Uw zoekacties: Inventaris van het archief van ir. A. Groothoff [levensjaren...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
merendeel 1895-(1975
1878-969
Naam archiefblok:
Collectie 328 A. Groothoff [levensjaren 1883-1971]
Groothoff
Archiefbloknummer:
C25065
Omvang:
9.3 meter; 258 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte stukken, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Groothoff, A. (1883-1971)
Samenvatting van de inhoud van het archief:
A. Groothoff was als ingenieur werkzaam in o.a. het waterkrachtwezen en de tinontginning. Het archief bevat stukken die zijn opgemaakt en verzameld in zijn verschillende functies, en stukken betreffende de werkgelegenheids- en industriepolitiek van de Nederlandse regering tijdens het interbellum. Het archief bevat foto's en (glas-)negatieven.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
sluiten
2.21.076 Inventaris van het archief van ir. A. Groothoff [levensjaren 1883-1971], (1878) 1895-1975
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Organisatie: Nationaal Archief
Biografie ir. A. Groothoff
-
   
1883 Geboren op 1 mei te Gantoeng (Billiton).
1889 Toelating lagere school te Gouda.
1900 Eindexamen H.B.S. te 's-Gravenhage (Bleijenburg). Ingeschreven aan de Polytechnische school te Delft voor de studie van civiel ingenieur.
1904 Diploma civiel ingenieur. Buitengewoon opzichter bij de Gemeentelijke Havenwerken te Amsterdam.
1905 Ingenieur in dienst van de Perzische regering voor de opname van de Karoonirrigatiewerken bij Ahwaz in Z.W. Perzië.
1906-1907 Ingenieur bij de Hollandsche Maatschappij tot het maken van werken in gewapend beton (Hollandse Beton Maatschappij) te 's-Gravenhage.
1907-1912 Tijdelijk ingenieur bij de Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland met standplaats 's-Gravenhage.
1912-1915 Ingenieur 1e klasse, sectiechef voor Aanlegwerken bij de Semarang-Cheribon Stoomtrammaatschappij met standplaats Pekalongan.
1915 Benoemd tot lid van de Gewestelijke Raad van Pekalongan.
1916 Als adviserend ingenieur begonnen met studies ten behoeve van het Nederlandsch-Indische Suikersyndicaat over waterschappen n.l. de Soebaks van Bali en Lombok en nieuwe waterschappen in de vorstenlanden (Java) alsook op Sumatra's Oostkust (Deli). Na terugkeer in Nederland tijdelijk belast met de uitvoering van verbeteringswerken aan de Drechterlandse Noorderdijk tussen Enkhuizen en Medemblik als ingenieur van het Hoogheemraadschap Drechterland. Oprichter en medefirmant van het Ingenieursbureau Dwars, Groothoff en Verhey (adviesbureau voor Bouw- en waterbouwkunde) te 's-Gravenhage, later gevestigd te Amersfoort als Ingenieursbureau Dwars, Heederik en Verhey.
1917 Studiereis naar Zweden en Noorwegen ter bestudering van het waterkracht wezen (opsporing, ontginning en benutting van waterkrachten) in opdracht van de minister van Koloniën ten behoeve van de nieuwe dienst voor Waterkracht en Electriciteit in Nederlands-Indië.
1918 Studiereis op waterkrachtgebied in de Verenigde Staten tijdens heenreis naar Nederlands-Indië. Benoemd tot hoofdingenieur, chef der Hydrotechnische Afdeling van de dienst voor Waterkracht en Electriciteit te Bandoeng.
1920 Directeur van het Technisch-economisch Adviesbureau bij het departement van Gouvernementsbedrijven te Bandoeng. Tijdelijk regeringscommissaris bij de N.V. Gemeenschappelijk Electriciteitsbedrijf Bandoeng en omstreken.
1921 Opdracht ter zake van een nieuw tinbedrijf op Billiton.
1922 Regeringscommissaris in Nederlands-Indië bij de N.V. Billiton Maatschappij ter voorbereiding en uitvoering van de overgang der tinontginning op Billiton naar een nieuw gemengd bedrijf.
1924 Benoemd door de minister van Koloniën tot lid van de Raad van Beheer der N.V. Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij Billiton te 's-Gravenhage (bij verkorting G.M.B. genaamd ter onderscheiding van de B.M. de afkorting van de bestaande particuliere N.V. Billiton Maatschappij). Regeringsopdracht betreffende de opzet van een gemengd bedrijf tot exploitatie van de Kali-Kontowaterkrachtwerken in Oost-Java n.l. de N.V. Nederlandsch-Indische Waterkracht-Exploitatie-Maatschappij (N.I.W.E.M.).
1925 Bedrijfseconomisch adviseur,gevestigd te Amersfoort.
1931 Benoemd tot voorzitter van de Nederlands-Indische delegatie bij de Internationale Tin commissie te Londen. Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw.
1934 Benoemd bij koninklijk besluit tot lid van de Commissie van advies inzake Contingenteringen (Crisisinvoerwet). Benoemd door de minister van Economische Zaken tot contactcommissaris voor het IJzergieterijbedrijf.
1933 Lid van de Economische Raad.-- Bestuurslid van de Centrale organisatie T.N.O.
1937 Regeringscommissaris voor de Industriële Verdedigingsvoorbereiding bij het departement van Defensie.
1937 t/m 1939 Directeur-voorzitter van het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen met opdracht van de minister van Defensie inzake de industriële reorganisatie van het bedrijf.
1940 Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Voorzitter Directorium centraal orgaan Voorzieningen Weermacht.
1940-1945 In verschillende functies werkzaam op verzoek van de betrokken Nederlandse instanties o.m. bij het departement van Economische Zaken (Bureau voor Non-ferro Metalen) en voor het departement van Binnenlandse Zaken (een technisch-economisch onderzoek van de Amsterdamse gemeentediensten) als-ook voor de Artillerie-Inrichtingen, aanvankelijk als lid van een directie-commissie van advies en later als commissaris van de N.V. Nederlandsche Machinefabriek Artillerie-Inrichtingen.
1946 Industrieel-economische studiereis naar Suriname, Brazilië en de Verenigde Staten. Hervatting werkzaamheden op internationaal tingebied, in het bijzonder als delegatievoorzitter bij de Internationale Tin Studiegroep. Voortzetting van zijn commissarisfuncties bij verschillende N.V.'s van de Billitongroep, de Nederlandsch-Indische Waterkracht-Exploitatie Maatschappij (N.I.W.E.M.) te Amsterdam, de Nederlandsche Machinefabriek Artillerie-Inrichtingen en de Nederlandsche Pacific Petroleum Maatschappij (Caltexgroep).
1948 In verband met de souvereiniteitsoverdracht van Indonesië op verzoek ontheven als voorzitter van de voormalige Nederlandsch-Indische Tindelegatie voor internationaal overleg.
1951 Medewerker van Nedeco (Nederlands Adviesbureau voor Ingenieurswerken in het Buitenland te 's-Gravenhage) voor technisch-economische oriëntering over Brazilië, waarheen weer reizen ondernomen in 1948, 1950 en 1957.
1954 Medewerking tot 1957 aan een uitgebreide Braziliaanse opdracht (via Nedeco) ter zake van de bevaarbaarmaking van de Rio Paranapanema, grensrivier van de staten Sao Paulo en Parana in Zuid-Brazilië. Einde van de bestuursfuncties bij de N.V. Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij Billiton (G.M.B.) en daarmee verbonden N.V.'s o.m. de Hollandsche Metallurgische Bedrijven te Arnhem, de Nederlands-Indische Bauxiet-Exploitatie-Maatschappij (N.I.B.E.M.) op Bintang (Riouw-Archipel) en de Singkep Tin Exploitatie-Maatschappij, een en ander als gevolg van de souvereiniteitsoverdracht van Indonesië in 1949.
1955 Voorzitter van de Nederlandse Werkgroep voor Internationale Tinaangelegenheden in verband met de instelling van de "International Tin Council" te Londen.
1956 Einde van commissarisfunctie bij het gemengde bedrijf de N.V. Waterkracht-Exploitatie Maatschappij Indonesië (te voren de N.I.W.E.M.) te Amsterdam, eveneens als gevolg van de souvereiniteitsoverdracht van Indonesië.
1957 Advies over de systeemkeuze voor een waterkrachtkadaster van Nederlands Nieuw-Guinea, uitgebracht in samenwerking met het Ingenieursbureau Dwars, Heederik en Verhey te Amersfoort ingevolge een Nedeco-opdracht van het ministerie van Zaken Overzee.
1958 Trekt zich wegens zijn 75-jarige leeftijd terug als commissaris van het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen.
1967 Schrijft een artikel bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het door hem opgericht ingenieursbureau Dehave.
1968 Wordt bij zijn 85-jarige leeftijd gehuldigd.
1971 Overlijdt.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.21
Aanvullingen
Verantwoording van de bewerking
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
18-20 Briefwisseling.
Kenmerken
Datering:
969-1895
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1979
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2009 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie: Pauline van den Heuvel, 17 maart 2009 .
Auteur:
J.A.A. Bervoets
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS