Uw zoekacties: Inventaris van het archief van de Doop-, Trouw- en Begraafbo...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
1655-1811
Naam archiefblok:
DTB-registers van Meerkerk
DTB Meerkerk
Archiefbloknummer:
33054
Omvang:
0.1 meter; 3 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Nederduits-Gereformeerde Gemeente
Gerecht
Gequalificeerde
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat registers van dopen-, huwelijken- en overlijden voor de periode 1655-1812.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
sluiten
3.04.10.065 Inventaris van het archief van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken benevens van de Registers van Overledenen etc. in Zuid-Holland, daterende van voor de Invoering van de Burgerlijke Stand
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Organisatie: Nationaal Archief
Inschrijving van de namen van gedoopten gebeurde door iedere kerkelijke gezindte apart. Bij afwezigheid van een predikant, werd de registratie niet zelden achterwege gelaten. Vandaar dat sommige registers grote hiaten vertonen.
Trouwen geschiedde aanvankelijk alleen voor de kerkelijke overheid, maar als gevolg van de Politieke Ordonnantie (1580) van de Staten van Holland kon dit ook in toenemende mate voor de magistraat (burgerlijke overheid). Katholieken en niet gereformeerde gezindten trouwden als gevolg van de Opstand en de invoering van het clavinisme als de publieke kerk vaak clandestien. Per 1 juni 1795 werd het huwelijk verklaard tot een burgerlijke instelling.
Het begraven in de kerk of op het kerkhof was, op enkele uitzonderingen na, een algemene aangelegenheid. Deze registers zijn opgemaakt in verband met het verschuldigde kerkerecht wegens het begraven in de kerk of op het kerkhof, of ook ten behoeve van de registraties van de namen der eigenaars der graven, in welke registers dan tevens de namen der begravenen werden aangetekend. Het begraven in de kerken werd verboden bij publicatie van de Provisioneele Representanten van het Volk van Holland van 8 juni 1795 en wel met ingang van het jaar 1796.
Ten gevolge van een belasting op het recht van successie werden vanaf 1806 tevens registers van overledenen opgesteld.
De bijlagen tot deze diverse registers zijn vele: meest voorkomend zijn:
-
  • huwelijksconsenten
  • verzoeken om ondertrouw
  • huwelijksproclamatiën
  • attestaties van gedane proclamatiën
  • biljetten van aangeving voor 's lands impost op het trouwen
Geschiedenis van het archiefbeheer
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
II. Gerecht
III. Gequalificeerde te Meerkerk
Kenmerken
Datering:
1655-1811
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2009 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie: Anita Bouwman, 03 december 2009 .
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1982
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, Rijks Archiefschool, Utrecht 1974 ; Archivistische Terminologie, Rijks Archiefschool, Utrecht 1975 .
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
H. Brouwer (1929)
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS