Uw zoekacties: Raad van Arbeid Tilburg, 1919-1935
x1895 Raad van Arbeid Tilburg, 1919-1935 ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1895 Raad van Arbeid Tilburg, 1919-1935 ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
-
Beschrijvingsregels
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen:
-ISAD (G) : Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, vertaling van de tweede uitgave (Antwerpen/ Leuven/ Amsterdam 2004);
-Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stg. Archiefpublicaties, ’s-Gravenhage 2003;
-Eindproductspecificatie klassieke inventaris, versie 2006-11-27.
2. Beschrijving van het archief

2.1 Beschrijving van het archief
Naam archiefblok:
Archief Raad van Arbeid Tilburg 1919-1934, archiefbloknummer 1895

Periode:
1919 - 1934

Archiefbloknummer:
1895

Omvang in meters:
De omvang na bewerking bedraagt 0,125 meter1.

Taal van het archiefmateriaal:
De beschreven documenten zijn in het Nederlands gesteld.

Soort archiefmateriaal:
Getypte en gedrukte documenten.

Archiefbewaarplaats:
Brabants Historisch Informatie Centrum, locatie ‘s-Hertogenbosch

Archiefvormer:
Raad van Arbeid Tilburg

Openbaarheid:
Er zijn geen archiefbescheiden aanwezig waarop een openbaarheidsbeperking van toepassing is.

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat stukken over het beleid en de organisatie van de Raad van Arbeid Tilburg. Het bestaat uit onder andere: jaarverslagen, jaarverslagen ziektewet; balansen en bedrijfsrekeningen.
2.2 Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer
De Raden van Arbeid (RvA) zijn in 1919 ingesteld op grond van de Radenwet als regionale uitvoeringsorganen voor de Ouderdomswet 1919 (VOV) en de Invaliditeitswet, die tegelijkertijd van kracht werden. Ook voerden de Raden een aantal uitvoerende taken uit van de Ongevallenwet 1921. De RvA namen vanaf 1930 de Ziektewet gedeeltelijk voor hun rekening.

In 1933 werden de Wet op de Rijksverzekeringsbank en de Radenwet vervangen door de Wet op de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid , waarbij het toezicht op de Raden aan de Rijksverzekeringsbank werd opgedragen. Omdat de
werknemersverzekeringen voornamelijk door bedrijfsverenigingen werden uitgevoerd, kregen de Raden een kleine uitvoerende taak ten aanzien van de werknemers waarvan de werkgever niet bij een bedrijfsvereniging was aangesloten.

Door de inwerkingtreding van de nieuwe wet en bezuinigingsmaatregelen werden in 1934 verscheidene Raden opgeheven. De Raad van Arbeid Tilburg (RvA Tilburg) is op 1 januari 1935 opgeheven. Vanaf deze datum werd het werkingsgebied van de RvA Tilburg overgedragen aan de RvA ’s-Hertogenbosch.

Een RvA werd geleid door een bestuur dat bestond uit een door de Kroon benoemde voorzitter, drie werkgeversvertegenwoordigers en drie werknemersvertegenwoordigers. Deze werden voorgedragen door de centrale organisaties van werkgevers en werknemers en benoemd door de minister van Sociale Zaken.
Voorzitter van de RvA Tilburg was vanaf de oprichting in 1919 tot de opheffing mr. J.C.M.A. van de Mortel. Later werd de heer Van de Mortel burgemeester van Tilburg voor de periode 1940 – 1946.

Geschiedenis van het archiefbeheer
Er is destijds voor de RvA een vernietigingslijst vastgesteld, de Lijst van 14 augustus 1984 . De lijst heeft met name betrekking op klantdossiers en de financiële bescheiden. Het is aannemelijk dat er aan de hand van deze lijst in het verleden al archiefbescheiden zijn vernietigd. Met de komst van het Basisselectiedocument (BSD) Raden van Arbeid 1940 – 1997, is deze komen te vervallen (Archiefwet, art. 48).
2.3 Inhoud en structuur van het archiefInhoud
Het archief bevat stukken over het beleid en de organisatie van de Raad van Arbeid Tilburg. In de jaarverslagen komt ook de uitvoering van de sociale verzekeringswetten door de Raad aan de orde.

Selectie en vernietiging
De selectie heeft een te bewaren archiefbestand opgeleverd van 0,125 meter1. Er zijn geen stukken aanwezig die in aanmerking komen voor vernietiging. Dit bestand is in deze toegang beschreven.

Aanvullingen
Voor zover bekend zijn er geen aanvullingen te verwachten.

Verantwoording van de bewerking
Het archiefbestand van de RvA Tilburg is bewerkt door de recordmanager archiefzaken van Human Resources & Facilities van de Sociale Verzekeringsbank.
De bewerking is geschied conform de Archiefregeling 2009 en de richtlijnen materiële verzorging van het Nationaal Archief.

Om het archief van de Raad van Arbeid Tilburg in kaart te brengen, is een quickscan uitgevoerd om te bekijken wat zich in het archief bevindt. Op basis hiervan zijn een archiefbewerkingsplan en een concept-inventarisstructuur opgesteld en
is overgegaan tot beschrijving en waardering. Vervolgens heeft het archiefbestand materiële bewerking ondergaan.
Er zijn geen stukken aanwezig die in aanmerking komen voor vernietiging.

Te bewaren stukken zijn met keperband samengebonden in zuurvrije vellen. Het materiaal is geschoond van hechtmaterialen zoals nietjes, paperclips en zelfklevend memopapier.
Ordening van het archief
Het te bewaren archiefbestand is op chronologische volgorde van datering geordend
2.4 Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Er zijn geen archiefbescheiden aanwezig waarop een openbaarheidsbeperking van toepassing is.

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig.

Citeerinstructie
Volledig:
Brabants Historisch Informatie Centrum, ’s-Hertogenbosch, archief Raad van Arbeid Tilburg 1919 - 1934, archiefbloknummer 1895

Verkort:
BHIC, RvA Tilburg 1919 - 1934, archiefbloknr. 1895
2.5 Verwant materiaal
Verwante archieven
In 2009 is archiefmateriaal van de Vereeniging Raden van Arbeid 1919-1988 overgedragen aan het Nationaal Archief te Den Haag. Archiefbloknummer: 2.25.19

In 2012 is archiefmateriaal van de Raad van Arbeid Eindhoven 1931-1988 overgebracht naar het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) te Den Bosch. Archiefbloknummer: 160
Nog over te brengen archiefmateriaal van de Raden van Arbeid Roosendaal, ’s-Hertogenbosch en Breda is aanwezig bij de Sociale Verzekeringsbank te Amstelveen.

In het verleden is er archief van verschillende Raden overgebracht naar archiefbewaarplaatsen. Dit betrof archief van de Raden van Arbeid Zeist, Venlo, Utrecht, Hoorn, Gouda, Dordrecht, Brielle, Amersfoort, Alkmaar en Den Bosch uit de periode 1919-1988.
PublicatiesLiteratuur:
-Verleden, heden, toekomst : uitgegeven ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de Vereniging alsmede het afscheid van voorzitter dhr. Mr. G. Boot. – Amsterdam : Vereniging van Raden van Arbeid, 1979
-De groei van de sociale verzekering in Nederland : gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Vereeniging van Raden van Arbeid in 1970. – Amsterdam : Vereeniging van Raden van Arbeid, 1969
-Onderzoeksgids Sociale zekerheid 1890 - 1967. – Den Haag : Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Ton Kappelhof en Vibeke Kingma, 2004 (digitale publicatie beschikbaar op www.historici.nl)
-Verstrekkende Zekerheid. Een institutioneel onderzoek op het beleidsterrein sociale zekerheid ten aanzien van de sociale voorzieningen, 1940-1997; december 1999 (PIVOT-rapport nummer 66).

Overige documenten:
-Inventaris van het archief van de Vereniging van Raden van Arbeid
1919-1988. – Amstelveen : Sociale Verzekeringsbank, 2008
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS