Uw zoekacties: Parochie H. Martinus te Katwijk en Klein-Linden, 1880-2012
x2154 Parochie H. Martinus te Katwijk en Klein-Linden, 1880-2012 ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

2154 Parochie H. Martinus te Katwijk en Klein-Linden, 1880-2012 ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Korte historie
sluiten
2154 Parochie H. Martinus te Katwijk en Klein-Linden, 1880-2012
Inleiding
Korte historie
NB:
Veel voor de inleiding is ontleend aan "Katwijk. Geschiedenis 100 jaar parochie Katwyk/Klein-Linden" in inv.nr. 27
In 1880 wordt de parochie van Katwijk en Klein-Linden zelfstandig. Vóór die tijd behoorden de katholieke inwoners tot de parochie van de H. Martinus te Cuijk. Aanleiding voor verzelfstandiging vormde de hoge waterstanden van de Maas in de wintermaanden, waardoor de inwoners van Katwijk en Klein-Linden geïsoleerd werden van de rest van de parochie Cuijk. Aanvankelijk werd dit door de pastoor van Cuijk, B. Bronkhorst, ondervangen door het aanvragen -bij de bisschop- van een tweede kapelaan in zijn parochie. In Klein-Linden stond namelijk een kapel die dienst kon doen voor het opdragen van de H. Mis. Vanaf 1844 werden daar op zon- en feestdagen H. Missen opgedragen.
Toch was dit voor veel inwoners van Katwijk en Klein-Linden niet voldoende. In 1855 werd door die inwoners een bedrag van f 2300 gulden ingezameld voor een zelfstandige parochie. Het zou echter door meerdere redenen nog tot 1880 duren (zie hiervoor "Geschiedenis 100 jaar parochie Katwijk / Klein-Linden" in inv.nr. 27) voordat het zover was.
Op 30 september 1880 wordt dan eindelijk Katwijk en Klein-Linden verheven tot een zelfstandige parochie door mgr. A. Godschalk. Als eerste pastoor werd door de bisschop aangesteld Joannes Ludovicus Ghislerus Suys. Deze betrok al snel het huis (het latere veerhuis), dat vrijwillig was afgestaan door de heer v.d. Hoek. De H. Missen werden toen nog in de H. Nicolauskapel te Klein-Linden opgedragen.
Op 23 februari 1881 wordt Van P. Bardoel een stuk grond aangekocht voor de bouw van de kerk. Op 7 mei 1881 wordt de eerste steen door pastoor Suys gelegd. De kerk is gebouwd naar een ontwerp van architect Weber te Roermond. De totale kosten voor de bouw van de kerk bedroeg f 41077,96 gulden. De klok werd op 21 juni 1882 gewijd door mgr. Godschalk. De klok droeg de naam van de H. Martinus. Pastoor Suys zegende op 15 juli 1882 de kerk in, inclusief kerkhof en kruisweg. Op 15 september 1884 werd, door mgr. Godschalk, het
groot altaar en de kerk plechtig geconsacreerd.
De kapel te Klein-Linden werd op 15 juni 1882 geheel buiten dienst gesteld. De kapel zou later worden afgebroken.
Op 25 september 1883 was een hoekhuis aangekocht, dat uitzag op de Maas en grensde aan de grond van de kerk. Het werd voor een bedrag van f 2625 gulden gekocht en door de pastoor geheel opgeknapt en verbouwd tot pastorie. Het nevenhuis (tevens aangekocht) werd het onderkomen van de koster.
Vanwege diens godsvrucht tot OLV van Lourdes, werd door de pastoor de Broederschap van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria opgericht en geaffilieerd aan de Aartsbroederschap van Lourdes op 28 oktober 1886. Gelijk het eerste jaar werden al 150 leden in deze Broederschap ingeschreven. De lang gekoesterde wens van pastoor Suys kreeg vervolgens gestalte door uit eigen middelen een grot te laten bouwen. Toestemming hiervoor kreeg hij op 2 september 1887 van de bisschop. Architect was Hendriks uit Oss. De grot, die anno 2019 nog steeds bestaat, is 16 meter breed en 8 meter hoog. Op maandag 14 mei 1888 wordt de grot plechtig ingezegend, met in een nis het beeld van de H. Maagd. De processies werden jaarlijks gehouden op op 15 augustus (Maria Hemelvaart) en trokken steeds meer aandacht in de wijde omgeving. Uit dorpen uit Noord-Brabant en Noord-Limburg kwamen steeds meer mensen op deze processies af. De kerk werd dan van binnen en buiten geheel met wimpels en vlaggen versierd. De jaarlijkse processie schijnt een waar feest voor alle inwoners van Katwijk te zijn geweest.
Op 16 augustus 1899 overlijdt pastoor Suys. Hij zal worden opgevolgd door pastoor Pessers, die de historische aantekeningen maakte die model stonden voor het boekwerkje b.g.v. 100 jaar parochie Katwijk. Archiefstukken uit die tijd zijn nauwelijks bewaard gebleven. Deze pastoor Pessers overlijdt in 1912 en wordt opgevolgd door pastoor Hoefnagels
In 1926 was er watersnood omdat de Maas extreem buiten haar oevers trad. De schade aan
kerk en pastorie was aanzienlijk. En ook de tuinmuur was over een lengte van 80 meter weggespoeld. Er was ten tijde van de Tweede Wereldoorlog veel schade aan kerk en gebouwen. Tijdens de inval van de Duitsers in mei 1940 brandde de pastorie geheel uit, en werd er geplunderd. De kosterswoning was verworden tot een ruïne en andere huizen in Katwijk hadden ook veel schade geleden. Ook de kerk was zwaar beschadigd. De torenspits had er ook aan moeten geloven. O.l.v., architect Mart van Beek uit Eindhoven werd in 1940 begonnen met de herstelwerkzaamheden. In 1948 wordt er een kleuterschool opgericht door het kerkbestuur. Ook werd er in dat jaar begonnen met een nieuwe kruisweg in het park naar een ontwerp van Peter Roovers uit Heijen. In 1951 wordt er een lagere school voor jongens en meisjes opgericht naast het kerkhof. Vanaf 1956 tot in 1958 vinden er grondige restauratiewerkzaamheden aan de kerk plaats. De beschietingen uit de oorlog hadden meer schade aangericht dan tot dan toe was aangenomen. De werkzaamheden werden o.l.v. architect Elbers en aannemer J. de Veer uit Geffen uitgevoerd. Ook kreeg de kerk een nieuw orgel afkomstig van de paters Benedictijnen van Egmond. In 1958 werd het feit herdacht dat de parochie 75 jaar bestond. Het werd een groot feest omdat ook het eeuwfeest van OLV van Lourdes werd herdacht. In 1980 bestond de parochie een eeuw. In juni 1981 wordt dit groots gevierd omdat in dat jaar de kerk aan de Mariagaarde gebouwd werd.
Op 1 januari 2013 is de nieuwe parochie H. Martinus opgericht door de bisschop van 's-Hertogenbosch als een fusie tussen de parochies van Beers, Cuijk, Katwijk, St. Agatha en Vianen. Op 1 juli 2013 is hier de parochie van Linden aan toegevoegd.
De pastoor van deze nieuwe parochie -waartoe dus ook Katwijk ging behoren- is sinds 2013 Theo Lamers. Na zijn priesterwijding door Mgr. Hurkmans in 2010, is hij als kapelaan benoemd in Cuijk-centrum (later als administrator), Cuijk-noord, Beers en Katwijk, hetgeen al snel wordt uitgebreid met Vianen (bij Cuijk). Op 1 maart 2016 werd hij ook door Mgr. Hurkmans benoemd tot deken van het dekenaat Boxmeer - Cuijk - Gemert.

Lotgevallen archief en verantwoording van de inventarisatie
Inventaris
Algemeen
Oprichting en ontwikkeling
Historie en jubilea
Financiën
Eigendommen en bezittingen
Onderwijs
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2049 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS