Uw zoekacties: Inventaris van de verzameling Binnenlandse Kaarten Hingman
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
Naam archiefblok:
VTH Verzameling Binnenlandse Kaarten Hingman, 15e-19e eeuw
Kaarten Hingman
15e - 19e eeuw
Archiefbloknummer:
4129
Omvang:
5093 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Normale getekende en gedrukte kaarten, atlassen en kaartboeken. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Agentschap van Inwendige Politie en Toezicht op de Staat van Dijken, Wegen en Wateren
Behering der Zeeweringen, Zeedijken en de Waterstaat van de Bataafse Republiek
Comité Centraal van de Waterstaat
Commissie van Superintendentie der Rivieren
Commissie van Superintendentie over de Waterstaat der Bataafse Republiek
Commissie van Superintendentie van Zeehavens en Zeegaten
Contrarolleur-Generaal van 's Lands Werken en Fortificatiën van Holland
Directie van Bruggen en Wegen in Holland
Eerste Commissaris-Inspecteur van de Waterstaat
Gecommitteerde Raden van het Zuiderkwartier
Generale Directie over 's Lands Rivieren en Zeewerken
Generale Directie van de Waterstaat
Generale Directie van 's-Lands Amortisatiekas
Grafelijkheidsrekenkamer
Hof van Holland
Hof van Holland en Hof van Justitie Consignatiekas van het Hof van Justitie
Hoge Raad van Holland en Zeeland
Hoofdadministratie der Domeinen
Houtvesterij
Inspecteur-Generaal over 's Lands Rivieren
Inspectie van de Waterstaat
Inspectie van het 1e-7e District van de Waterstaat
Inspectie van het 8e-12e District van de Waterstaat
Klooster St Vincent te 's-Gravenhage
Ministerie van Waterstaat
Ontvanger van het Geestelijk Kantoor te Brielle
Ontvanger-Generaal van het Geestelijk Kantoor te Delft
Opzichter van 's Lands Werken te Goeree
Oud Archief Suriname: Gouvernementssecretarie
Raad van State
Rekenkamer ter Auditie
Ridderschap van Holland
Staatse Leger, Directeur-Generaal der Fortificaties
Staatsraad
Staten van Holland en West-Friesland
Brunings, Chr.
Brunings, C.L.
Brunings Jr, Chr.
Goudriaan, A.F.
Samenvatting van de inhoud van het archief:
De collectie bevat de unieke manuscript kaarten van Nederland van de middeleeuwen tot halverwege de 19e eeuw. De kaarten zijn afkomstig uit verschillende archieven en horen bij de registratie en de besluitvorming van de archiefvormers van die instellingen. De kaarten zijn meestal in opdracht gemaakt met een administratief doel en zijn dus functioneel en niet commercieel . Zo zijn er kaarten van domeinen, polders, wegen en abdijen. Er zijn kaarten gemaakt om een geschil te beslechten of een recht vast te leggen, rivierkaarten voor de waterstaat, plattegronden en vestingwerken voor militaire doeleinden en prekadastrale kaarten in verband met de grondadministratie. Archiefvormers zijn o.a. de Staten-Generaal, de Raad van State, de Nassause Domeinraad en het Ministerie van Financiën en de Graven van Holland. Een belangrijk onderdeel vormen de kaartboeken van de landerijen die behoorden aan de kloosters, zoals de verdwenen abdijen Rijnsburg en Leeuwenhorst. Deze vroegste kaarten van Holland vormen de overgang tussen schilderkunst en topografie. Er zijn veel waterstaatskaarten zoals van zeeweringen, dijken en sluizen. Van de grote rivieren Rijn, Maas en Waal als van de IJssel, Lek en Merwede zijn manuscriptkaarten bewaard gebleven. Onder de rubriek rivieren zijn de kaarten met weergaven van uiterwaarden, platen, gorzen en visserijen, afkomstig van de domeinarchieven, in aparte subrubrieken geordend. Er zijn opvallend veel kaarten uit de 16e eeuw en later van de Zuid-Hollandse eilanden, vooral van het gebied van de Biesbosch. In 1421 waren hier door de St. Elisabethsvloed zo'n twintig dorpen in de golven verdwenen. Deze kaarten danken hun ontstaan aan de talloze geschillen van de eigenaars van ondergelopen gebieden, die later weer werden ingedijkt of waar men visrechten pretendeerde: de meeste van deze kaarten zijn afkomstig uit het archief van de rekenkamer van Holland, die de domeinen van Holland beheerde; en ook van de Nassause Domeinen. Een andere opmerkelijke kaart in deze rubriek is die van het noorden van Noord-Holland met de eilanden Texel en Wieringen. (ca.1552). Een topstuk dat wordt toegeschreven aan de bekende schilder Jan van Scorel (1495-1562). Verder zijn er in het archief kaarten en plattegronden van Nederlandse en enkele buitenlandse steden, dorpen, forten, havens en gebouwen te vinden.
Archiefvorming
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
4.00
Verantwoording van de bewerking
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
sluiten
4.VTH Inventaris van de verzameling Binnenlandse Kaarten Hingman
Aanwijzingen voor de gebruiker
Aanvraaginstructie
Organisatie: Nationaal Archief
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen:
-
  • U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl , en logt vervolgens in;
  • Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren ' te klikken;
  • In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien;
  • Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan;
  • Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Reproducties
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Kenmerken
./@findaidstatus:
unverified-full-draft
./@langencoding:
iso639-2b
Landcode:
NL
Archiefdienst code:
NL-HaNA
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Naam:
4.VTH.ead.xml
Auteur:
J.H. Hingman
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1871
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1 . Eindredactie: Otto van der Meij, 20070115.
Public ID:
-//Nationaal Archief//TEXT (NL-HaNA::4.VTH::VTH Verzameling Binnenlandse Kaarten Hingman, 15e-19e eeuw)//NL
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS