Uw zoekacties: Inventaris van de archieven van Gecommitteerde Raden der Sta...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking
sluiten
3.01.05 Inventaris van de archieven van Gecommitteerde Raden der Staten van Holland en West-Friesland, 1621-1795
Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking
Organisatie: Nationaal Archief
In deze voorlopige inventaris zijn opgenomen:
1. De inv. nrs. 3000-4096 uit de oude inventaris van de Staten van Holland, vervaardigd in 1880 en overgetypt in 1957, en
2. De inv. nrs. van afdeling II uit de inventaris van de "Aanvulling op de archieven van de Staten van Holland en Gecommitteerde Raden..", in 1985 vervaardigd door R. Kramer en W.E. Meiboom; het betreft hier de inv. nrs. 6153 en hoger.
Uit het gedeelte onder 1 (nrs. 3000-4096) zijn in het verleden stukken verwijderd en overgebracht naar andere archieven, zoals dat van de Contrarolleur der fortificaties. Dit is echter niet consequent gebeurd: zo zijn nogal wat stukken van na 1795 in het archief blijven zitten.

Zie de inventaris van de archieven van de Gewestelijke Besturen 1795-1807 (toegang 3.02.01) deel I blz. 39: t.a.v. registers aangelegd door de Staten van Holland c.q. Gecommitteerde Raden die doorlopen tot na 1795 is besloten deze in het archief van de Staten te laten berusten. Het archief GR bevat echter ook inv. nrs. die in hun geheel van na 1795 dateren en dus t.z.t. daarvan dienen te worden afgesplitst.Binnen het kader van deze voorlopige inventaris is ervan afgezien deze stukken alsnog af te splitsen.
Er is gestreefd naar een indeling in rubrieken zo veel mogelijk conform de rubricering in de in 1991 gereed gekomen inventaris van het archiefdeel Staten van Holland door W.E. Meiboom. Binnen de rubrieken is in deze voorlopige inventaris niet consequent gestreefd naar een chronologische ordening, omdat bepaalde dateringen in de oude inventaris (1957) te globaal zijn. Binnen een rubriek komen eerst de nrs. uit de oude inventaris SvH (3000-4096), dan de nrs. uit de Aanvulling (6153 e.v.).
De beschrijvingen van de nrs. 3000-4096, die archivistisch gezien veel te wensen over lieten, zijn slechts in een aantal gevallen gewijzigd.

De stukken in de rubrieken Ambten Kerkelijke aangelegenheden, Militaire aangelegenheden, Neringen en bedrijven en Waterstaatsaangelegenheden (inv. nrs. 3799-3981 en 4030-4057) zijn in de jaren 1980 opnieuw beschreven door R. Kramer. Deze gedetailleerde beschrijvingen zijn in deze voorlopige inventaris niet overgenomen (al is wel informatie daaruit benut). Onderzoekers kunnen desgewenst deze beschrijvingen raadplegen.Wel zijn nu alle series gespecificeerd per inventarisnummer. De beschrijvingen van de Aanvulling (6153 e.v.) zijn vrijwel ongewijzigd overgenomen: ze zijn gedetailleerder dan die van de nrs. 3000-4096.
Wat de nummering betreft, is de oude nummering van de inventaris uit 1880/1957 gehandhaafd. Latere aanvullingen en specificaties kregen vaak een bestaand inv. nr. aangevuld met een letter. Bepaalde nrs. uit de reeks 3000-4096 zijn overigens vervallen, omdat de stukken zijn verplaatst naar andere archieven: in de concordans achter de inventaris is de nieuwe bestemming aangegeven.
De nummering van de Aanvulling is eveneens ongewijzigd gebleven; een overzicht van de herkomst van deze stukken (nrs. 6153 en hoger) is opgenomen in de inventaris van het archief Staten van Holland uit 1991 (toegang: 3.01.04.01), bijlage 5 op blz 199 e.v.
Ordening van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Andere toegang
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
-
Afgescheiden archiefmateriaal
Verwante archieven
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
A ALGEMEEN
B BIJZONDER
Kenmerken
Datering:
1621-1795
Auteur:
W.E. Meiboom, F.J.M. Otten
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS