Uw zoekacties: Inventaris van het archief van de familie Van der Staal van ...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking
sluiten
3.20.54 Inventaris van het archief van de familie Van der Staal van Piershil, 1636-1904
Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking
Organisatie: Nationaal Archief
Bij de inventarisatie van het archief is gebruik gemaakt van het schema, dat gevolgd werd bij het inventariseren van het archief van de familie Van Assendelft de Coningh

G.M. van Aalst, Het archief van de familie Van Assendelft de Coningh, 's-Gravenhage 1975, Rijksarchieven in Holland, Inventarisreeks nr. 4.. Ook in deze inventaris treft men de hoofdindeling aan van stukken van algemene, persoonlijke en zakelijke aard met daarachter de verzamelde stukken en de helaas onontkoombare afdeling van stukken, waarvan het verband met het archief niet duidelijk is. In het persoonlijk gedeelte, waar de stukken chronologisch per persoon geordend en van elkaar onderscheiden zijn door een romeins cijfer, moet men echter bedacht zijn op enkele schijnbare onregelmatigheden, die bij het inventariseren van het familiearchief Van Assendelft de Coningh niet aan de orde kwamen. Het is niet vanzelfsprekend, dat de zoon volgt op de vader of dat personen van een generatie met hetzelfde romeinse cijfer worden aangeduid. Zo is bv. Dirk Cornelis van der Staal, aangeduid met III, niet de zoon van de met II aangeduide Cornelis Jaspersz. van der Staal en Maria Johanna Witheyn, III, is niet de moeder van Susanna Adriana Witheyn, IV, maar haar nicht. Door kopnoten en genealogische tabellen worden afwijkingen echter voldoende ondervangen. Voor de inventarisatie van stukken van zakelijke aard is in grote lijnen gebruik gemaakt van het schema, dat gevolgd werd bij het inventariseren van het archief van de heerlijkheid van Bleiswijk

F.W.J. Scholten, Het archief van de heerlijkheid Bleiswijk, 's-Gravenhage 1976. Rijksarchieven in Holland. Inventarisreeks nr. 5.. Teneinde een overzicht te krijgen van alle tot nu toe bekende archiefstukken van de familie Van der Staal van Piershil, zijn die, welke zich bevinden in de archieven Van Bylandt en C.J.E. van Bylandt in deze inventaris opgenomen overeenkomstig de plaats van beschrijving, indien zij deel hadden uitgemaakt van dit archief. Om verwarring te voorkomen zijn deze nummers aangeduid met een * en wordt tevens verwezen naar de (voorlopige) inventarisnummers van de archieven Van Bylandt.
Bij de genealogie van de familie Van der Staal, die deel uitmaakt van de inleiding, zijn ter verduidelijking alle stamhouders cursief gedrukt. Volledigheidshalve zijn als bijlagen een aantal genealogische tabellen van verwante geslachten opgenomen, die de gebruiker een inzicht geven van de onderlinge samenhang der families. Deze tabellen maken evenmin als de genealogie Van der Staal aanspraak op volledigheid. Over het algemeen worden alleen personen, die in de inleiding of in de inventaris voorkomen, vermeld. Om in genoemde tabellen dadelijk te zien om welke personen het gaat zijn voor de namen van die personen kapitalen gebruikt. De indeling van de kaartenlijst tenslotte is tot stand gekomen in overleg met de Kaartenafdeling van het Algemeen Rijksarchief.
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Afgescheiden archiefmateriaal
Bijlagen
Lijst van kaarten
Zegelstempels
Heren van Piershil
Heren van Oud-Beijerland
Bezitters van Schakenbosch
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Kenmerken
Datering:
1636-1904
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS