Uw zoekacties: Inventaris van het archief van de familie Lely, 1712-1979
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
1712-1979
Naam archiefblok:
Collectie 398 C. Lely
Lely
Archiefbloknummer:
C22090
Omvang:
4.5 meter; 305 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Lely, familie
Koch, familie
Lely, C.
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat grotendeels stukken afkomstig van ir. Cornelis Lely (1854-1929): briefwisseling, o.a. aan zijn kinderen; stukken betreffende zijn persoonlijke leven als (familie)foto's, diploma's; stukken betreffende zijn openbaar leven als civiel ingenieur en als minister, als lid van de Eerste- en Tweede Kamer en als gouverneur van Suriname; stukken betreffende zijn overlijden en zijn nalatenschap; daarnaast stukken betreffende andere familieleden, waaronder correspondentie, foto's en twee familie-memorialen.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
sluiten
2.21.210 Inventaris van het archief van de familie Lely, 1712-1979
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Organisatie: Nationaal Archief
De belangrijkste persoonlijkheid van de familie Lely *  is Cornelis Lely (1854-1929), wiens naam blijvend is verbonden met het ontstaan van het IJsselmeer en de daarin verrichte landaanwinningen. Driemaal minister van Waterstaat, vooraanstaand liberaal politicus, is hij ook onsterfelijk als pionier op het gebied van de sociale wetgeving en op de innovatie van het gehele verkeers- en waterstaatsbeleid van Nederland. Omdat zijn leven elders uitvoerig is beschreven *  , zal hier worden volstaan met een achter deze inleiding geplaatst kort biografisch overzicht. Lely had drie zoons, die allen ingenieur worden. Jan en Cornelis zouden in de directie van de Dienst Zuiderzeewerken het werk van hun vader voortzetten; Anton werd chemicus en speelde een belangrijke rol in het ENKA-AKU-concern.
levensloop van Cornelis Lely (1854-1929)
   
23 september 1854 Geboren als zoon van Jan Lely en Adriana Maria Elisabeth van Houten in Amsterdam.
1866-1871 Leerling aan de Rijks-H.B.S. met vijfjarige cursus.
1871-1875 Student aan de Polytechnische School in Delft.
1875-1876 Werkzaam bij de nauwkeurigheids-waterpassing van dr. L. Cohen Stuart.
1876-1878 Buitengewoon opzichter bij Staatsspoorwegen.
1878-1881 Buitengewoon opzichter bij Rijkswaterstaat.
22 december 1881 Huwelijk met Gerarda Jacoba van Rinsum.
1881-1883 Ingenieur bij de Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing.
20 januari 1883 Geboorte van Jan Lely (1883-1945).
1883-1885 Ingenieur bij het waterschap De Schipbeek in Deventer.
9 juli 1885 Geboorte van Cornelis Willem Lely (1885-1932).
1885-1886 Ambteloos
1886-1891 Ingenieur bij de Zuiderzee-Vereeniging.
1891-1893 Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid Instelling van een staatscommissie inzake de Zuiderzee.
1893-1897 Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
11 juni 1897 Geboorte van Anton Lely (1897-1976).
1897-1901 Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid: - totstandbrenging van een wet op de ongevallenverzekering. - wetsvoorstel inzake de Afsluitdijk en de aanleg van de Wieringermeer. - oprichting van het Staatsmijnbedrijf. - verbreding van het Noordzeekanaal, wijziging van de oeververbinding. - aanleg van een vissershaven in Scheveningen.
1901-1902 Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
1902-1905 Gouverneur van Suriname: - aanleg van de spoorweg Paramaribo-Lawagebied. - poging tot kanalisatie van de Marowijne.
1905-1908 Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
1908-1913 Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en Wethou der van Openbare Werken in Den Haag.
1913-1918 Minister van Waterstaat: - aanneming van de wet op de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee. - verbetering van Noordzeekanaal en Nieuwe Waterweg. - ontwerp-wet op de ouderdomsverzekering.
1 augustus 1914 Overlijden van Gerarda Jacoba van Rinsum.
1918-1922 Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
1919-1929 Voorzitter van de Zuiderzeeraad.
Maart 1921. Nederlands gedelegeerde bij de internationale doorvoerconferentie van de Volkenbond.
22 januari 1929 Overleden in 's Gravenhage.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.21
Verantwoording van de bewerking
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
1. Cornelis Lely (1737-1809).
2. Dirk Lely (1776-1843).
4. Clara Maria Lely (1844-1923).
5. Sara Helena Lely (1847-1936).
7. Elisabeth Lely (1859-1956).
8. Jan Lely (1877-1938).
10. Jeannette Lely (1880-1971).
12. Jan Lely (1883-1945).
17. Clara Maria Lely (1888-1958).
19. Elisabeth Lely (1900-....)
20. Cornelis Lely (1914-1973).
21. Stukken van de familie Koch.
23. Aanvulling 2003
24. Aanvulling 2009
25. Filmlijst
Kenmerken
Datering:
1712-1979
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1 . Eindredactie: Otto van der Meij,
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1983
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: S. Muller Fz, J.A. Feith en R. Fruin Th.Az, Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven , ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, Erven B. van der Kamp, Groningen 1898; S. Muller Fz, J.A. Feith en R. Fruin Th.Az, Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven , ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, 2e druk, Erven B. van der Kamp, Groningen 1920; Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven , Rijks Archiefschool, Utrecht 1974; J.L. van der Gouw e.a, Nederlandse Archiefterminologie , Tjeenk Willink, Zwolle 1962; Archivistische Terminologie , Rijks Archiefschool, Utrecht 1975
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
J.A.A. Bervoets
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS