Uw zoekacties: Inventaris van het archief van Deli Maatschappijen en de Wat...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
1869-1967
Naam archiefblok:
DELI NV Deli Maatschappijen en de Waterleiding Maatschappij Ajer Bereshi NV
Deli Mij. / Kaarten en foto's
Archiefbloknummer:
4032
Omvang:
273 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een aantal gerechtelijke stukken is in het Duits gesteld.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten. Het archief bevat ook foto`s, fotoalbums, kaarten en tekeningen.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Deli Maatschappijen
Waterleiding Maatschappij Ajer Bereshi NV
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief geeft een beeld van de geschiedenis van de Deli-maatschappij en nevenbedrijven aan de hand van stukken over oprichting en exploitatie tot en met correspondentie betreffende de nationalisatie van Nederlandse bedrijven en de gevolgen hiervan zoals het "Bremen-proces". De Verenigde Deli-maatschappijen (VDM) leverden een jarenlange juridische strijd met Bremer tabakshandelaren.Van belangrijke dochterondernemingen als de Deli-Batavia maatschappij, Tabak Maatschappij Arendsburg en de Waterleiding Maatschappij Ajer Beresih N.V. bewaart het archief akten, nota's, notulen, jaarverslagen en briefwisselingen waaronder die van J.T. Cremer, onder meer oprichter van de Deli Planters Vereeniging (DPV) in 1879.Fotoalbums zijn er onder meer van van belangrijke fotografen als C.J. Kleingrothe en G.R. Lambert & Co. De albums zijn te beschouwen als vroege bedrijfsfotografie maar geven ook een beeld van het landschap en vorstelijke huwelijken.Het kaarten -en tekeningenarchief omvat kaarten van concessies en overzichtskaarten van ondernemingen. Verder kaarten inzake bodemgesteldheid, aanplantgegevens en plantjaren gemaakt door diverse landmeters.Tevens is er een grote hoeveelheid lichtdrukken van bouwtekeningen van Ajer Beresih in het archief aanwezig.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
4.00
Inhoud
Selectie en vernietiging
Verantwoording van de bewerking
Ordening van het archief
sluiten
4.DELI Inventaris van het archief van Deli Maatschappijen en de Waterleiding Maatschappij Ajer Bereshi NV, kaarten en tekeningen
Inhoud en structuur van het archief
Ordening van het archief
Organisatie: Nationaal Archief
Het archiefmateriaal betreffende de dochtermaatschappijen van de Deli Maatschappij bestond deels uit stukken ingekomen bij de direktie van de Deli Maatschappij in Amsterdam, deels uit gedeponeerd archief, gevormd door de dochtermaatschappijen zelf. Bij de inventarisatie van het archief is bewust afgezien van het maken van onderscheid tussen beide om een verregaande opsplitsing van kleine deelarchieven te vermijden. Voorkeur werd gegeven aan een onderwerpsgewijze indeling, waarbij de stukken afkomstig van en betreffende de dochtermaatschappijen als eenheid werden opgevat. Ze zijn bijeengebracht in de daarvoor bestemde rubrieken.
De kaarten en tekeningen van de N.V. Deli Maatschappij en dochters bestrijken de periode 1900-1955. Evenals bij het geschreven archief vertonen ook de grafische archivalia lacunes, vooral met betrekking tot de pionierstijd 1863-1900. Over deze periode zijn slechts gedrukte kaarten aanwezig. * 
De kaarten en tekeningen verkeerden bij de overdracht in een ongeordende en materieel slechte staat. Hierdoor was het noodzakelijk de helft van de kaarten aan een restauratie te onderwerpen. Bij de herordening van de kaarten is gekozen voor een indeling gebaseerd op de funktie, die ze binnen de organisatie hebben gehad. Binnen een rubriek, bijv. Aanplant, is de ordening chronologisch. Een nadeel van deze ordening is, dat voorbij gegaan wordt aan de herkomst van sommige kaartbestanden. Een groot deel van de kaarten is namelijk pas bij het archief van de Deli Maatschappij gaan behoren na fusie en reorganisatie in de na-oorlogse periode. Een groot deel van het kaarten- en tekeningenbestand moet worden opgevat als gedeponeerd archief. Van het maken van een nadere toegang op het bestand, te weten een alfabetische index van cultuurondernemingen met vermelding van de oorspronkelijke eigenaar en datum van overdracht naar de Deli Maatschappij, werd afgezien. De reden hiervoor is, dat het materiaal te veel lacunes vertoont, waardoor het maken van een index onevenredig veel tijd zou vergen. Bovendien bevat het archiefbestand een aantal overzichts- en cultuurkaarten waarop de gewenste gegevens, zij het als momentopname, te vinden zijn. * 
Een uitzondering op de herordening van het bestand vormen de technische tekeningen van de N.V. Waterleiding Maatschappij "Ajer Beresih". De oude orde kon door middel van een bestaande classificatiecode onveranderd in deze inventaris worden opgenomen. In de inventaris zijn de gangbare kaartbeschrijvingen toegepast. Uitzondering hierop vormen de gedrukte kaarten van documentaire aard, die beschreven zijn volgens de "Fobid-regels", deel 8 (verkorte titelbeschrijvingen). * 
Bij de ontsluiting van het archief (geschreven- en kaartarchief) stond een snelle beschikbaarheid van het archief voor toekomstig onderzoek voorop. Deze aanpak heeft uiteraard konsekwenties gehad met betrekking tot de beschrijvingsintensiteit en de wijze van indeling. De stukken zijn waar mogelijk naar onderwerp samengevoegd en ingedeeld
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Afgescheiden archiefmateriaal
Verwante archieven
Publicaties
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Kenmerken
Datering:
1869-1967
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2008 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie: Ancella Steketee, 3 juli 2009 .
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1988
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, geheel herziene editie, Stichting Archiefschool, 's-Gravenhage 1983 ; Lexicon der Nederlandse Archieftermen, Stichting Archiefpublikaties, 's-Gravenhage 1983 .
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
M.W.M.M. Gruythuysen, R.T.M. Guleij, A.M. Tempelaars
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS