1814 woonde hij de Grote Vergadering te Amsterdam bij *  en op 10 mei daaraanvolgend, werd hij benoemd tot rechter bij de rechtbank in de eerste aanleg te 's-Hertogenbosch. *  Hij overleed te Aken op 8 augustus 1833. Uit zijn huwelijk met Anna Maria Emilia Martini werden twee kinderen geboren, een zoon en een dochter. De zoon, Marinus Bonifacius Willem, werd te 's-Hertogenbosch geboren op 13 augustus 1790. Aanvankelijk was hij schout te Helvoirt en vanaf 1812 burgemeester.
Deze funktie bekleedde hij onafgebroken tot 1844. *  Op 1 oktober 1825 werd Mr. M.B.W. de Jonge verheven in de adelstand. *  Vanaf 1816 bewoonde hij het kasteel Zwijnsbergen te Helvoirt, aanvankelijk als huurder en sedert 1820 als eigenaar. *  Deze omstandigheid gaf Mr. M.B.W. de Jonge aanleiding, om na de verheffing in de adelstand, de titel "heer van Zwijnsbergen" aan zijn naam toe te voegen. In 's-Gravenhage werd met deze betiteling niet ingestemd, blijkens de daarover gevoerde correspondentie, zodat Jhr. Mr. M.B.W. de Jonge moest afzien van de titel "heer" en genoegen moest nemen met de achtervoeging "van Zwijnsbergen". *  In 1826 trad Jhr. Mr. M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen toe tot het Ridderschap in Noord-Brabant. *  Daarnaast was hij kamerheer in buitengewone dienst des Konings. In 1852 volgde hij zijn ongehuwde oom Cornelis de Jonge op als heer van Dreischor. Hij overleed op 22 mei 1864. * 
Jhr. Mr. M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen is tweemaal gehuwd. geweest. Op 3 oktober 1816 huwde hij te Breukelen met Jkvr. Sara Adriana Ortt van Nijenrode, welk huwelijk in 1830 door echtscheiding ontbonden werd. Uit dit huwelijk stamden vijf kinderen. Hij hertrouwde op 5 september 1834 te Cuijk met Adriana Gelinck, weduwe van Willem van Datsevael. Uit dit huwelijk stamden drie kinderen. *  Onder deze acht kinderen waren twee zonen, waarvan de oudste, Jhr. Mr. Joan de Jonge van Zwijnsbergen, zijn vader opvolgde in de bezittingen te Helvoirt, terwijl de jongste, Jhr. Willem Godfried de Jonge van Zwijnsbergen, opvolgde als heer van Dreischor. Jhr. Mr. Joan de Jonge van Zwijnsbergen werd te Helvoirt geboren op 12 november 1821 en overleed aldaar op 26 augustus 1881. Tijdens zijn leven was hij jagermeester des Konings in Noord-Brabant en kamerheer in buitengewone dienst des Konings. *  Daarnaast bekleedde hij de funktie van kapitein-adjudant bij de eerste afdeling Rustende schutterij in Noord-Brabant. *  Evenals zijn vader was hij lid van de Ridderschap en lid van de Onze Lieve Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch. In 1860 kocht hij het kasteel van zijn vader. Hij huwde te Driebergen op 6 september 1851 met Susanne Civile Sophie barones van Hardenbroek. *  Beheerde hij door toedoen van dit huwelijk de goederen te Everdingen en omgeving en te De Bildt? Slechts gedurende zijn leven zijn er stukken daaromtrent in het archief terecht gekomen. *  Uit zijn huwelijk met S.C.S. barones van Hardenbroek stamden acht kinderen. Zijn oudste zoon Jhr. Marinus Bonifacius Willem volgde hem op als kasteelheer van Zwijnsbergen.
Deze werd geboren te Helvoirt op 11 juli 1852. Kennelijk voorbestemd om zijn vader op te volgen in het beheer van de goederen te Helvoirt, studeerde Jhr. M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen aan de Ackerbauschule te Kleef. *  Vanaf 1875 vervulde hij, nagenoeg onafgebroken, tot 1908 toe, een funktie als kerkeraadslid van de Nederlands Hervormde gemeente te Helvoirt. *  Daarnaast was hij distriktsbestuurder van de Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder landlieden, in het distrikt 's-Hertogenbosch. Hij huwde te Helvoirt met zijn nicht Reiniera Maria Cornelia barones van Hardenbroek van de Kleine Lindt, op 25 september 1879. Uit veel stukken in het archief blijkt, dat het Jhr. Marinus Bonifacius Willem de Jonge van Zwijnsbergen financieel gezien niet goed ging. In 1890 was hij gedwongen het kasteel Zwijnsbergen te verkopen. *  Een akte van deze verkoop wordt in het archief niet aangetroffen, maar vast staat dat Zwijnsbergen werd gekocht door zijn schoonvader Duco Lodewijk Willem baron van Hardenbroek van de Kleine Lindt. Na diens dood vererfde het kasteel weer op Jhr. M.B.W. de Jonge van Zwijnsbergen en diens echtgenote. Wederom waren zij genoodzaakt het kasteel te verkopen in 1905. *  In 1906 verliet het geslacht De Jonge van Zwijnsbergen voorgoed het kasteel. Uit het huwelijk met Reiniera Maria Cornelia barones van Hardenbroek werden zes kinderen geboren. Van hen zijn in het archief nog slechts enkele, meest vroege stukken gevonden.
Aanverwante families

Voor een inzicht in de verwantschap met andere families zijn in deze inventaris een vijftal stamlijsten opgenomen. * 
Het kasteel Zwijnsbergen
Het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlage: genealogieën
Inventaris
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS