Uw zoekacties: Inventaris van het archief van de Stichting tot Bevordering ...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
merendeel (1966) 1964-1982
1964-1982
Naam archiefblok:
Stichting tot Bevordering van Investeringen op de Nederlandse Antillen (STINA)
Stichting Bevordering Investeringen Ned. Antillen
Archiefbloknummer:
K23140
Omvang:
4.8 meter; 207 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands
Soort archiefmateriaal:
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Stichting tot Bevordering van Investeringen op de Nederlandse Antillen (STINA ), 1966-1982
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief, dat de jaren (1964) 1966-1982 bestrijkt, bevat ondermeer stukken betreffende de eigen organisatie (samenstelling bestuur en directie, financieel beheer, procedures, samenwerking met andere organisaties), documenten aangaande beleidsontwikkeling, publiciteit en voorlichting en adviezen over afzonderlijke projecten onder andere op het gebied van ambachtelijke (winkel)bedrijven, financiële instellingen, de bouw- en chemische industrie, scheepsbouw, de verpakkings-, voeding- en genotmiddelenindustrie, landbouw en visserij, toerisme en recreatieve voorzieningen en verkeer en vervoer.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.19
Selectie en vernietiging
Verantwoording van de bewerking
sluiten
2.19.118 Inventaris van het archief van de Stichting tot Bevordering van Investeringen op de Nederlandse Antillen, (1964) 1966-1982
Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking
Organisatie: Nationaal Archief
Het bewerkte archief betreft het archief dat, zoals vermeld, in 1982 werd overgedragen aan het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken. De projectdossiers van nog niet afgesloten projecten die werden overgedragen aan de NPMNA kunnen worden geacht blijvend deel uit te maken van het archief van de NPMNA.
De bewerking van het archief bestond uit de volgende activiteiten: vooronderzoek, waardering en selectie, beschrijving en ordening van de bestanddelen en de materiële verzorging. De waardering en selectie vond plaats op dossierniveau. In aanmerking voor blijvende bewaring kwamen de dossiers die in essentie gegevens bevatten over de organisatie, de werkwijze en de beleidsvorming. Daarnaast werden de dossiers bewaard die in essentie gegevens bevatten over de taakvelden van de stichting, waardoor reconstructie van de beleidsuitvoering mogelijk blijft. In de praktijk betekende dit dat de jaarverslagen, notulen van de bestuursvergaderingen en projectdossiers voor blijvende bewaring in aanmerking komen. De omvang hiervan bedraagt 2.6 m'. De categorieën vernietigde bescheiden zijn verantwoord in bijlage 3.
In de volgende bewerkingsfase werden de blijvend te bewaren bestanddelen van het archief beschreven en geordend. Omdat de kwaliteit van de dossiervorming goed was, kon de dossierordening grotendeels intact blijven. Slechts in een enkel geval werden dossiers samengevoegd. De beschrijvingen werden vervolgens systematisch op onderwerp ingedeeld. De oorspronkelijke archiefcode en de eigentijdse index op de dossiers zijn bruikbaar gebleven door het opnemen van een concordantie van oorspronkelijke archiefcode naar inventarisnummers. * 
Ter verbetering van de toegankelijkheid zijn de notulen van de bestuursvergaderingen geïndiceerd. *  Met behulp hiervan is het mogelijk om snel te lokaliseren in welke vergadering bepaalde projecten aan de orde zijn geweest.
Ordening van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Verwante archieven
Bijlagen
Concordantie archiefcode STINA - inventarisnummers
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
SUPPLEMENT
Kenmerken
Datering:
1964-1982
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1992
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, geheel herziene editie, Stichting Archiefschool, 's-Gravenhage 1983 ; Lexicon der Nederlandse Archieftermen, Stichting Archiefpublikaties, 's-Gravenhage 1983 .
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1 . Eindredactie: Jaap van Rijswijck, 23 mei 2007 .
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS