Uw zoekacties: Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken...
 
 
Beschrijving van het archief
0 0
Naam archiefblok:
DTB kopie Zuid-Holland; Krimpen a/d Lek
DTB Krimpen a/d Lek
Archiefbloknummer:
GEDTBZH067
Omvang:
??? meter; ??? inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands. De archieven afkomstig van de rooms-katholieke parochies kunnen in het Latijn zijn gesteld.
Soort archiefmateriaal:
Gescande fotokopieën van normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Nederduits gereformeerde gemeente te Krimpen a/d Lek
Rooms-katholieke parochie te Krimpen a/d Lek
Ambachtsbestuur ("gerecht", "burgemeesters", "Wet", "schepenen", "commissarissen", gequalificeerden) van Krimpen a/d Lek
Burgerlijke Stand van de gemeente Krimpen a/d Lek
Samenvatting van de inhoud van het archief:
De doopregisters bevatten naast de doopdatum de volledige namen van de ouders en de voornaam van het gedoopte kind. Daarnaast worden soms ook de doopgetuigen en / of peetouders genoemd.De trouwregisters bevatten naast de datum van (onder)trouw de namen van bruidegom en bruid. Daarnaast treft men dikwijls aanvullende gegevens aan, zoals plaats van herkomst, woonadres, de vermelding dat de persoon weduwnaar of weduwe is en eventueel de naam van de vorige partner. Wanneer de partners uit verschillende plaatsen afkomstig zijn of elders trouwen, vindt men ook gegevens omtrent afgegeven attestaties van de huwelijksafkondigingen.De begraafregisters bevatten op datum van aangifte de naam van de begraven persoon. In enkele gevallen wordt ook de datum van overlijden gegeven. Bij (minderjarige) kinderen wordt meestal de naam van de vader vermeld; bij vrouwen en weduwen soms de naam van de echtgenoot. Aanvullende gegevens over de begraafplaats en het luiden van de klok komen zelden voor.
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
sluiten
3.04.16.067 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Krimpen a/d Lek
Aanwijzingen voor de gebruiker
Aanvraaginstructie
Organisatie: Nationaal Archief
Van de documenten die in deze archiefinventaris zijn beschreven, kunnen de originelen niet geraadpleegd worden. Deze zijn overgedragen aan het gemeentebestuur van de gemeente vanwaar ze afkomstig zijn, ter opneming en bewaring in de gemeentelijke archiefbewaarplaats.
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
KRIMPEN AAN DE LEK (DTB)
Kenmerken
Datering:
0-9999
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2010 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie: , .
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 2010
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD(G) : Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, vertaling van de tweede uitgave, Antwerpen / Leuven / Amsterdam 2004 ; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhage 2003 .
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
I. Koolhoven
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS