Uw zoekacties: Inventaris van het archief van de familie van Beeck Vollenho...
 
 
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
sluiten
2.21.168 Inventaris van het archief van de familie van Beeck Vollenhoven, (1543) 1624-1949 (1966)
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Organisatie: Nationaal Archief
Van het geslacht Vollenhoven, waarvan hierna de inventaris van het familiearchief gegeven wordt, is de oudst bekende stamvader Jan Hendricksz.,als wiens achternaam in een handschrift betreffende doopsgezinde geslachten, indertijd door W.J.J.C. Bijleveld gebruikt, en bij een wapenafbeelding in het archief

Inv. nr. 5.(De) Hertoge of (De) Hartog

Gelijkenis van de wapens Vollenhoven en De Hertoghe zou hier aanleiding voor kunnen zijn.wordt opgegeven. Hij was circa 1654 geboren te Vollenhove en werd doopsgezind lidmaat te Amsterdam op 22 sept. 1675 -waarschijnlijk is hij op die datum niet gedoopt maar als lidmaat ingekomen-; zijn beroep was grijn- en sijlakenwerker en hij overleed te Amsterdam 17 okt. 1727, waarna hij op 22 okt. d.a.v. in de Nieuwe Kerk werd begraven. Hij is tweemaal getrouwd geweest: 1 maal te Amsterdam (stadhuis) (bij zijn ondertrouw geassisteerd met zijn broer Sievert Hendrickx) 2 dec. 1675 met Sijtje Gerrits, geboren te Dokkum circa 1647, begraven te Amsterdam (Karthuizerkerkhof) 14 april 1679; 2e maal te Amsterdam (stadhuis) 30 aug. 1679 met Elisabeth Rombouts Gerritsdochter, geboren aldaar circa 1647, begraven te Amsterdam (Karthuizerkerkhof) 29 jan. 1720

Zie het artikel van Mr. H.F. Wijnman in de Nederlandsche Leeuw, jrg. 1931, kol. 56..
Zijn nageslacht behoorde tot de Amsterdamse doopsgezinde kooplieden en huwde dienovereenkomstig. Mr. Hendrik Vollenhoven (1753-1826), achterkleinzoon van de stamvader, was de eerste van zijn geslacht, die een academische opleiding genoot en openbare functies bekleedde; hij was gehuwd met Catharina Johanna van Beeck, de laatste telg van een uitgebreid doopsgezind geslacht, dat oorspronkelijk een rol speelde in het stadsbestuur van Venlo. Van hun zes zonen hadden er slechts drie nageslacht.
De oudste zoon, Mr. Cornelis Vollenhoven (1778-1849) was secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken, en liet o.a. een dochter en een zoon, Mr. Hendrik Vollenhoven (1816-1889), mede bekend door zijn geschiedkundige publicaties, na, die beiden ongehuwd overleden.
De tweede zoon was Jacob van Beeck Vollenhoven (1780-1834), wiens tak in 1943 in mannelijke lijn uitstierf, maar die in vrouwelijke lijn nog voortleeft. Van zijn nageslacht valt onder anderen op zijn zoon Dr. Hendrik van Beeck Vollenhoven (1811-1871), die eerst geneesheer en vervolgens koopman te Amsterdam was; daarnaast werd hij lid van de Tweede en van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. van welke laatste instelling hij van 1870 tot zijn door voorzitter was.
De derde zoon van het echtpaar Vollenhoven - van Beeck was Johannes Vollenhoven (1787-1820), die behalve een dochter, een zoon Hendrik Cornelis Vollenhoven (1816-1841) naliet, bekend geworden door zijn werk als litterator; deze liet slechts een dochter na.
De genealogie der familie Vollenhoven is gepubliceerd in Nederlands Patriciaat, jaargang 11 (1920), pag. 332 sqq. en jaargang 55 (1969). Een overzicht van de in deze inventaris voorkomende leden van het geslacht Vollenhoven en aanverwante geslachten en hun onderlinge verwantschap treft men in een Bijlage van deze inventaris aan.
Tenslotte kan nog melding worden gemaakt van de mogelijkheid, dat het geslacht Vollenhoven verwant is met het Hongaarse geslacht Von Czany (Hongaarse adel 23 nov. 1758, bekendgemaakt in het comitaat Pest 1759), dat van Hollandse oorsprong schijnt te zijn, oudtijds Volnhowen heette en een soortgelijk wapen voert. Gezien het feit dat het geslacht Vollenhoven pas sinds zijn vestiging in Amsterdam in of voor 1675 zijn achternaam zal hebben aangenomen, is de kans op verwantschap natuurlijk wel uitermate gering te noemen

Cf. De Nederlandse Leeuw, jaargang 1925, kol. 216..
Het wapen van het geslacht Vollenhoven is: doorsneden van rood en zilver, het rood beladen met een gaande leeuw van zilver, gekroond van goud , getongd en genageld van rood; op het schild een gekroonde helm; helmteken: de leeuw uitkomend; dekkleden: zilver en rood.
De tak Van Beeck Vollenhoven voert: gevierendeeld; I en IV het bovenbeschreven wapen Vollenhoven; II en III: van goud met een zwart Sint Andrieskruis; twee helmen rechts als bij Vollenhoven; links: helm met wrong dekkleden van goud en zwart; helmteken: een zilveren brakkekop en hals, rood getongd, de hals beladen met een zwart Sint Andrieskruis (Van Beeck). In dit verband kan worden opgemerkt, dat in het bezit van de familie verschillende zegelstempels en -ringen zijn, waarin het wapen Vollenhoven in het IIe en IIIe kwartier staat en Van Beeck in het 1e en IVe; de helmen zijn hier dan ook omgedraaid. Het wapen Van Beeck komt hier ook voor met een uitgestulpte rand van onbekende kleur over of onder het kruis. Het helmteken Vollenhoven is soms drie pluimen. Er is zelfs één zegelstempel (van Engelse makelij), dat dit wapen vertoont met drie helmen, waarvan de middelste als helmteken deze drie pluimen heeft.
-
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
Ordening van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Kenmerken
Datering:
1543-1966merendeel 1624-1949
Auteur:
O. Schutte
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS