Uw zoekacties: Inventaris van het archief van de Rijksgebouwendienst, Direc...
 
 
Beschrijving van het archief
1922-1989
Naam archiefblok:
Rijksgebouwendienst, Directie Huisvestingsbeleid
RGD / Huisvestingsbeleid
Archiefbloknummer:
5203
Omvang:
1.5 meter; 41 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Rijksgebouwendienst / Directie Huisvestingsbeleid van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat onder meer stukken betreffende beleid ten aanzien van rijkshuisvesting, de uitvoering van werkzaamheden en doorberekening van kosten aan rijksdiensten, normering, en duurzaam bouwen. Daarnaast stukken met betrekking tot het Hof van Zuid (gerechtsgebouw te Rotterdam).
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.17
Selectie en vernietiging
Verantwoording van de bewerking
Ordening van het archief
sluiten
2.17.5203 Inventaris van het archief van de Rijksgebouwendienst, Directie Huisvestingsbeleid van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1922-1989
Inhoud en structuur van het archief
Ordening van het archief
Organisatie: Nationaal Archief
Het archief is allereerst ingedeeld naar beleidsterrein. Met een beleidsterrein wordt bedoeld een afgebakend onderwerp van overheidsbemoeienis, in dit geval dus: "Rijkshuisvesting".
Per beleidsterrein is het archief onderverdeeld naar handeling. Per handeling zijn de beschrijvingen van de dossiers vermeld. Een handeling wordt verricht door een actor ter uitvoering van een taak, of op grond van een wettelijke bevoegdheid. Een actor is een overheidsinstelling die bevoegd is zelfstandig op te treden (bijvoorbeeld een minister) binnen het beleidsterrein. Op een beleidsterrein treden meerdere actoren handelend op.
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Andere toegang
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
045 Rijkshuisvesting 1922-1998
Kenmerken
Datering:
1922-1989
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2010 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie: Arina Overkleeft, 13 december 2010 .
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 2010
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD(G) : Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, vertaling van de tweede uitgave, Antwerpen / Leuven / Amsterdam 2004 ; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhage 2003 .
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
Centrale Archiefselectiedienst, Winschoten
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS