Uw zoekacties: Inventaris van het archief van het geslacht Van Dedem en aan...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
1369-1877
Naam archiefblok:
Collectie 046 Van Dedem van Gelder [Aanwinst 1931], 1375-1877
Dedem, van
Archiefbloknummer:
C22262
Omvang:
6 meter; 378 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands en het Frans
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Dedem, Van Dedem van den Berg, Van Dedem van de Gelder, Van Dedem tot Vosbergen, Van
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bestaat voor een belangrijk deel uit stukken, afkomstig van Mr. F.G. baron van Dedem van de Gelder, op het laatst der achttiende eeuw en bij het begin der negentiende eeuw gezant te Constantinopel. Ook bevinden zich in het archief stukken van andere telgen en takken van het geslacht. Hieronder bevinden zich o.a grafelijke acten, genealogische aantekeningen, benoemingsacten en nalatenschappen.
Archiefvorming
Geschiedenis van het archiefbeheer
sluiten
2.21.049 Inventaris van het archief van het geslacht Van Dedem en aanverwante geslachten, 1369-1877
Archiefvorming
Geschiedenis van het archiefbeheer
Organisatie: Nationaal Archief
Het archief bestaat voor een belangrijk deel uit stukken, afkomstig van Mr. F.G. baron van Dedem van de Gelder, op het laatst der achttiende eeuw en bij het begin der negentiende eeuw gezant te Constantinopel, welke bescheiden als een aanvulling zijn te beschouwen van de papieren van evengemelde gezant, die in 1913 aan het Algemeen Rijksarchief werden geschonken door W.K. baron van Pallandt namens zijn echtgenote A.W.C.W. baronesse van Pallandt, geboren baronesse van Knobelsdorff. (Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven XXXVI 1913, bijlage V en XL 1917 eerste deel, bijlage V).
Bovendien berust aldaar sedert 19 jan.1916 (met opzet niet vermeld bij de aanwinsten in de Verslagen) een aantal stukken, afkomstig van Mr. W.K. baron van Dedem, Minister van Koloniën 1891-1894, en verkregen door schenking van wijlen douairière de Beaufort, geboren baronesse van Dedem, waarvan evenwel de raadpleging openbaar is. Deze stukken zijn niet beschreven (slechts één omslag) en zijn - aan te vragen als:
2.21.046.01 Coll.W.K. van Dedem, Collectie 56 inv.nr. 1
Hoewel de historische stamreeks van het geslacht Van Dedem in Nederlands Adelsboek, (Jaargang 1913. Zie ook het verdienstelijk artikel van de heer J. de Groot) tot verdere opbouw der oudste generaties, in de Nederlandse Leeuw (jg.1933, kol.177-197) teruggaat tot Arnoldus van Dedem, in 1316 beleend met de hof te Halteren in het Steinfurtsche, dateren de oudste stukken betreffende dit geslacht, welke in de onderhavige collectie aanwezig zijn, eerst uit de tweede helft der zestiende eeuw, toen een lid der familie zich te Zwolle vestigde om aldaar de stamvader der Nederlandse Van Dedem's te worden.
Diens kleinzoon Gijsbert van Dedem bezat o.m. drie zoons, uit wien de uitgestorven takken Van Dedem van de Gelder en Van Dedem tot Vosbergen zijn gesproten, benevens een tak, die zich splitste in de tak Driesberg en de tak Rollecate en den Berg. Tot deze laatste tak behoort de welwillende in bruikleen gever der genoemde verzameling, waarin men met uitzondering van diens tak alle takken vertegenwoordigd vindt.
Acquisitie
Inhoud en structuur van het archief
2.21
Verantwoording van de bewerking
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Kenmerken
Datering:
1375-1877
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2009 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie: Ellen Altona , 13 februari 2009 .
Auteur:
Mr. H. Hardenberg
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS