Uw zoekacties: Inventaris van het archief van het Centraal Orgaan Samenwerk...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
1954-1991
Naam archiefblok:
Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden voor Ouderen
Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden voor Ouderen
Archiefbloknummer:
I46
Omvang:
16.7 meter; 404 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Centraal Orgaan Samenwerkende Organisaties op het terrein van de Bejaardenzorg, 1954-1971
Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen in Nederland, 1971-1991
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bestaat onder andere uit jaarverslagen, notulen en andere vergaderstukken, ingekomen en uitgaande stukken, stukken betreffende de (re)organisaties van de COSO, COSBO, financiën, personeel, studieweken/conferenties, en stukken betreffende allerhande commisies, werkgroepen en projectgroepen (zoals: welzijn, sociaal economische zaken, pensioenen, wonen, gezondheidszorg, projectgroep "ouderen doen mee", etc. Verder bevat het archief stukken betreffende themadagen van de COSBO, voorlichting, provinciale en regionale COSBO's, en externe contacten, zoals met het ministerie van CRM/WVC, de Tweede Kamer, het Landelijk Overlegaan voor Bewonerscommissies van Bejaardentehuizen (LOBB), de Raad voor het Ouderenbeleid, en andere organisaties. Ook aanwezig is documentatie over de COSO/COSBO/ANBO en andere ouderenorganisaties.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.19
Verantwoording van de bewerking
sluiten
2.19.167 Inventaris van het archief van het Centraal Orgaan Samenwerkende Organisaties op het terrein van de Bejaardenzorg / Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen in Nederland, 1954-1991
Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking
Organisatie: Nationaal Archief
Het archief werd geschoond en geïnventariseerd in de periode van 22 augustus tot en met 9 september 1994.
De archiefbescheiden uit de eerste periode - 1954-1976 - werden gescheiden in drie series: a. notulen, b. jaarverslagen en 3. ingekomen en minuten van uitgegane stukken. Verder werden hieruit gelicht de stukken handelend over statuten en de totstandkoming ervan en financiële jaaroverzichten. Van deze laatste overzichten waren er te weinig om te kunnen spreken van een serie. Er zijn - en worden - pogingen ondernomen om de geconstateerde hiaten in de notulen en de jaarverslagen op te vullen met kopieën van mogelijk bij de aangesloten bonden berustende afschriften.
De series uit het systeem van C. Verdult onder de punten a. tot en met d. zijn gehandhaafd uit respect voor de oude orde en uit hoofde van de beperkte tijd waarin de inventarisatie werd afgewerkt. Bovendien hebben hierdoor de bestaande toegangen tot het archief: de agenda's op de A-, de B- en de N-nummers, hun waarde behouden.
Het financiële gedeelte en het personeelsgedeelte werden geschoond in samenwerking met de financieel medewerkster.
De stukken afkomstig van de eigen commissies werden bewaard. Van de commissies, werkgroepen en besturen waarin vertegenwoordigers van het COSBO zaten, werd een lijst opgesteld. Aan de hand van de lijst werd geschoond: verreweg de meeste van deze stukken zijn vernietigd.
De dossiers met archiefbescheiden over onderwerpen en zaken werden uit het documentatiesysteem gelicht, geschoond - veel verouderde documentatie werd verwijderd - en geïnventariseerd.
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Bijlagen
Reglement C.O.S.O
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Notulen en vergaderstukken
Jaarverslagen
Organisatie
Financiën
Personeel
Huisvesting
Voorlichting
Externe contacten
Ministerie van CRM/WVC
Tweede Kamer
Andere organisaties
Externe vertegenwoordigingen
Raad voor het Ouderenbeleid
Acties
Standpuntbepaling
Publicaties
Documentatie
Kenmerken
Datering:
1954-1991
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2007 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie: Jaap van Rijswijck, 24 oktober 2007 .
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1994
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, geheel herziene editie, Stichting Archiefschool, 's-Gravenhage 1983 ; Lexicon der Nederlandse Archieftermen, Stichting Archiefpublikaties, 's-Gravenhage 1983 .
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
A.H.A.M. Tielen
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS