Uw zoekacties: Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zui...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
1948-1997
Naam archiefblok:
Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring Nieuwe Waterweg
RWS / Nieuwe Waterweg
Archiefbloknummer:
5212
Omvang:
7.5 meter; 1053 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat tekeningen.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Rijkswaterstaat / Directie Zuid-Holland / Dienstkring Hoek van Holland
Rijkswaterstaat / Directie Zuid-Holland / Dienstkring Rotterdam
Rijkswaterstaat / Directie Zuid-Holland / Dienstkring Nieuwe Waterweg
Rijkswaterstaat / Directie Benedenrivieren, Afdeling Havenmonden
Rijkswaterstaat / Directie Benedenrivieren, Arrondissement Rotterdamsche Waterweg
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat stukken betreffende onder meer de bouw van riool- en afvalwaterzuiveringsinstallaties, vergunningen voor het lozen van afvalwater door bedrijven in Europoort, het vaststellen van bodemprofielen van vaargeulen en onderzoek naar de gesteldheid van de zeebodem, de Stormvloedkering in de Hollandsche IJssel, en correspondentie inzake het maken van luchtopnames. Een aanzienlijk deel van de archiefstukken betreft de aanleg en verbetering van vaarwegen als de Nieuwe Maas, Oude Maas en Rotterdamsche Waterweg, en de bouw van de havenmond Hoek van Holland. Het archief bevat tekeningen.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.16
Selectie en vernietiging
Verantwoording van de bewerking
sluiten
3.07.5212 Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring Nieuwe Waterweg, 1948-1997
Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking
Organisatie: Nationaal Archief
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland is door de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) in 2002-2003 het archiefbestand bewerkt van de Dienstkring Nieuwe Waterweg en taakvoorgangers van de Rijkswaterstaat in Zuid-Holland, periode 1948-1996, omvang ca. 60 meter.
Als basis voor de bewerking van het bestand van de Dienstkring Nieuwe Waterweg en taakvoorgangers diende: Het Rapport Institutioneel Onderzoek (RIO): 'Waterstaat', een onderzoek naar het overheidshandelen op het beleidsterrein waterstaat in de periode 1945-1994, PIVOT-rapport nr. 028.
Voor de bewerking van de stukken betreffende personeelsaangelegenheden is gebruik gemaakt van:
-
 • Het Rapport Institutioneel Onderzoek (RIO): 'Overheidspersoneel: arbeidsverhoudingen bij de overheid', een onderzoek naar het deelbeleidsterrein arbeidsverhoudingen bij het overheidspersoneel in de periode 1945-1995 (1997), PIVOT-rapport nr. 072.
 • Het Rapport Institutioneel Onderzoek (RIO): 'Overheidspersoneel: arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel', een onderzoek naar het deelbeleidsterrein arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren en arbeidscontractanten in de sector Rijk in de periode 1945-1996, PIVOT-rapport nr. 073.
 • Het Rapport Institutioneel Onderzoek (RIO): 'Overheidspersoneel: formatiebeleid, arbeidsmarktbeleid en personeelsontwikkeling en mobiliteit', een onderzoek naar het deelbeleidsterrein formatiebeleid, arbeidsmarktbeleid en personeelsontwikkeling en mobiliteit bij de (rijks)overheid in de periode 1945-1996, PIVOT-rapport nr. 075.
 • Het Rapport Institutioneel Onderzoek (RIO): 'Overheidspersoneel: arbeidsomstandigheden bij de overheid', een onderzoek naar het deelbeleidsterrein arbeidsomstandigheden bij de overheid in de periode 1945-1996, PIVOT-rapport nr. 076.
 • Het Rapport Institutioneel Onderzoek (RIO): 'Overheidspersoneel: personeelsinformatievoorzieningen en -administratie', een onderzoek naar het deelbeleidsterrein personeelsinformatievoorziening en -administratie bij de overheid in de periode 1945-1996, PIVOT-rapport nr. 077.
De .07-gedeelten zijn, voor zover deze niet voor vernietiging aangemerkt zijn, geplaatst onder Ondersteunende Processen.
De te bewaren bescheiden zijn na bewerking overgedragen aan het Nationaal Archief. De bescheiden die op termijn vernietigd kunnen worden zijn teruggestuurd naar de beheerder.
Bij aanvang van de bewerking had het archief een omvang van ca. 60 meter. Hiervan is 7,5 meter voor bewaring aangewezen en overgedragen aan het Nationaal Archief. De bijbehorende tekeningen zijn bewerkt conform de eisen van het Nationaal Archief en eveneens overgedragen.
Na bewerking zijn de volgende bestanden geretourneerd aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Dienstkring Nieuwe Waterweg:
-
 • 1,5 meter op termijn te vernietigen bestand. Dit bestand kan door de dienstkring vernietigd worden zodra de termijn voor bewaring is verstreken;
 • 0,13 meter op verzoek van de dienstkring van direct te vernietigen afgescheiden bestand;
 • 20 meter voor directe vernietiging aangewezen bestand. Dit bestand kan door de dienstkring vernietigd worden zodra het verbod op vernietiging is opgeheven.
Ordening van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Andere toegang
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Kenmerken
Datering:
1948-1997
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2010 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie: Arina Overkleeft, 11 november 2010 />.
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 2010
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD(G) : Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, vertaling van de tweede uitgave, Antwerpen / Leuven / Amsterdam 2004 ; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhage 2003 .
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
Centrale Archiefselectiedienst, Winschoten
Categorie:
 • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS