Uw zoekacties: Inventaris van het archief van de Koninklijke Nederlandse Vo...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
sluiten
2.19.123 Inventaris van het archief van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), 1889-1996 (1997)
Archiefvorming
Geschiedenis van het archiefbeheer
Organisatie: Nationaal Archief
Begin jaren negentig onderzocht de KNVB de mogelijkheden om tot een andere structuur van het amateurvoetbal en van de arbeidsorganisatie te komen. Eind 1994 werden de voorstellen inzake herstructurering in behandeling genomen. Dit betekende dat de afdelingsbesturen samenwerkingsverbanden zouden moeten aangaan dan wel hun districtsgrenzen moesten wijzigen. Hierdoor werden de twintig afdelingen omgevormd tot negen districten

Functieboek K.N.V.B. Amateurvoetbal, Zeist 1994, 1. Zie verder: Voetbal Totaal, 6 oktober 1994 (inv.nr 839)..
In dezelfde tijd was een werkgroep van de afdeling Friesland bezig het archief op te schonen en systematisch te ordenen. Op grond daarvan meende deze dat bij alle afdelingen aan de volgende onderwerpen aandacht besteed zou moeten worden:
Op grond van de daarbij geformuleerde aanbevelingen en vanwege de reorganisatieplannen benoemde de KNVB op verzoek van het afdelingsbestuur van Friesland een werkgroep archivering van de sectie amateurvoetbal. Deze stelde zich drie taken ten doel:
Ten aanzien van de te bewaren stukken werd besloten, dat deze direct betrekking moesten hebben op het beleid en de organisatie dan wel dat deze van geschiedkundige waarde moesten zijn. Al spoedig daarna benaderde de KNVB de toenmalige afdeling Bronverwerving en Toezicht van het Nationaal Archief om de mogelijkheden van overbrenging van het oud-archief te onderzoeken alsmede om een plan voor informatievoorziening op te stellen. Verder hield de voornoemde werkgroep zich bezig met de schoning van de afdelingsarchieven, wat resulteerde in een bewaartermijnenlijst

Hoewel het afdelingsarchief van Limburg niet in deze inventaris is opgenomen, is enigszins te reconstrueren hoe dit er moet uitzien, daar dit archief als uitgangspunt diende voor de concept-vernietigingslijst van KNVB-archiefbescheiden. Tegelijkertijd werd er een lijst opgesteld voor de bewaartermijnen van bepaalde specifieke dossiers. De definitieve criteria voor bewaren of vernietigen van archiefbestanden is als bijlage te vinden bij de brief van de directeur amateurvoetbal van de KNVB aan de KNVB Afdelingen d.d. 10 augustus 1995. Zie voor alle lijsten het objectdossier van de KNVB..
Zoals vermeld telde de KNVB op dat moment twintig afdelingen. Met uitzondering van de afdelingen Zwolle, Noord-Holland

Volgens inspectierapport d.d. 4 juni 1998 beslaat dit archief 30 meter. Het is opgeslagen op het bondsbureau te Alkmaar, Olympiaweg 1. Zie voor de inhoud inv.nr 3909., Amsterdam en Limburg werden de archieven later ook overgebracht naar de Limos-kazerne aan de Gelderselaan 27 te Nijmegen, dat als centraal depot dienst deed. De afdelingen Limburg en Amsterdam droegen hun archief later alsnog aan de KNVB over, zodat het bij een tweede bewerking kon worden meegenomen.
In deze inventaris treft men de archieven van het hoofdbestuur van de KNVB en een aantal afdelingen aan. Opvallend bij de archieven van het hoofdbestuur is het ontbreken van de talrijke commissiearchieven, die in de Jaarverslagen uitgebreid aan de orde komen. Bij de aanvang van de inventarisatie bestond het archief van het hoofdbestuur hoofdzakelijk uit een groot aantal, gedeeltelijk dubbele series periodieken. De archiefstukken waren voor het grootste deel in aparte dozen opgeborgen met aan de buitenzijde een globale omschrijving van de inhoud. Daarbinnen waren deze in stofmappen verpakt met op de omslag een summiere inhoudsaanduiding. Vermoedelijk heeft de afdeling archief en documentatie van de KNVB deze ordening destijds aangebracht. Op deze bestanden bestond echter geen depotlijst noch een inventaris. Aanvullingen vanuit de ambtelijke organisatie vonden niet structureel plaats maar waren afhankelijk van functiewisselingen en toevalligheden. Het archief was in het bondskantoor te Zeist in drie aaneensluitende ruimten opgeslagen

Verslag van de bespreking van het hoofd van de afdeling Bronverwerving en Toezicht van het Nationaal Archief met vertegenwoordigers van de KNVB van 8 mei 1995. Uit de daarin opgenomen globale beschrijving blijkt, dat niet alle daar genoemde bestanden in 1998 naar het Nationaal Archief zijn overgebracht..
-
Inhoud en structuur van het archief
Inhoud
Verantwoording van de bewerking
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
-
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Kenmerken
Datering:
1889-1997merendeel 1889-1996
Auteur:
H.J.Ph.G. Kaajan
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS