Uw zoekacties: Inventaris van de handschriften Derde Afdeling tot en met 1950
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: Sonoy Enkhuizen
 
 
Beschrijving van het archief
14e - 20e eeuw
Naam archiefblok:
Handschriften Derde Afdeling [verworven tot 1950]
Handschriften Derde Afdeling ARA tot 1950
Archiefbloknummer:
33019
Omvang:
41,70 meter; 1702 inventarisnummers.
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Enkele stukken zijn in het Frans.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, gedrukte en getypte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief. De Duitse stukken zijn grotendeels in het Kurrentenschrift geschreven.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Algemeen Rijksarchief, Derde Afdeling
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat een aantal losse stukken (vaak afschriften of kopieën) van de 13e tot en met de 19e eeuw. Een enkel stuk dateert uit de 20e eeuw. De collectie Handschriften is zeer divers en bevat ondermeer oorkonden, charters, regesten, tresoriersrekeningen, notariële verklaringen of akten, processtukken, sententies, resoluties, rekeningen, kohieren, wapenboeken, keuren, handvesten of privilegies (van steden in Holland en Zeeland), octrooien, brieven van hoogwaardigheidsbekleders als graven, stadhouders en raadpensionarissen, commissies, promotiebullen van particulieren, lijfrentes, testamenten en oude inventarissen. Verder zijn er stukken over de staatsinrichting en geschiedenis van oude regeringscolleges als de Raad van State en het Hof van Holland. Daarnaast zijn in dit archief documenten te vinden (akten van transport, verkoop, belening of scheiding) betreffende roerende- en onroerende goederen in de regio Zuid-Holland. Een aantal stukken heeft de waterstaat in de regio als onderwerp: aanleg en onderhoud van dijken en besluiten van hoogheemraadschappen (Delfland, Rijnland en Schieland).
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen

Een enkel stuk kan in slechte staat verkeren, wat tot gevolg heeft dat het niet geraadpleegd kan worden. Een opgave van het inventarisnummer op deze plaats is nagelaten, aangezien de materiële staat en de bijbehorende reproductiemogelijkheden niet een permanente situatie vormen (restauratie, verfilming, etc.). Bij het aanvragen met de terminal krijgt u echter een mededeling terzake.

Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
--- Portefeuille met stukken afkomstig van de raadpensionaris mr. P. Steyn bevattende:Tractaten tijdens de zevenjarige oorlog.1756-1758 stukken betreffende de staat der Engelse financiën.1759-1770 staat van de in- en uitvoer van Engeland.1761-1766 stukken betreffende het allooi van een door de Staten-Generaal aangeboden medaille en keten.1764 staat van losrenten van steden, dorpen en godshuizen in Holland.1764 stukken betreffende een straatweg van Luik naar 's-Hertogenbosch.1765-1770 stukken betreffende de betrekkingen met Marokko en Algiers.1767-1769 Instruction für·die zu Verfertigung des Entwurfs zu einem neuen Gesetz-Buche verordnete Commission, Moskou 1767 (gedrukt). [Ontbreekt.]Staat van de Engelse, Franse, Spaanse en Deense zeemacht.1768-1770 Traité de commerce entre la France et la ville de Hambourg.1769 stukken betreffende de betrekkingen met Munster en Keulen.1769-1771 Détail sur le système de finances adopté en Suède.1770 Lijst der vreemde negotiatiën in de Republiek lopende.1770 stukken betreffende de verkoop van het wrak van het schip De Koopman in Engelandmaart 1771. Conventie tussen de keizer "et la porte Ottomanne".1771 Order van de koning van Pruisen betreffende de behandeling van uit Holland gevluchte bankroetiers.12 augustus 1771 stukken betreffende de aanhouding van Jean la Coste jeune, burger van Rotterdam, te Brusse.1772 stukken betreffende de aanhouding van een Hollands schip in de Dantziger wateren bij Termunde.1772 stukken betreffende de verbreding van de rivieren de Dijle en Demer tussen Mechelen en Diest.1772 stukken betreffende het onderzoek naar contrabande in de haven van Lissabon.1772 stuk betreffende het opbrengen van het Hollandse schip De Twee Gebroeders te Konstantinopel.1772
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
Records 501 t/m 600
Records 601 t/m 700
Records 701 t/m 800
Records 801 t/m 900
Records 901 t/m 1000
Records 1001 t/m 1100
Records 1101 t/m 1200
Records 1201 t/m 1300
Records 1301 t/m 1400
Records 1401 t/m 1500
Records 1501 t/m 1600
Records 1601 t/m 1638
Kenmerken
Datering:
1300-1999
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1968
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2009 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie: Ancella Steketee, 3 juli 2009 .
Auteur:
J.A. Jaeger
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS