Uw zoekacties: Inventaris van het archief van de NV Ingenieursmaatschap Eig...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
merendeel 1916-1938(1940)
1916-1938
Naam archiefblok:
Ingenieursmaatschappij Eigen Beheer
Ingenieursmij. Eigen Beheer
Archiefbloknummer:
I20538
Omvang:
13,10 meter; 107 inventarisnummers.
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
N.V. Ingenieursmaatschappij "Eigen Beheer"
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van de N.V. Ingenieursmaatschappij "Eigen Beheer" (1916-1938) bestaat uit honderdenzes dozen met als inhoud verscheidene bescheiden betreffende financiële stukken, notulen, correspondentie, aandelenregisters, en bedrijfsorganisatorische stukken. Tevens bevat het archief materiaal aangaande diverse projecten en bouwwerkzaamheden uitgevoerd door de maatschappij. Deze stukken zijn o.a. plattegronden, opname stukken, verslagen, aantekeningen, rekeningen en ballansen, publicaties en overeenkomsten.
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
46 Stukken, inzake financiële aangelegenheden, w.o. staat van de op de afzonderlijke begrotingen der Bononganwerken verwerkte bedragen gedurende de maanden mei, okt. 1927 en jan, feb. en maart 1928.rekening-courant van de Imeb over de maanden juni, okt. en nov. 1927 en jan. t/m maart 1928.rapport over de maanden juni, okt. en nov. 1927 en jan., feb. en maart 1928.rekening-courant met de belanghebbenden bij de Bononganwerken over de maanden juni, okt. en nov. 1927 en jan., feb. en maart 1928.rekeningen van de Imeb voor diverse ondernemingen voor verrichtte werkzaamheden over de maanden juni, okt. en nov. 1927 en jan,, feb. en maart 1928.Opgave der boekingen en rekening betrekking hebbende op de verlies- en winstrekening van de Imeb te Poerwakarta over de maanden juni en okt. 1927 en jan. t/m dec. 1928.verlies- en winstrekening van de Imeb te Poerwakarta over de maanden juni, okt. en nov. 1927 en jan., maart t/m mei en juli t/m okt. 1928.Stuk, inhoudende lijst van verzonden bescheiden van de Imeb te Poerwakarta naar ir. J. Homan van der Heide in Nederland, mei t/m nov. 1927, jan. 1928 t/m mei 1928 en juli t/m nov. 1928.Stukken betreffende overzichtsstaten van diverse werkzaamheden: sept., en nov, en dec. 1927 en jan., feb. en maart 1928.Stuk, inhoudende een staat van boekingen plus een conseptgrootboek over jan. 1934.Stukken, inhoudende aandelen en winstbewijzen, 1917 en 1918.Stukken betreffende bouwtekeningen, inhoudende het maken van drie kunstwerken voor de kruising van het Kandanghaoerkanaal met de K. Pilangpajoeng Tjipantjoeh en Tjipedang m.b.t. de Lopokweg; opstelling diverse sluizen met windwerken.Stukken betreffende rondschrijven bruggen- bureau met als onderwerp dwars- en windverband van ijzeren liggerbruggen plus bijlagen, 1920 en 1927.
49 Rekening - courant van de Imeb plus bijlagen over de maand juli 1932Stukken inzake syfons ten behoeve van de Tjipoenegarawerken, w.o. algemenekosten, kwitanties, vrachtbrieven en loonstaten, juli 1932.Stukken betreffende rekeningen van de Imeb ten laste van Eretan 2e gedeelte, voor het verrichten van werkzaamheden, kwitanties, vrachtbrieven, loonstaten en rekeningen ten laste van de Imeb van diverse leveranciers, juli 1932.Stukken m.b.t. de jaarbegroting, w.o. loon - salarislijsten, loonstaten, kwitanties, rekeningen, juli 1932.Stuk betreffende concept - rapport, inhoudende begroting, personeelsbestand, juli 1932.Stukken betreffende de wegaanleg Patrol - Sewoe, w.o. correspondentie plus bijlagen, 1927-1932.Stukken betreffende correspondentie tussen het Provinciaal Irrigatiekantoor Cheribon en de Imeb plus bijlagen, 1930-1933.Stukken, inhoudende beheersoverdracht weg Patrol - Haoergeuli aan het 3e district Provinciale Waterstaat, w.o. correspondentie plus bijlagen, 1931-1933.Stukken, inhoudende het bouwen van bruggen op diverse plaatsen w.o. begrotingen van kosten, berekeningen en bouwtekeningen, 1930-1932.Stukken betreffende het verbeteren van de weg Patrol - Tjisewoe (grens Krawang), w.o. een begroting van kosten, 1928 berekeningen en plattegronden.Stukken betreffende rekening met de Maatschappij ter Exploitatie der Pamanoekan - en Tjiasemlanden ten behoeve van ontwerp bevoeiing Blok 28, kwitanties, lijst van salarissen, werklijst over de maanden sept. 1929 t/m juni 1930.
66 Stukken betreffende correspondentie inzake ontwerpen m.b.t. de Tjipoenegarawerken, w.o. correspondentie tussen het hoofd van de Krawangwerken en de Imeb plus bijlagen, 1929-1934.Stukken betreffende correspondentie m.b.t. bestellingen van schuiven voor Kandanghaoer II, onderdeel van de Tjipoenegarawerken, 1931.Stukken betreffende correspondentie inzake opname van volooide werken m.b.t. de Tjipoenegarawerken plus bijlagen, 1928-1931.Stukken betreffende onderhoud en uitvoering van de Tjipoenegarawerken, 1929 t/m 1931.Stukken betreffende het rondschrijven van de directeur van de Burgerlijke Openbare Werken en het J.C.A., 1929 t/m 1931.Stukken betreffende correspondentie over de cementvoorziening voor 1930 m.b.t. de Tjipoenegarawerken, 1929 en 1930.Stukken betreffende correspondentie over een bestelling van ijzeren echuiven met hefinrichtingen voor de kunstwerken in sec. leidingen. Djatiredja en Bodjongkeding en voor het kunstwerk K.T.2 plus bijlagen, 1930.Stukken betreffende correspondentie over diverse aangelegenheden, 1929 t/m 1931.Stukken betreffende correspondentie inzake inspectie van groot materieël m.b.t. de Tjipoenegarawerken, 1929-1930.Stukken betreffende correspondentie inzake klachten van aannemers m.b.t. de Tjipoenegarawerken plus bijlagen, 1930.Stukken betreffende correspondentie inzake betaalde rekeningen tussen het hoofd van de bevloeiingswerken in Krawang en de Imeb plus bijlagen, 1929.Stuk betreffende correspondentie inzake te verwerken bedragen ten laste van de onderafdeling 709 (bevloeiings-, afwaterings en waterkeringswerken) der landsbegroting plus bijlagen, 1929.Stukken betreffende rekeningen van de Imeb voor verschillende ondernemingen / personen voor het verrichten van verschilende werkzaamheden, 1926-1928.
71 Stukken betreffende correspondentie over bestellingen van schuiven voor Pengarengang, Andjatan II, Soekra I en Kandanghaoer I plus bijlagen, 1928.Stukken betreffende correspondentie tussen het hoofd van de bevloeiingswerken te Krawang en de Imeb plus bijlagen inzake diverse aangelegenheden, 1926.Stukken betreffende correspondentie over diverse ontwerpen m.b.t. de Tjipoenegarawerken plus bijlagen, 1928.Stukken betreffende correspondentie over de uitvoering en het onderhoud m.b.t. de Tjipoenegarawerken plus bijlagen, 1928.Stukken, inhoudende notulen van de vergadering van de irrigatie-commissie te Indramajoe op 5 feb. 1928.Stukken betreffende correspondentie inzake gegevens van overtollig verklaarde goederen plus bijlagen, 1928.Stukken betreffende bijlagen inzake een verzoek om opgave van alle in 1928 gedane uitgaven t.b.v. post 709 van de landsbegroting, 1928.Stukken betreffende correspondentie inzake diverse aangelegenheden plus bijlagen, 1928 en 1929.Stukken betreffende correspondentie over de wegaanleg Patrol-Sewoe plus bijlagen, 1928.Stukken betreffende correspondentie over de oostelijke bandjirdijk Tjipoenegara plus bijlagen, 1928.Stukken inzake betaling van rekeningen m.b.t. de Tjipoenegarawerken aan het hoofd van de Krawangwerken plus bijlagen, 1928 en 1929.Stukken betreffende rondschrijven van de directeur van de Burgerlijke Openbare Werken en de I.C.A. inzake diverse aangelegenheden, 1928 en 1929.Stukken inzake inspectie van groot materieël m.b.t. de Tjipoenegarawerken, 1928 en 1929.
78 Stukken betreffende diverse aangelegenheden m.b.t. de opname van het werk: Het maken van het tweede gedeelte van het Soekrakanaal en de verdere werken voor de detailbevloeiing van het Soekragebied, 1930 en 1931.Stukken betreffende diverse aangelegenheden m.b.t. de opname van het voltooide werk: Het maken van het kunstwerk K.T. 2 gelegen in de leiding Tjigoegoer, 1931.Stukken betreffende diverse aangelegenheden m.b.t. de opname van het werk: Het maken van een bandjirdijk op de linkeroever van de Tjipoenegara, de secundaire leidingen Djatiredja en Bodjongkeding en de verdere werken voor de detailbevloeiing en afwatering in het Bodjongkedinggebied, 1929, 1930 en 1931.Stukken betreffende diverse aangelegenheden m.b.t. de opname van het werk: Het maken van het cerste gedeelte van de bandjirdijk op de rechteroever van de Tjipoenegara en van het eerste pand van de Pengarenganleiding tot en met het kunstwerk K.P.I.a, 1929, 1930 en 1931.Stukken betreffende diverse aangelegenheden m.b.t. de opname van het werk: Het maken van de syfon K.P.l.a, gelegen in het 1e pand van de Pengarenganleiding, 1929, 1930 en 1931.Stukken betreffende diverse aangelegenheden m.b.t. de opname van het werk: Het maken van de leiding Pakandangan, de voortzetting van de leiding Tjigoegoer en de verdere werken tot bevloeiing van het Tjigoegoergebied, 1929, 1930 en 1931.Stukken betreffende diverse aangelegenheden m.b.t. de opname van het werk: Het tweede gedeelte van het Andjatankanaal, 1928 en 1929.Stukken betreffende diverse aangelegenheden m.b.t. de opname van het werk: Het maken van het eerste gedeelte van de werken tot bevloeiing van het Kandanghaoergebied, 1928 en 1929.
81 Kasstaten plus rekeningen-courant van de ontvangen voorschotten en gedane uitgaven t.b.v. het departement van de Burgerlijke Openbare Werken plus bijlagen, jan. 1932 t/m dec. 1933.Stukken betreffende correspondentie over diverse aangelegenheden m.b.t. de irrigatie van de afdeling Tjimanoek plus bijlagen, 1921-1925.Stukken betreffende maandelijkse opgaven van verwerkte hedragen door de Imeb aan het hoofd van het 3e district van de Provinciale Waterstaatsdienst te Cheribon, maart 1929 t/m feb. 1930 en mei 1930 t/m dec. 1930.Stukken betreffende staten m.b.t. voorschotten die zijn verstrekt aan meerdere personen i.v.m. hun bewezen diensten aan de Imeb, feb. 1929 t/m nov. 1930.Stukken betreffende rekeningen van de Goenoeng Giwoer steengroeven aan de Imeb voor het leveren van stenen, 1929 en 1930Stukken betreffende verantwoording van ter goede rekening ontvangen sommen t.b.v. de provinciale waterstaat West-Java plus bijlagen over de maanden feb. 1929 t/m nov. 1929.Stukken betreffende rapporten van de werken van de provincial waterstaat West-Java over de maanden feb. 1929 t/m dec. 1930.Stukken betreffende transport van materialen voor de brug over de Kali Sewoe, okt. 1929, nov. 1929, mei 1930 en aug. 1930 t/m okt. 1930 plus stukken betreffende aankoop van materialen voor de brug over de Kali Sewoe, aug. 1930.Stukken betreffende transport van railbaanmateriaal voor de provincie, dec. 1929 en jan. 1930.Stukken betreffende de bouw van een ijzeren liggerbrug in de in aanleg zijnde weg Patrol-Sewoe over de afvoerleiding Kedoengdawa, juli 1930 t/m dec. 1930 en mei 1931.
86 Stukken betreffende maandelijkse rekeningen van de Imeb ten laste van:suikerondernemingen"Demak Idjö;"Gondang-Lipoero""Kedoeng Banteng""Gondang Winangoen""Bantool" te Jocjakarta"Sewoe Galoor""Poendoeng" te Jockakarta"Kali Redjo""Gesiekan-Magoewo" te Jocjakarta"Rewoeloe""Pitoe" en "Sedajoe"Randoe Goenting-Tjandi Sewoe, Prambonan c.s."Moedja-Moedjoe""Gondang Lipoero" te JocjakartaSendang Pitoe, Rewoeloe en SedajoeJaparasche Ciiltuur MaatschappijCultuur Maatschappij der Vorstenlanden te SemarangCultuur Maatschappij der Vorstenlanden te Semarang ten behoeve van:Suikeronderneming "Sewoe Galoor" en Suikeronderneming "Kali Redjo"inzake advies suikeronderneming "Kali Woengoe"m.b.t. het opmaken van een ontwerp van een zandvang voor de inlaatsluis van de Van der Wijckleidinginzake taxatie kunstwerken enz. op de suikeronderneming "Moedja Moedjoe"inzake opstelling van een rapport betreffende de schade aan de Van der Wijckleiding.Tabaksondernemingen-"Troetjoek"-"Wanoedjojo" te Jogjakarta-"Tegalgondo" (qq " Wonosari)fa. H.G. Th. Crone te Semarang t.b.v. tabaksonderneming "Troetjoek"N.V. Kooy & Co's administratiekantoor te Soerabaja t.b.v. suikeronderneming "Assembagoes"Maatschappij t.v.d.z. Ruhaak & Co. te Jogjakartabelanghebbende bij de KebononganwerkenN.V. Maatschappij tot Exploitatie der Cultuurondernemingen van E. Moormann & Co. te Soerabaja. die in rekening-courant zijn met de Imeb, 1924-1931.Stukken betreffende diverse financië1e aangelegenheden m.b.Syfon TjipedangSyfon TjipantjoehAlgemene kosten syfonsSyfon PilangpajoengEretan IIe gedeelteKandanghaoer IIe gedeelteKandanghaoer IIIe gedeelteJaarbegroting Tjipoenegarawerken Over de maanden aug. en sept. 1932.Stukken betreffende rekeningen-courant van de ontvangen voorschotten en gedane uitgaven t.b.v. het Departement der Burgerlijke Openbare Werken in de provincie West-Java, afd. Krawang plus bijlagen over de maanden aug. en Sept. 1932.Stukken betreffende rapporten m.b.t. diverse werkzaamheden w.o. arbeidskrachten over de maanden aug. en Sept. 1932.
89 Stukken betreffende processen-verbaal van opneming van voltooide werken, n1. aanleg railbaan van de halte Haoergeulis naar de eerste spoelsluis.aanleg railbaan van de halte Tjipoenegara naar de ontworpen stuwdam tot aan de eerste spoelsluis, 1926Stukken betreffende verzamelstaten, inhoudende uittreksels uit werkelijk bestede bedragen voor de aanleg van de railbanen Haoergeulis en Tjipoenegara plus bijlagen, 1923-1925.Stukken betreffende dagboeken voor het werk van de railbanen Haoergeulis en Tjipoenegara van ir. W. Elenbaas, ir.Obertop en ir. W. van Tijen, 1923.Stukken betreffende diverse aangelegenheden m.b.t. de bouw van een tijdelijke brug over de Tjipoenegara, w.o. dagboeken, 10% staten inhoudende werkelijk bestede bedragen, eindverantwoording, bijlagen, begrotingen e.d., 1923-1927.Stukken betreffende diverse aangelegenheden m.b.t. het maken van een watervang in de Tjipoenegara en het onverdeelde hoofdkanaal met bijkomende werken w.o.: staten van overgebleven materialen en niet gebruikte afbraak afkomstig van het voltooide werk, diverse verantwoordingen van bedragen die besteed zijn aan verschillende werkzaamheden m.b.t. het maken van een watervang in de Tjipoenegara enz; staten inhoudende werkelijk bestede bedragen m.b.t. het bovengenoemde werk; begroting van kosten tot het bouwen van het hoofdverdeelwerk Boegis met bijbehorende venturimeters en met een spuikanaal, 1924-1930.Stukken betreffende diverse aangelegenheden m.b.t. het make: van het eerste gedeelte van het Andjatankanaal met bijbehorende werken, w.o.: staten van overgebleven materialen en niet gebruikte afbraak, afkomstig van het voltooide werk; staten inhoudende werkelijk bestede bedragen m.b.t. het bovengenoemde werk, 1927-1928.Stukken betreffende diverse aangelegenheden m.b.t. het maken van het eerste gedeelte van het Soekrakanaal met bijb horende werken, w.o.: diverse verantwoordingen van bedragen die besteed zijn aan verschillende werkzaamheden m.b.t. bovengenoemde werken; staten inhoudende werkelijk bestede bedragen, m.b.t. bovengenoemde werken, 1927-1929.
92 3 Brievenboeken inhoudende copien van brieven betreffende verschillende aangelegenhedcn, vooral financiële zaken, 17 April 1906-2 nov. 1910. Stuk inhoudende een opsomming van incourante fondsen van D.W. Brand, speciale afdeling voor incourante en minder courante fondsen te Amsterdam, welke aangeboden worden aan de Imeb, 1951.Stukken betreffende bewijzen van aandelen van de Imeb f2500,-
sluiten
2.20.43 Inventaris van het archief van de NV Ingenieursmaatschap Eigen Beheer, 1916-1938 (1940)
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
92 3 Brievenboeken inhoudende copien van brieven betreffende verschillende aangelegenhedcn, vooral financiële zaken, 17 April 1906-2 nov. 1910. Stuk inhoudende een opsomming van incourante fondsen van D.W. Brand, speciale afdeling voor incourante en minder courante fondsen te Amsterdam, welke aangeboden worden aan de Imeb, 1951.Stukken betreffende bewijzen van aandelen van de Imeb f2500,-
ABS identifier:
915923
Organisatie: Nationaal Archief
Kenmerken
Datering:
1916-1938
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1986
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2008 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie: Jaap van Rijswijck, 28 augustus 2008 .
Auteur:
S.M. Pereira en J.G. Wilmes
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS