Uw zoekacties: Inventaris van het fotoarchief van de Nederlandse Heidemaats...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
merendeel 1950-1970
1910-1970
Naam archiefblok:
Fotocollectie Heidemaatschappij, - glasnegatieven, lantaarnplaatjes en zachte negatieven
Heidemij. negatieven en positieven
Archiefbloknummer:
8028
Omvang:
68 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
---
Soort archiefmateriaal:
Glasnegatieven, kleinbeeldnegatieven en lantaarnplaatjes van foto's.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Nederlandsche Heidemaatschappij, Arnhem
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het fotoarchief bestaat uit foto's betreffende cultuurtechnische werken, landinrichting, ruilverkaveling, werkverschaffing, visteelt, afvalverwerking, planten en bomen, landbouwmachines en bedrijfsgebouwen.
Archiefvorming
Begin 1888 werd de vereniging Nederlandsche Heidemaatschappij opgericht met als doelstelling "het ontginnen van heidevelden, duinen en andere woeste gronden in Nederland". Zij trachtte dit doel te bereiken door het geven van adviezen en voorlichting (voordrachten en uitgifte van een tijdschrift), het verrichten van onderzoek, het aanleggen van kwekerijen van plantgoed en zaad, en het opleiden (cursussen) van boswachters. In 1897 kwam daar nog bij de ontwikkeling en verbetering van de zoetwatervisserij. Al snel breidden de werkzaamheden zich uit van adviseren tot het uitvoeren van werken, zoals het bouwen van bedrijfsgebouwen en het uitvoeren van ontginningswerken voor rekening van de eigenaren der woeste gronden.
Zeer actief was de Heidemij bij de uitvoering van werkzaamheden in werkverschaffing ten behoeve van werklozen. In later jaren breidde de maatschappij haar werkterrein verder uit: in de jaren vijftig op het terrein van de automatisering, en in de jaren zeventig in de ontwikkeling en beheer van vastgoed.
In 1972 werden de bedrijfsactiviteiten verzelfstandigd in een werkmaatschappij, Heidemij Nederland BV. De vereniging bleef bestaan, en fungeerde o.m. als aandeelhoudster van de werkmaatschappij.
De naam van de werkmaatschappij is in 1997 gewijzigd in Arcadis. De vereniging bestaat nog steeds onder de naam Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) en heeft als doelstelling een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving. Zij doet dit door projecten van burgers, vrijwilligersorganisaties en ideële organisaties op het gebied van actief burgerschap, plattelandsvernieuwing en water financieel te steunen.
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.24
Inhoud
Selectie en vernietiging
Aanvullingen
Verantwoording van de bewerking
sluiten
2.24.06.02 Inventaris van het fotoarchief van de Nederlandse Heidemaatschappij, 1915-1970 - [glasnegatieven, lantaarnplaatjes en zachte negatieven] -
Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking
Organisatie: Nationaal Archief
Na ontvangst in 1996 is de collectie verpakt in 78 dozen, alsmede vier dozen met moderne reproducties en reproductienegatieven van de originelen. Van deze mappen en dozen is een zeer summiere lijst gemaakt, waarin per map werd aangegeven welke fotonummers aanwezig zijn en wat volgens de opschriften op de map de onderwerpen zijn (voor zover die niet volstaan met 'diversen' of '1914-1918'). De foto's zijn toen niet gescand, en daardoor aanvankelijk niet op de beeldbank gezet.
In 2009 en 2010 is het archief bewerkt in het kader van het programma Beelden van de Toekomst. Na digitalisering van de negatieven, zijn de beschrijvingen van de foto's in een database ingevoerd. Waar nodig zijn zij gecorrigeerd en aangevuld, op basis van de informatie die aanwezig is bij de contactafdrukken, in het kaartsysteem en in de documentatie. Het openbare deel van de collectie is in hoge resolutie in de beeldbank van het Nationaal Archief opgenomen.
De series negatieven zijn in deze toegang slechts met hun fotonummer (bestanddeelnummer) vermeld.
Ordening van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Afgescheiden archiefmateriaal
Verwante archieven
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Kenmerken
Datering:
1915-1970
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2010 vervaardigd door ABS-Archeion op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief, versie 1.7.2 . Eindredactie: Henny van Schie, 20100326 .
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 2005
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD(G): Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, vertaling van de tweede uitgave, Antwerpen / Leuven / Amsterdam 2004 ; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhage 2003 .
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
H.A.J. van Schie
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS