Uw zoekacties: Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631

239 Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631 ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Nu alle archivalia van de twee Heusdense kloosters in de loop van deze eeuw bijeen zijn gebracht en berusten in het Rijksarchief in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch, is een algehele inventarisatie van het middeleeuwse charterarchief mogelijk en wenselijk geworden. De geschiedenis van deze kloosters is echter ten dele duister, met name wat betreft de stichting van Mariënkroon, ten dele gecompliceerd vanwege de juridische status van Mariëndonk, dat zich van Mariënkroon heeft afgescheiden en er later weer bij werd ingelijfd. Omdat de historie der kloosters en de structuur van hun archief ten nauwste samenhangen, draagt deze inventarisatie duidelijk de sporen van deze vage voorgeschiedenis van Mariënkroon en van de moeilijke correlatie Mariënkroon- Mariëndonk en kan een uitvoerige inleiding, waarin de knelpunten van kloostergeschiedenis, archiefhistorie en archiefstructuur worden behandeld, niet worden gemist. Deze aspecten worden echter in deze inleiding zoveel mogelijk separaat en chronologisch behandeld; een toelichting op het eigenlijke inventarisatiewerk sluit de introductie af.
Historisch overzicht i
Het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlagen i
Inventaris
Regesten
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
259 1400-09-29.
1400 september 29 (op sinte Michaelsdage archangeli)
Schepenen, burgemeesters en stad van Zaltbommel oorkonden, dat zij, op verzoek hertog van Gelre (Willem I), Henrik van Amerzoyen Everardszn en diens vrouw Mechteld voor hun leven wakevrij, schatvrij en anderzins vrij van lasten zullen houden, met uitzondering van stadsaccijnzen, waaggeld en dergelijke, zolang zij zullen wonen op boerderij bij kerk;
waarbij zij dit privilege ook verlenen aan abt en convent kloosters Campe en Mariënkroon in Heusden / aan Karthuizers en Regulieren, die hun huis als rusthuis zullen bewonen, op voorwaarde, dat deze geestelijken wijding van subdiaken hebben ontvangen
Origineel (inventarisnr 698)
Met stadszegel Zaltbommel
Gevidimeerd in akte van 1401 februari 7 (regestnr 267)
Gevidimeerd in akte van 1401 september 7 (regestnr 274)
Kopie 15e eeuw (inventarisnr 698)
239 Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631
Inventaris
Regesten
259
1400-09-29.
1400 september 29 (op sinte Michaelsdage archangeli)
Schepenen, burgemeesters en stad van Zaltbommel oorkonden, dat zij, op verzoek hertog van Gelre (Willem I), Henrik van Amerzoyen Everardszn en diens vrouw Mechteld voor hun leven wakevrij, schatvrij en anderzins vrij van lasten zullen houden, met uitzondering van stadsaccijnzen, waaggeld en dergelijke, zolang zij zullen wonen op boerderij bij kerk;
waarbij zij dit privilege ook verlenen aan abt en convent kloosters Campe en Mariënkroon in Heusden / aan Karthuizers en Regulieren, die hun huis als rusthuis zullen bewonen, op voorwaarde, dat deze geestelijken wijding van subdiaken hebben ontvangen
Origineel (inventarisnr 698)
Met stadszegel Zaltbommel
Gevidimeerd in akte van 1401 februari 7 (regestnr 267)
Gevidimeerd in akte van 1401 september 7 (regestnr 274)
Kopie 15e eeuw (inventarisnr 698)
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
Records 501 t/m 600
Records 601 t/m 700
Records 701 t/m 800
Records 801 t/m 900
Records 901 t/m 1000
Records 1001 t/m 1100
Records 1101 t/m 1200
Records 1201 t/m 1300
Records 1301 t/m 1400
Records 1401 t/m 1500
Records 1501 t/m 1600
Records 1601 t/m 1700
Records 1701 t/m 1800
Records 1801 t/m 1900
Records 1901 t/m 1988

Kenmerken

Datering:
1245-1631
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch