Uw zoekacties: Inventaris van het archief van de Marx & Co.'s Bank, (1893) ...
 
 
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
Selectie en vernietiging
Verantwoording van de bewerking
sluiten
2.25.77.28 Inventaris van het archief van de Marx & Co.'s Bank, (1893) 1869 - 1970 (1988) (De Nederlandsche Bank)
Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking
Organisatie: Nationaal Archief
Het archief van de Marx & Co.'s Bank maakt deel uit van negentien deelarchieven die in een eerder stadium zijn bewerkt. In 2009 zijn de deelarchieven in één inventaris naar het Nationaal Archief overgebracht. Op verzoek van het Nationaal Archief is de inventaris van 2009 gesplitst in meerdere deelinventarissen. Deze splitsing heeft tot gevolg dat de beschrijvingen van de context van de later bewerkte inventarissen uitgebreider zijn dan die van voor 2009.
Ordening van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Voor jaarverslag, statuten en prospecti Marx & Co's Bank, gevestigd te Rotterdam, 1907 - 1921, zie archief DNB inv.nr. 9179.

Voor Nota´s inzake de steunverlening aan de Rotterdamsche Bankvereeniging in de jaren 1924-1925, en aan de NV Marx & Co´s Bank, de NV Bank-Associatie en Buisman, Gratama & Co., 1970 - 1982, zie inv.nr. 14373.
Voor het archief van één van de grootste debiteuren van de Marx & Co's Bank, de Nederlandse Spitsbergen Compagnie (Nespico), 1921 - 1948 (1958), zie, toegang 2.25.77.30
.
Beschikbaarheid van kopieën
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
ZB. Opbouw en instandhouding
Kenmerken
Datering:
1643-1995merendeel 1814-1980
Auteur:
De Nederlandsche Bank
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS