Uw zoekacties: Inventaris van het archief van de Financie van Holland, (151...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
merendeel 1572-(1830
1515-806
Naam archiefblok:
Financie van Holland
Financie van Holland
Archiefbloknummer:
3551
Omvang:
81 meter; 980 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands
Soort archiefmateriaal:
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Financie van Holland 1575-1806
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van de Financie van Holland bevat de gehele provinciale boekhouding die onder toezicht stond van de gecommitteerde raden en opvolgende besturen. Door de lange duur van haar bestaan (van 1575 tot 1806) en de wisselende waardering voor haar werkzaamheden is het archief zeer divers van samenstelling. Het kantoor van de Financie voerde de financiële administratie voor de Gecommitteerde Raden, die bestond uit de boekhouding van de lijf- en losrenten, obligaties, ambtgelden, loterijen, leningen, heffingen en verpondingen en de controle van de ontvanger-generaal, kwartiersontvangers en gaarders van de middelen. Deze werkzaamheden brachten een uitgebreide correspondentie met zich mee overwegend in de vorm van allerlei rekeningen, kohieren, leggers etc. Daarnaast zijn in het archief van de Financie stukken van meer algemene aard te vinden: rapporten betreffende de staat van de Hollandse geldmiddelen, bescheiden over de vereffening van buitenlandse vorderingen en oude oorlogsschulden, rekeningen ten behoeve van uitvoering en onderhoud van waterstaatswerken e.d. Tot de oudste stukken behoren die welke betrekking hebben op de oprichting van de Leidse universiteit - het Collegium Theologicum. Stukken betreffende de inval van de Fransen in 1795 en de daaruit voortvloeiende maatregelen markeren het naderende einde van de Financie van Holland.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
3.01
Selectie en vernietiging
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Verwante archieven
sluiten
3.01.29 Inventaris van het archief van de Financie van Holland, (1515) 1572-1806 (1830)
Verwant materiaal
Verwante archieven
Organisatie: Nationaal Archief
Na de ontbinding van de Raad van Financiën in 1807 was het werk van de liquidatie opgedragen aan de landdrost van Maasland, (besluiten van de minister van Financiën, 11 juli 1807, nr. 26 en 17 juni 1807, nr. 41), die daarvoor op zijn beurt aanwees de assessor D. Heyting, met machtiging, 'om daartoe onder zijn speciale directie te stellen de geëmployeerden van het oude kantoor van de Financiën van Holland'. De besluiten, wegens deze werkzaamheden genomen, vormen een afzonderlijk verhaal (Holland oud inv.nr. 6294 enz.).
Ook na de inlijving bij Frankrijk bleef deze arbeid de heer Heyting opgedragen. Bij missive van de intendant-generaal van de financiën van 27 februari 1811, werd Dirk Heyting, raad van de préfecture aan het departement Bouches-de-la-Meuse, benoemd tot commissaris-liquidateur van de oude financiële administraties van de voormalige provincie en het gewezen departement van Holland. Hij richtte een afzonderlijk bureau in, waaraan als chef de bureau verbonden werd J.H. Verwoert, voormalig ambtenaar van de Hollandse rekenkamer. *  Zijn besluiten vormen eveneens een afzonderlijk verbaal (Holland oud inv.nr. 6315). Het eindigt 1 september 1819, en wordt na Heyting's overlijden op 16 oktober 1819 door Verwoert op 18 oktober gesloten. Zijn werkzaamheden waren in 1813 feitelijk al geëindigd; in 1814 vroeg hij, echter vergeefs, zijn ontslag. Wel werd hij gemachtigd tot de afgifte van het onder hem berustende oud-archief aan Verwoert, doch een overdracht kwam mij niet onder het oog.
Er is tussen de jaren 1807 en 1813 herhaaldelijk sprake van dit archief. Vermoedelijk heeft hij in 1807 met de 'geëmployeerden van het oude kantoor van de Financiën van Holland', ook de beschikking gekregen over het archief dezer administratie. De stukken worden beschreven in de inventaris Verwoert (ingekomen stukken 1859) tezamen met het in 1811 aan Heyting overgegeven archief van de gewezen Hollandse rekenkamer.
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
2 STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD
3 GEDEPONEERDE STUKKEN
Kenmerken
Datering:
806-1572
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1947
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1 . Eindredactie: Otto van der Meij, 20061128.
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven , ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, Erven B. van der Kamp, Groningen 1898; S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven , ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, 2e druk, Erven B. van der Kamp, Groningen 1920
Auteur:
J. Smit
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS