Uw zoekacties: Inventaris van het archief van mr. A.F. Lammens [levensjaren...
 
 
Beschrijving van het archief
1815-1836
Naam archiefblok:
Collectie 241 A.F. Lammens
Lammens
Archiefbloknummer:
C22088
Omvang:
3,00 meter; 24 inventarisnummers.
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Lammens, mr. A.F. [levensjaren, 1767-1847]
Samenvatting van de inhoud van het archief:
De kopieën van de handschriften van mr. A.F. Lammens bevatten zijn mémoires met betrekking tot die perioden waarin hij officiële ambten bekleedde, en kopieën van de stukken die voor het uitoefenen van zijn functies van belang waren. Daarnaast bevat het archief losse aantekeningen en manuscripten, onder meer van Lammens zelf. In deze geschriften bevindt zich een grote hoeveelheid gegevens met betrekking tot Suriname, waar Lammens President van het Hof van Civiele Justitie is geweest. De verzameling is onvolledig.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.21
Inhoud
sluiten
2.21.183.45 Inventaris van het archief van mr. A.F. Lammens [levensjaren 1767-1847], 1815-1836
Inhoud en structuur van het archief
Inhoud
Organisatie: Nationaal Archief
De mémoires behandelen alleen die perioden, waarin Lammens officiële ambten bekleedde. Van 1796-1806 vindt men een hiaat. In die periode leefde hij als ambteloos burger in Axel. Ook over de tijd na zijn pensionering (na 1835) horen wij niets. In zijn voorrede bekent hij, dat het bijhouden van persoonlijke mémoires hem een hachelijke en zelfs nadelige zaak lijkt. Maar ieder zou volgens hem, goed doen zijn ambtelijke leven te beschrijven. Men vindt bij deze mémoires ook copieën en originelen van alle voor het beleid van Lammens belangrijke stukken. Daar Lammens hoge ambten bekleedde, zijn deze mémoires belangrijk voor het tijdsbeeld.
De verzameling is onvolledig, ze begint met deelnr. 6, beschreven in de Nieuwe West-Indische Gids 40 (1960) pagina's 28-49.
De stukken zijn in tweevoud geborgen.
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Bewaarplaats van originelen
Beschikbaarheid van kopieën
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Kenmerken
Datering:
1767-1836
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1960
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, 2e druk, Erven B. van der Kamp, Groningen 1920 .
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2009 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie: Anita Bouwman, 03 december 2009 .
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS