Uw zoekacties: Inventaris van het archief van de Heren van Haarlem, 1254-1321
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
1254-1321
Naam archiefblok:
Heren van Haarlem
Heren van Haarlem
Archiefbloknummer:
35079
Omvang:
4 inventarisnummers.
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands en in het Middelnederlands.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de Oud-Hollandse klerkencursief.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Heren van Haarlem
Bergen, Jan van
Haarlem, Willem van
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bestaat uit akten inzake rechten en bevoegdheden tegenover de graven van Holland met betrekking tot belening en vestiging.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
3.19
Verantwoording van de bewerking
Ordening van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Publicaties
Bijlagen
Lijst van afkortingen
Inventaris van verloren stukken
Repertorium op de lenen van de hofstede Haarlem
sluiten
3.19.15 Inventaris van het archief van de Heren van Haarlem, 1254-1321
Bijlagen
Repertorium op de lenen van de hofstede Haarlem
Organisatie: Nationaal Archief
-
 • AALSMEER 1. 3 gaarden land ten oosten van zijn huisweer (1346: n.: Pieter, zijn broer, z.: Margaretha, zijn moeder; 1355: Willem die Righe; 1346: strekkend in Aalsmeer en aan de landscheiding van Legmeer; 1390: in Aalsmeer) 30-12-1318: Dirk die Righe, LRK. 49 fo 88 ..-..-1346: Egbert die Righe, LRK. 5 fo 66 14-5-1355: Willem die Righe, LRK. 42 fo 54v nr. 319 ..-..-1390: Dirk die Righe Pietersz., LRK. 422 fo 35v nr. 120 30-10-1438: Bertout van Assendelft, ridder, voor Dirk die Righe, priester, bij dode van diens vader, LRK. 114 fo 92v
 • AKERSLOOT 2. huis en hofstede, waar hij woont, binnen de gracht te Akersloot (1390: in het zuideinde van de Molenbuurt). 26-7-1326: Dove Willem Dovenzz. bij dode van Willem, zijn vader, die hield van Jan van Bergen, LRK. 37 fo 17v nr. 108 ..-..-1390: Reiner Dovenz., LRK. 422 fo 34 nr. 75 5-1-1396: Dove Reinersz. bij dode van Reiner, zijn vader, LRK. 52 fo 193v nr. 821 23-4-1401: Nikolaas Simonsz. bij dode van Dove Reinersz. ten eigen, LRK. 52 fo 416 3. een geers, enerzijds: Dove Willemsz., anderzijds: Willem Walewijnsz.; 1 1/2 gaarden geest, enerzijds: Willem Walewijnsz. ..-..-1322: Tibaud Hugo Gaweinsz. van Akersloot, LRK. 37 fo 18v nr.118
 • ASSENDELFT 4. de halve grote tiende van Assendelft (1346: een deel van de tijns) ..-..-1322: Reiner van Heemstede, LRK. 37 fo 18v nr. 118 ..-..-1346: Jan van Heemstede Reinersz., LRK. 49 fo 72 ..-..-1390: Jan van Heemstede, ridder, LRK. 422 fo 31v nr. 11 5. 8 maden in de Kaag (1382: 2 kampen land in de ban van Assendelft, genaamd de Lange en de Korte kamp; 1394: w.: het (Wijker)meer, o.: Willem Ocker; 1395: 4 morgen;1336: 4 pond jaarlijks).N.B. Het leen 5 gesplitst in 5A en 5B. ..-..-1322: Hugo Hofland, LRK. 37 fo l8v nr. 118 22-8-1336: lijftocht van Margaretha, vrouw van Dirk Hofland, op de mindere helft, LRK. 37 fo 26v nr. 204 14-5-1382: Gerard Hofland bij dode van Dirk, zijn vader, LRK. 50 fo 196 nr. 1285 ..-..-1390: Gerard Hofland, LRK. 422 fo 33v nr. 53 9-2-1394: Brechte Hofland bij dode van Gerard, haar broer, LRK. 52 fo 113v nr. 502 5A de helft van 4 morgen land, w.: het (Wijker)meer, (1521: 5 rijnse guldens jaarlijks waardig; 1524: gelegen buitendijks) 23-4-1395: Jan van der Beke bij overdracht door Brechte Hofland, LRK. 52 fo 172v nr. 737 31-12-1420: Jan van der Beke, LRK. 62 fo 10v 21-6-1429: Jan van der Beke, LRK. 62 fo 98 30-3-1434: Gerard van der Beke bij dode van Jan, zijn vader, LRK. 62 f° 170, LRK. 114 fo 16v 17-1-1447: Gerard van der Beke, LRK. 282 fo 10 14-4-1464: Jan van der Beke Jansz. bij overdracht door Gerard, zijn oom, LRK. 117 c. Kennemerland fo 14 11-10-1510: Jacob van der Beke bij dode van Jan, zijn vader, LRK. 123 c. Kenn. fo 8v 6-6-1521: Adr
 • BERGEN 6. 40 schelling jaarlijks uit de herfstbede van Bergen 27-7-1326: Dirk Florisz. van Assendelft, LRK. 37 fo 16 nr. 91 30-11-1387: Dirk Jan Nikolaas Floriszz. zoals Nikolaas Florisz., zijn vader, LRK. 50 fo 263v nr. 1704
 • BLOEMENDAAL 7. zijn woning met bijbehorend land (1375: twee kampen land onder het land van Dirk Frankenz., beide 4 maden groot, ten westen van zijn huis en twee maden zaailand, behorend tot de 8 maden, en 5 akkers land, gelegen voor Dirk Eilaards kamp, in Tetrode), (1478: land, jaarlijks 1 pond waardig) ..-..-1322: Albert Banne, LRK. 37 fo 18v nr. 118 2-8-1353: lijftocht van Alverade, vrouw van Dirk Bannenz., op de mindere helft van zijn leengoed, waarvan hij brieven heeft van Willem van Haarlem, LRK. 26 fo 9v nr. 43 31-12-1375: Albert Banne bij dode van Dirk, zijn vader, LRK. 50 fo 167v nr. 1055, LRK. 49 fo 78 ..-..-1390: Albert Dirk Bannenz., LRK. 422 fo 33 nr. 47 20-12-1420: Albert Dirk Bannenz., LRK. 62 fo 12v 13-5-1422: Albert Banne, bij de dood van zijn zoon eventueel te komen op de vrouw van Hendrik Hermansz., LRK. 62 fo 34 20-2-1478: Pieter Gillisz. ten eigen, nadat Albert Banne, voorouder van zijn vrouw, nazaat van Hendrik Hermansz., al geruime tijd gestorven was en het leen verzuimd, LRK. 119 c.Kenn. fo 2
 • CASTRICUM 8. de biertol van Castricum (1472: jaarlijks 2 pond 10 schelling waardig) 26-2-1325: lijftocht van Femense, vrouw van Simon van Zaanden, op de mindere helft van zijn leengoed, onder meer afkomstig van Jan van Bergen, LRK. 37 fo 15 nr. 83 ..-..-1390: Willem van Zaanden, LRK. 422 fo 33 nr. 42 2-10-1393: Jan van Zaanden bij dode van Willem, zijn vader, LRK. 52 fo 97 nr. 420 20-11-1461: Frank van Zaanden bij dode van Pieter, zijn vader, LRK. 117 c Kenn. fo 4v 20-11-1461: lijftocht van Elisabeth, bastaarddochter van Jan van Dongen, vrouw van Frank van Zaanden, LRK. 117 c. Kenn. fo 5 9-11-1470: Jan van Assendelft bij overdracht door Frank van Zaanden, LRK. 118 c. Nd. Holland fo 23v en c. Kenn. fo 14v ..-..-1472: Jan van Assendelft vermeld, LRK. 283 fo 114 20-12-1486: Nikolaas van Assendelft, ridder, bij dode van Gerard, zijn vader, binnen een jaar na de dood van Jan van Assendelft, diens broer, LRK. 120 c. Kenn. fo 6v 6-4-1502: Pieter Hanneman voor Gerard van Assendelft bij dode van Nikolaas, diens vader, behoudens de lijftocht van Aleid van Kijfhoek, diens moeder, LRK. 122 c. Kenn. fo 12-13 24-4-1510: hulde van Gerard van Assendelft, LRK. 122 c. Kenn. fo13 23-11-1559: Nikolaas van Assendelft bij dode van Gerard, zijn vader, LRK. 129 c. Kenn. fo 2-3 13-9-1570: Floris van Assendelft bij dode van Nikolaas, zijn oom, LRK. 131 c. Kenn. fo 38-41v 13-9-1570: lijftocht van Willem van Haaften, weduwe van Nikolaas van Assendelft, bevestigd, LRK. 131 c. Kenn. fo 4v 30-12-1573: Cornelis van Assendelft bij dode van Floris, zijn zoon, LRK. 134 fo 216v-219v 9. twee geersen aan Langeveld en anderhalf honderd lan
 • EGMOND-BINNEN 10. het land, dat zijn vader hield van Jan van Bergen, gelegen bij Ogiers werf in Rinnegom 5-9-1352: Nikolaas Berwoutsz., LRK. 42 fo 51 nr. 289
 • HAARLEM 11. 10 pond jaarlijks uit de zomerbede (1322: het schot) van Haarlem (1343: de renten van Amstelland en Friesland) 1-12-1280: Jan van Zaanden, LRK. 29 fo 11v ..-..-1322: Willem van Zaanden Jansz., LRK. 37 fo 18v nr. 118 8-7-1343: lijftocht van Margaretha, vrouw van Jan van Crabhehburg, op de helft, LRK. 4 fo 23 nr. 179 17-1-1390: Gerbrand die Grebber voor Machteld van Crabbenburg, zijn moeder, LRK. 422 fo 46v nr. 38 24-8-1404: Clementia (die Grebber) bij dode van Machteld van Crabbenburg, haar moeder, LRK. 53 fo 74 (geplakt) 20-4-1429: Katharina, weduwe van Nikolaas Egbertsz., bij dode van Clementia, haar moeder, LRK. 62 fo 84 11-6-1430: Egbert van Beets Nikolaasz. bij dode van Katharina, zijn moeder, LRK. 62 fo 121v 9-4-1439: Egbert van Beets, LRK. 114 fo 117v 12. een smaltiende in Haarlem en (Spaarn)woude (1331: een halve smaltiende te Nieuwerkerke) 27-10-1252: Jacob van Hilsebroek, burger van Haarlem, LRK. 49 fo 76 1-4-1331: Lijftocht van Erkenraad (Dólleman, Gael, p. 41), (dochter van Gerard Gaal), vrouw van Jacob van Hilsebroek, op de mindere helft, LRK. 37 fo 24 nr. 166 ..-..-1390: Willem van Hilsebroek, LRK. 422 fo 32v nr. 37 2-6-1402: Willem van Hilsebroek bij dode van Willem van Hilsebroek, zijn vader, LRK. 53 fo 4 8-9-1420: Jan Gaal Florisz. bij dode van Willem van Hilsebroek, zijn neef, LRK. 62 fo 14 7-12-1420: Jan Gaal Florisz. bij dode van Jacob van Hilsebroek, broer van Willem van Hilsebroek, zoons van Willem van Hilsebroek, zijn neven, LRK. 62 fo 27 7-12-1420: lijftocht van Genefy, dochter van Nikolaas Putke, vrouw van Jan Gaal, op d
 • HAARLEMMERMEER 14. 2 1/2 pond uit de tiende van Nieuwerkerke 24-7-1317: IJsbrand Dullaert en Mabelia, zijn vrouw, bij dode van Simon van Rolland, LRK. 42 fo 53 nr. 312 6-5-1354: IJsbrand Dullaert, schoonzoon van Simon van Rolland, LRK. 42 fo 53v nr. 312 15. 1 pond jaarlijks uit de huur van Raasdorp (1401: op de Hofmaden) ..-..-1322: Gerard van Assendelft, LRK. 37 fo l8v nr. .118 5-9-1337: Dirk van Assendelft Bertoutsz., GA. Amsterdam, Marquette, nr. 919 fo 2v 28-4-1346: Dirk van Assendelft Bertoutsz., LRK. 49 fo 89 7-4-1349: Gerard van Assendelft bij dode van Dirk, zijn broer, LRK. 49 fo 89v 14-5-1355: Gerard van Assendelft, LRK. 42 fo 54 nr. 318 ..-..-1390: Gerard van Assendelft, LRK. 422 fo 36 nr. 123 31-12-1392: Bertout van Assendelft Gerardsz., LRK. 52 fo 57v nr.268 15-3-1401: Bertout van Assendelft, ridder, ten eigen, LRK. 52 fo 413v 16. een tiende in Raasdorp, voorheen van Gijsbert Scute en zijn zoons (1331: een tiende, gelegen tussen ver Dovensloot en het (Spiering)meer; 1390: een smaltiende) 29-12-1254: Jacob van Hilsebroek, burger van Haarlem, LRK. 49 fo 46 De volgende beleningen zijn gelijk aan het leen 12.
 • HEEMSKERK 17. de halve woning van Willem van Velsen met de werf binnen de uiterste gracht en een halve laan daarbij ..-..-1322: Jan van Rietwijk, LRK. 3T fo 18v nr. 118 17-5-1328: Bertout van Assendelft ten eigen bij verkoop door Jan van Rietwijk, zoon van Willem van Velsen, LRK. 37 fo 19v 18. drie halve hoeven land (1328: gelegen in Heemskerk, 1/2 hoeve: w.: Jan van Rietwijk, o.: Aleid Simon Monekins dochter, 1/2 hoeve: w.: Aleid van der Beke, o.: Bartholomeus Hofland,1/2 hoeve:w.: Foppe Hermansz., o.: Aleid van der Beke) ..-..-1322: Jan van Rietwijk, LRK. 37 fo 18v nr. 118 17-5-1328: Jan van Rietwijk, LRK. 37 fo 19v nr. 126, LRK. 49 fo 74 ..-..-1346: Jan van Rietwijk, LRK. 5 fo 66 8-3-1382: Dirk van Rietwijk, LRK. 50 fo 193 nr. 1262 ..-..-1390: Dirk van Rietwijk, LRK. 422 fo 32 nr. 28 28-5-1429: Willem Dovenz. bij dode van Dirk van Rietwijk, zijn oom, LRK. 62 fo 96v 18-2-1437: Elisabeth, dochter van Willem Dovenz., vrouw van Pieter Buitewech, bij dode van haar vader, LRK. 114 fo 55 7-9-1447: Goede, dochter van Dove van Rietwijk, Veltmans weduwe, bij dode van Elisabeth, haars broeders dochter, LRK. 116 c. Kenn. fo 1 7-9-1447: Willem van Ruiven bij overdracht door Goede, LRK. 116 fo 1 10-2-1457: Nikolaas van Ruiven bij dode van Willem, zijn vader, LRK. 116 c. Kenn. fo 28v 25-4-1493: Anton van Ruiven bij dode van Nikolaas, zijn vader, LRK. 121 c. Kenn. fo 8 6-7-1504: Willem van Ruiven bij dode van Anton, zijn broer, LRK. 122 c. Kenn. fo 17 6-7-1542: Jan van Ruiven bij dode van Willem, zijn vader, LRK. 126 c. Kenn. fo 12v 26-3-1557: Judith
 • HEEMSTEDE 21. het land van Dirk Allard Dovenz. (1331: 38 morgen land in Haarlemmerveen, z.: een veen van ver Margaretha (van Zaanden), n.: het Broek, o.:de poort van Haarlem, w.:het midden van het veen; 1390: land, o.:de gracht van Haarlem, w.:de Breedsloot;1420:ca. 25 morgen land, waarvan 15 morgen ten eigen, te meten van Dirk Jan Buzenz. land, de Geer, de Boemcamp en de Biestcamp, gelegen in Heemstede bij de stad; 1447: zijnde een kamp van 3 morgen,o.: de stadssingel, n.: Jan Raet Nikolaasz., w. en z.:de leenman met twee kampen leen, een kamp van 2 1/2 morgen, o.:de singel, zo.: Gerard Willemsz.van Schagen met een boomgaard, zw.: Jan van der Meer met een boomgaard, wier beider gaard 9 hont meet, waar de leenman 100 groten jaarlijks uit heeft, o. en z.: de leenman met leen, w.: Gelbert die Groene Nikolaasz. en Jan van Schoten, n.: Gerard Hoen, een kamp van 1 morgen, o. en n.:de leenman, z.: de leenman met een laan, die leen is, w.: Gelbert en Jan van Schoten, een laan, strekkend met het oosten aan de singel en met het westen aan Gelbert en Jan, een kamp van ca. 2 morgen ten zuiden van de laan, o.: Gerard van der Meer Jansz. en de begijnen uit de Wijk, z.:Pieter Reinersz., w.: Gelbert en Jan, een halve morgen, o.: de singel, z.: de laan van Pieter Reinersz., w.: de begijnen, uit de Wijk, n.: de boomgaard van Jan Lauwenz. en Gerard Pietersz. van Bennebroek, en een boomgaard van 2 hont 25 roeden binnen Haarlem, o.: de boomgaard van Jan Matthijsz., z.: de stadsvest, n.: de gasthuistuin, z.: de Schuttersdoelen;1462: 10 morgen aan de vest; 1498: in drie kampen; 1581: n.: Engel Simonsd. en mr. Pieter Hals, o.: erven Gerard Thomasz. en mr. Dirk van Bekestein,z.: Jan Verwer, w.: het Magdalenakonvent te Haarlem en erven Pieter Raet Jansz.; 1472: jaarlijks een deel van 100 pond waardig). 20-1-1250: Jacob van Hilsebroek,burger van Haarlem, LRK. 49 fo 75v De volgende beleningen zijn gelijk a
 • JISP 22. de halve molen van Jisp ..-..-1322: Jan van Zaanden, LRK. 37 fo 18v nr. 118
 • LIMMEN 23. 5 pond uit de herfstbede van Limmen 5-10-1324: Dirk van Zaanden Willemsz. zoals Willem van Haarlem hem gegeven had, LRK. 37 fo 16v nr. 76
 • SCHOTEN 24. Hillekiin Kroft in het land van Engelbert van Persijn alias van Schoten (1351: een stuk land aan de Geest, genaamd de Croicht, jaarlijks 1 pond waardig) ..-..-1322: Dirk van Zaanden, LRK. 37 fo 18v nr. 118 28-12-1351: Willem van Zaanden bij dode van Simon, zijn broer, LRK. 42 fo nr. 288 25. een half land te Schoten aan de Geest, o.: Jan van der Schuur, (1333: groot 9 morgen, n.: Dirk, heer van Brederode, z.: Jan van der Schuur; voor het weiland, z.: Jan Bertout, n.: Jan van der Schuur) ..-..-1322: Wouter van Assendelft, LRK. 37 fo 18v nr. 118 7-10-1333: Wouter van Assendelft ten eigen, LRK. 37 fo 25 nr. 187 26. zijn woning met bijbehorend land (1360:18 morgen met de woning benoorden Haarlem; 1393: in Akendamme; 1468: gelegen buiten de Kruispoort; 1480: gelegen in Kennemerland, jaarlijks 72 pond waardig) ..-..-1322: Willem (van Zaanden) Hugenz., LRK. 37 fo 18v nr. 118 19-9-1360: Elisabeth, dochter van Hugo van Zaanden, behoudens de lijftocht van de weduwe van Hugo (Van Ruyven, pp. 151-153), LRK. 50 fo 55v nr. 276 en fo 195v nr. 1280 31-3-1382: Hugo van Ruiven bij dode van Elisabeth, zijn moeder, LRK. 50 fo 195v nr. 1280 24-7-1393: lijftocht van Katharina (van Adrichem), vrouw van Hugo van Ruiven, op de helft, LRK. 52 fo 91v nr. 392 17-10-1431: Nikolaas van Ruiven bij dode van Hugo, zijn vader, LRK. 62 fo 152 17-10-1431: lijftocht van Boudijn, dochter van Boudijn van Schoten, vrouw van Nikolaas van Ruiven, op de mindere helft,LRK. 62 fo 152 7-4-1435: Hugo van Ruiven bij dode van Nikolaas, zijn vader, LRK. 114 fo 32v 5-2-1449: lijftocht van
 • VELSEN 27. drie stukken land in Velsen aan de Geest (1339: 1 stuk in de Smale geest, n.: Scaper, 1/2 stuk ten noorden van Scaper, 1 stuk ten zuiden van deze twee stukken, w.: Willem van Schoten) ..-..-1322: Mense Didde Foyenzz.,LRK. 37 fo 18v nr. 118 29-11-1339: Gerard Ockersz. ten eigen, LRK. 30 fo 55 nr. 338
 • WATERINGEN 28. 4 pond jaarlijks te Wateringen ..-..-1322: Dirk Gerard ver Baertenzz. zoals Willem van Haarlem aan zijn vader had gegeven, LRK. 37 fo 18v nr. 118
Concordans van deze inventaris naar de inventaris van Cornelis Suys
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Kenmerken
Datering:
1254-1321
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2009 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie: Pauline van den Heuvel, 29 mei 2009 .
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1976
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, Rijks Archiefschool, Utrecht 1974 ; Archivistische Terminologie, Rijks Archiefschool, Utrecht 1975 .
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
J.C. Kort
Categorie:
 • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS