Uw zoekacties: Tiemens

796 Tiemens ( NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire Historie )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Aanvraag- en citeerinstructie
De collectie dient in de studiezaal van het NIMH als volgt te worden aangevraagd:
Collectie: Tiemens
Toegangsnummer: 796
Bij het citeren van stukken in publicaties dient men de vindplaats ten minste eenmaal volledig en zonder afkortingen te vermelden, vervolgens kan volstaan worden met een verkorte titel.
Volledig: Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Den Haag, Tiemens, Toegang 796, inventarisnummer. ...
Verkort: NIMH, Tiemens, 796, inv. nr. ...
Inleiding
2.1. Tiemens
W.A. (Willem) Tiemens werd geboren op 23 maart 1944 te Schaarsbergen. Hij volgde middelbaar onderwijs aan het Christelijk Lyceum in Arnhem, waarna hij in 1963 begon aan een opleiding tot officier-vlieger bij de Luchtmacht aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda. Na tweeënhalf jaar besloot Tiemens met zijn opleiding tot vlieger te stoppen. Hij bleef nog wel aan de krijgsmacht verbonden als vrijwilliger bij de Nationale Reserve. Tiemens behaalde diploma's in de makelaardij en verzekeringen, waarna hij ging werken bij een verzekeringsmaatschappij. Daarnaast volgde hij een bedrijfsjuridische studie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Tijdens zijn opleiding aan de KMA besloot Tiemens uit te zoeken waar de grote bunker in zijn geboorteplaats Schaarsbergen voor diende. Door het onderzoek naar deze bunker, Diogenes genaamd, raakte Tiemens steeds meer geïnteresseerd in het lokale en regionale oorlogsverleden, zoals de Slag om Arnhem en de Duitse luchtverdediging. Hierbij kwam zijn kennis over luchtverdediging die hij opgedaan had op de KMA van pas. Hij deed als amateurhistoricus vele jaren onderzoek naar dit verleden.
Tiemens schreef een aantal artikelen en publiceerde twee boeken. Zijn eerste boek, Facetten van de Slag om Arnhem, werd in 1984 uitgegeven en beschrijft de rol van de Duitse luchtverdediging in deze Slag. Zijn tweede boek getiteld Teerosen op de Veluwe kwam uit in 1986. Tiemens schenkt in beide boeken aandacht aan de geschiedenis van de bunker Diogenes. Deze fungeerde als commandobunker van de Duitse Derde Jachtdivisie en was het zenuwcentrum van een uitgebreid netwerk van vliegvelden, luchtafweeropstellingen, luchtwaarnemingsposten, radarstations en radiopeilstations. Duitse en geallieerde vliegbewegingen werden er geregistreerd waarna de Duitse jagers naar de juiste locaties en naar vijandelijke toestellen werden gedirigeerd. De bunker was onder meer verbonden met twee radiopeil- en navigatiestations, de Teerosen. Teerose I was gelegen nabij Terlet, Teerose II bevond zich op de hei bij Velp. Op deze stations werd gewerkt met zogenaamde Y-peilsystemen, die informatie verschaften over de bewegingen van de eigen jagers. Deze peilingen vormden een aanvulling op de radar, aangezien radar geen onderscheid kon maken tussen vijandelijke en eigen toestellen. In zijn boek over de Teerosen beschrijft Tiemens de werking en inrichting van radiopeilstations en de taken van het personeel, alsmede de wijze waarop het Duits personeel van deze complexen hun tijd in Nederland doorbrachten.
Het onderzoek verricht door Tiemens nam vele jaren in beslag maar droegen wel vrucht. Tiemens spoorde bijvoorbeeld oud-bevelhebbers en medewerkers van de peilstations en de bunker op. Hij legde onder meer contact met de Duitse bevelhebber van de Derde Jachtdivisie generaal-majoor Walter Grabmann. Ook onderhield hij contact met oud-medewerkers van de Teerosen en Diogenes, die geregeld reünies bleken te houden. Door deze contacten vergaarde Tiemens veel nog onbekende informatie. Met de meeste van de opgespoorde personen bleef Tiemens nog lang contacten onderhouden.
Tiemens overleed te Doorwerth op 25 januari 2005 op 60-jarige leeftijd.
2.2. De collectie
Inventaris

Kenmerken

Categorie:
  • Zonder categorie